Aktualizace článku: Přímé volby a funus podle Ústa

11. leden 2013 | 00.01 |

Článek je aktualizován dne 10.1.2013 v 21.09

Ústavní soud rozhodl neodložit přímé volby prezidenta republiky, aniž by jakkoliv rozhodl o stížnosti pana Tomia Okamury. Toto rozhodnutí osobně považuji za nejhorší možné, ba přímo nebezpečné.

Ústavní soud nám totiž neumožnil vědět před volbami, jestli kandidát Tomio Okamura byl či nebyl z voleb vyškrtnut v souladu s ústavou, neumožnil nám vědět, jestli celý prováděcí zákon, podle kterého volíme prezidenta republiky, je v souladu s ústavou, či nikoliv. Klidně se tedy může stát, že si zvolíme prezidenta a pak Ústavní soud prohlásí prováděcí zákon za neústavní a zruší jej. No jo, ale co potom s tímto neústavně zvoleným prezidentem?

Tento neústavně zvolený prezident má spoustu parovmocí, ke kterým potřebuje mít nezpochybnitelnou demokratickou legimitu: Co se zákony, které by podepsal neústavně zvolený prezident? Co s mezinárodními smlouvami, které by vyhednal, co s ústavními soudci. které by jmenoval, co s bankovní radou? Nakolik by byla ústavně legitimní vláda, kterou by jmenoval neústavně zvolený prezident?

Bez znalosti, jestli byl kandidát Tomio Okamura vyškrtnut právem nebo ne, jestli je prováděcí zákon v souladu s Ústavou České republiky anebo ne, a jestli tato případná neústavnost nepoškodila pasivní ústavní právo kohokoliv kandidovat a nebo právo občana navrhnout svého kandidáta, považuji osobně volby prezidenta republiky za demokraticky nelegitimní. V minulých článcích jsem několikrát opakoval, že jen ten, kdo nemá šanci své názory prosadit v demokratických volbách, volá po revoluci. Tento můj argument Ústavní soud zrušil. Ústavní soud hodil do koše demokratickou legimitu vývoje naší republiky minimálně na pět let  dopředu.

Ústavní soud řekl, že není důležité, jestli jsou či nejsou volby v souladu s Ústavou, důležité je, aby byli provedeny rychle. Tímto, mnohem více než tolik kritizovaná amnestie prezidenta republiky a předsedy vlády, narušil právní vědomí v České republice. Jestliže je Ústava i pro Ústavní soud cárem papíru, co potom pro řadového občana? Ryba smrdí od hlavy, jedině úcta k Ústavě a k Zákonům od lidí, kteří nás vedou a kteří mají nad Ústavou bdít, může být na začátku cesty k právnímu státu.

Už několikrát jsem tu psal u klinické smrti demokracie. Osobně mám pocit, že Ústavní soud dal naší demokracii ránu z milosti a ještě ji uspořádal funus v paradoxní formě přímé volby prezidenta.

Vyzívám Ústavní soud, aby do začátku voleb rozhodl o stížnostech pana Okamury.

Aktualizace:

Ústavní soud rozhodl rychleji, než jsem čekal. Byl jsem připraven tento článek smazat, jestli se ÚS věrohodně a úplně vypořádá s námitkami pana Okamury. Osobně si však myslím, že ÚS naopak dal v jedné z klíčových námitek pana Okamury za pravdu (neověřování platnosti podpisu), leč odmítl s tím cokoliv učinit, pouze vyzval Ústavodárce, aby tuto chybu opravil. Navíc výslovně praví, že - na rozdíl od Nejvyššího správního soudu - nemá pravomoce k přezkoumání postupu Ministerstva vnitra - t.j. sám ověřit platnost podpisů. Dále se odmítl zabývat nesmyslností krátkosti odvolační lhůty s tím, že se pan Okamura odvolat stihnul. Volby prezidenta nepovažuje tak důležité jako volby zákonodárného sboru.

Osobně si myslím, že nebylo vyvráceno (pravda - ani potvrzeno), že by pan Okamura neměl onu petenční podporu 50.000 hlasů - možná pro krátkost času to asi ani ověřit nelze. Avšak - je - li tu taková nejistota, měl se pan Okamura k volbám připustit, aby se preventivně zabránilo tomu, že ústavou dána významná skupina obyvatel nemohla navrhnout svého kandídáta. Pasivní volební právo považuji za stejně důležité jako aktivní a je li tu oprávněná nejistota, pak se tato nejistota měla spíše vyřešit tak, aby byl připuštěn kandidát, který možná tu podporu nemá, než aby nebyl připuštěn kandidát, který tuto podporu možná má. Samy volby by pak ukázaly pravdu. 

Z těchto důvodů považuji tento článek stále za aktuální a tuto "přímou" volbu prezidenta za demokraticky nelegitimní. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář