Ceny blogu BaS: Shrnutí roku 2012

10. leden 2013 | 20.01 |

Biblické verše roku:
+ Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Mt 1,21 (12)
 
+ Lepší je moudrost než udatnost; avšak moudrostí nuzného se opovrhuje a jeho slova nejsou slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, kdo vládne nad hlupáky. Kz 9,16n (11)
 
+ Shromáždi lid, muže, ženy, malé děti i příchozího, který je ve tvých branách, aby poslouchali a učili se bát Hospodina, vašeho Boha. Dt 31,12. (11)
 
+ Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den hněvu. Sf 2,3 (11)
 
+ Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Lk 6,30. (11)
 
- Dítky,uchraňte se model! 1Jan 5,21 (10)
 
- Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. 1Kor9,25.  (10)
 
- Jakmile učiníš slib Bohu, neváhej ho splnit, neříkej v přítomnosti anděla, že to bylo nedopatření. Kaz 5,3nn  (9)
 
- Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Lukáš 16,13 (8)
 
- Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství; milosrdenství přemáhá soud.Jk 2,1
(7)
 
- Hle, já jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad mé síly? (Jer 32,27) (6)
 
- Nepůjdeš s davem za špatnostmi. Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině a převrátíš právo. Ex 23,2 (5)
 
- Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí; v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11  (4)
 
- Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Lv 19,32...  (3)
 
 
 
Citáty roku:
+ Vojtěch Šimíček, předseda NSS: "Pokud je nějaké zákonné ustanovení hloupé, ještě neznamená, že je protiústavní."  - http://www.novinky.cz/domaci/287765-u-okamury-byly-smyslene-a-sepsane-jednou-rukou-cele-archy-popsal-soudce-nss.html (12)
 
+ Daniel Veselý -  "Okupující země se nemůže bránit proti těm, které okupuje" (http://www.blisty.cz/art/66158.html) (11)
 
 
Kazatele roku:
+ Daniel Heczko 8 (12; 11; 9; 8; 2x5; 2x4)
+ Jaroslav F. Pechar 5-10 (12; 2x11; 10; 8)
+ Alois Boháček 6 (3x12; 2x9; 4)
+ Michal Klus 6 (12; 2x9; 8; 2x6)
 
Kázání roku:
+ Michal Klus: Nejhroznější nemoc křesťana - http://klus.detiafriky.cz/web/12_11_18.mp3 (12)
 
+ Petr Jelínek: Odlišnost a misie - Proč jsme jiní? http://cb.cz/chrudim/DATA/MP3/Kazani/20121021.mp3 (12)
 
+ Lubomír Ondráček: Boží bázeň - http://kspraha.cz/kazani/sborove-bohosluzby-2012-09/20120902_bohosluzby_kspraha.mp3 (11)
 
+ Daniel Heczko: Život podle evangelia (Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu) - http://www.cb6.cz/wp-content/uploads/2012/07/120701_Daniel_Heczko.mp3
- pozn.: Autor tohoto kázání si nedávno prošel leukémii a transplatací kostní dřeně. (8)
 
 
 
 
Česká křesťanská osobnost měsíce:
Jiří Beneš 1 (3)
Marián Čop 1 (5)
Dominik Duka 1 (2)
Daniel Fajfr 1 (5)
Petr Gruber, in memorian 1 (10)
Petr Grulich 1 (5)
Tomáš Halík 2 (7; 3)
Bohumil Kejř 1 (12)
Jan Klas 1 (3)
Jeroným Klimeš 1 (2)
Václav Malý 1 (4)
Aneta Mrózková 1 (3)
Luděk Svrček 1 (9)
Filip Štojdl 1 (4)
 
Křesťanský politik roku:
Petr Šilar 1 (8)
Pavel Bělobrádek 1 (4)
Zuzana Roithová 1 (2)
 
Křesťanský počin roku:
- Výzva křesťanského hnutí Orlů 1 (10)
- Projekt firmy G6 1 (9)
- Přednášky o Deutronomiu s Jiřím Benešem (7)
- Otevření kavárny Pamoja - SCEAV Třinec http://cs.christiantoday.com/article/v-trinci-byla-otevrena-kavarna-pamoja-provozuje-ji-sborove-centrum-ops-zalozeno-sceav/20128.htm (3)
 
 
 
 
Křesťanská kniha roku:
- Alois Adlof, 150 let, život, služba, odkaz. 1 (10)
- Pavel Raus - Spojenci namísto protivníků - Kniha o konfliktech v manželství: http://www.krestandnes.cz/article/anotace-knihy-pavla-rause-o-konfliktech-v-manzelstvi-spojenci-namisto-protivniku/20122.htm (3)
 

Křesťanský blogger:
Znova2012 3 (6; 2x3)
Babča Helča 2 (6; 4)
terre-eau 2 (8; 7)
Tob 2 (9; 7)
Nelly15 2 (8; 6)


Křesťanský blog / komentář / článek:
+ Ivan Štampach: Velká listopadová kapitalistická revoluce a nová Bílá hora? http://www.denikreferendum.cz/clanek/14322-velka-listopadova-kapitalisticka-revoluce-a-nova-bila-hora (11)

+  David Novák: Proč čekat se sexem až do manželství? - http://david-novak.blogspot.com/2012/05/proc-cekat-se-sexem-az-do-manzelstvi.html (5)

+ Babča Helča - Je to (i) má vina, má veliká vina....
https://babca-helca.signaly.cz/1204/je-to-i-ma-vina (4)

+ Znova2010: Obžalovaný - https://znova2010.signaly.cz/1203/obzalovany
 
 
 
 
 
Český politik roku:
Josef Dobeš 2 (3; 2)
Petr Fiala 2 (2x5)
Miroslav Kalousek 2 (7; 6)
Petr Nečas 2 (11; 6)
Jiří Pospíšil 2 (10; 2)
David Rath 2 (9; 4)
 
 
 
Politický blogger:

Tomio Okamura 4 (12; 11; 10; 4)
Lubomír Zaorálek 4 (10; 9; 7; 3)
Zdeněk Koudelka 3 (7; 6; 5)
Bohumil Sobotka 3 (11; 10; 8)
 
Politický blog / článek / komentář:
+ Tomio Okamura: Zase tu běhá strašák komunismu
- http://okamura.blog.idnes.cz/c/304478/Zase-tu-beha-strasak-komunismu.html (11)
 
+ Bohuslav Sobotka: Nevstupujte do druhého pilíře! - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/bohuslav-sobotka.php?itemid=18310 (11)
 
+ Martin Kunštek: Žaluji Českou republiku...! - http://www.blisty.cz/art/64721.html
- poznámka: Osobně se distancuji od nepřímému volání po "nové revoluci", avšak analýza uvedená v článku má i přes tuto výzbu svoji hodnotu... (8)
 
+ Stanislav A. Hošek: Třkrát o restituci - http://www.blisty.cz/art/63933.html (7)
 
 
 
Politický blog o zahraničních událostech
Šádí Shanaáh: Rozpusťte Palestinskou autoritu! - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/sadi-shanaah.php?itemid=18158 (11)
 
 


Umělecká osobnost:
Tomáš Klus 6 (11; 2x5; 4; 2x3)
Václav Neckář 3 (7; 5; 3)
Richard Müller 2 (9; 6)
Jaromír Nohavica 2 (10; 7)
Josef Somr 2 (7; 3)
 
 
Kulturní počiny roku:
+ Nález základů neznámé rotundy v Brně: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=24578 (11)
+ Film Alois Nebel - http://kultura.idnes.cz/rozhovor-s-reziserem-aloise-nebela-dut-/filmvideo.aspx?c=A121201_234953_filmvideo_vha (11)
+ Česká televize 1 (9)
+ Karlovarský filmový festival 1 (7)
 
 
 
 
 
Obecný blogger roku:
David Novák 3 (12; 7; 5)
Patrik Banga 2 (2x5)
Fyzmatik 2 (5; 4)
Tereza Šírová 2 (9; 4)
 
Obecný blog:
+ Eva Dosedělová: Umírá mi máma. Pláču.... - http://evadosedelova.blog.idnes.cz/c/310991/Umira-mi-mama-Placu.html (12)
 
+ Václav Klaus ml.: Fašismus - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-klaus.php?itemid=18275
 
+ Jana Zwyrtek Hamplová: Být u Moravce aneb na vlastní kůži - http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=17618
 
 
 
obecná událost / počin
+ Policie ČR 2 (9; 4)

+ Sdružení Romea 1 (12)
+ Nemocnice IKEM 1 (11)
+ Hornická nemocnice v Karviné 1 (11)
+ Ostravská ZOO 1 (9)
+ Vypuštění stáda zubrů do volné přírody
+ Dobrý skutek o.s. 1 (3)
+ Moravskoslezský kraj 1 (3)
+ Firma Toi Toi 1 (3)
 
 
Fotografický blog roku:
Jana Švehlová - Portréty: http://svehlova.blog.idnes.cz/c/261565/Portrety.html
Petr Jelínek - Fata morgana: http://petrjelinek.blog.idnes.cz/c/256799/Fata-morgana.html
 
 
Sportovní osobnost / počin:
Petr Čech 3 (2x5; 3)

Tomáš Berdych 2 (12; 11)
Zuzana Hejnová 2 (8; 7)
Andrea Hlaváčová 2 (11; 8)
Lucie Hradecká 2 (11; 8)
Petra Kvitová 2 (11; 7)
Jaroslav Navrátil 2 (12; 11)
Denisa Rosolová 2 (7; 6)
Barbora Špotáková 2 (12; 8)
Petr Štěpánek 2 (12; 11)
 
 
 
Vnitřní hrozby roku:
+ Jan Baxa: http://www.novinky.cz/domaci/283996-stat-uz-neni-schopen-dodrzovat-zakony-varoval-sef-nejvyssiho-spravniho-soudu.html (11)
 
+ Martin Kunštek: O ústupu rebelů v ODS (aneb jak se získává "demokratická" většina v parlamentu) - http://www.blisty.cz/art/65936.html (11)
 
+ Šluknovský výběžek - http://www.novinky.cz/krimi/281286-starosta-rumburku-varuje-sluknovskym-romum-hrozi-lync.html (10)
 
+ Situace ve zdravotnictví - http://www.blisty.cz/art/65538.html (10)
 
 
Zahraniční křesťanský politik roku:
Joachim Gauck 2 (10; 3)
Benedikt XVI 1 (3)
 
Zahraniční křesťanská umělecká osobnost:
Angus Turner Jones 1 (12)
 
Zahraniční politik:
Barack Obama 3 (2x11; 6)
Šimon Perés 3 (12; 6; 2)
 

Zahraniční politický komentář:
Uri Avnery: Válka růží - http://www.blisty.cz/art/64044.html
 
 
Zahraniční umělecká osobnost měsíce:
+ Alan Alda 1 (11)
+ Gary Barlow 1 (11)
+ Mo Jen (Guan Mó Je) 1 (10)
+ Psy 1 (12)
+ Susan Sarandonová 1 (7)
+ Kate Winslate 1 (11)
 

Zahraniční sportovní počin:
+ Zahájení olympijských her v Londýně 1 (7)
 
Zahraniční hrozba měsíce:
KLDR: http://www.lidovky.cz/podle-kldr-hrozi-americka-politika-rozpoutat-atomovou-valku-ptj-/ln_zahranici.asp?c=A121002_071209_ln_zahranici_ape
- Turecko, Sýrie, Íran, NATO: http://www.blisty.cz/art/65284.html
- V Africe zemře hladem asi milión dětí: http://www.blisty.cz/art/63893.html
- http://www.blisty.cz/art/62513.html
 
 
Anticena za český obecný počin / událost roku:
+ Koncert "Proti konci světa" 1 (12)
+ Pražským městským strážníkům 1 (10)
+ Dny NATO 1 (9)
+ Ochranka prezidenta republiky 1 (9)
+ "Řidič" v Karviné 1 (8)
+ pan Daníček 2 (8; 7)
+ Českým zlodějům 2 (7; 5)
+ Ministerstvu dopravy 1 (7)
+ Ministerstvu sociálních věcí 1 (7)
+ Žena z Prahy" 1 (7)
+ Cermat 2 (6; 3)
+ "Elitní" detektivové 1 (6)
+ Jan Stráský 1 (5)
+ Gabriela Pecková 1 (5)
+ Ministr Fiala 1 (5)
+ Ministerstvu financí 1 (4)
+ Řidiči nákladního vozu Tatra 1 (4)
+ Holešovická výzva 1 (3)
 
 
Anticena za politický počin / událost roku:
prezident Václav Klaus 6 (12; 10; 3x3; 2)
Miroslav kalousek 5 (10; 2x7; 4; 2)
Petr Nečas 5 (12; 10; 6; 2x4),
Věci veřejné 4 (5; 3x4) [+ 12 bodů za jednotlivé osobnosti VV, ať už současné, nebo bývalé]
 
Anticena za pronesení lži či záměrné manipulace s fakty:
Petr Gazdík 1 (7)
Miroslav Kalousek 1 (7)
Petr Nečas 1 (10)
Předseda poslaneckého klubu ODS (pan Stanjura?) 1 (4)
 
 
Anticena za český "křesťanský" počin:

+ Schválení církevních restitucích
+ Arcibiskup Dominik Duka 3 (8; 7; 5)
+ Joel Ruml 2 (8; 7)
+ Pražské arcibiskupství 2 (2x5)
 
 
 
Anticena za český "sportovní" počin:
"Fandění fotbalu" 1 (9)
"Turista" 1 (7)
Tomáš Enge 1 (6)
Radek Štěpánek 1 (4)
 
Anticena za český "umělecký" počin:
Daniel Landa 1 (11)
Cirkusáci v Kladně 1 (10)
Michal Viewegh 1 (9)
Vydavatelství EMI 1 (9)
Monkey Business 1 (3)
 
Anticena za českou propagaci okultismu, bezbožného životního stylu nebo za aktivní boj proti křesťanství nebo křesťanských hodnot:
Jaroslav kuthan 1 (7)
Dana Sokolová 1 (12)
Radio Impuls 1 (8)
Petra PAroubková 1 (5)
Soutěž České miss 1 (4)
Dámský klub na F1 1 (3)
Rádiová reklama na "kontrolu lékatníčky" 1 (3)
Strana Věci Veřejné  1 (3)
Viktor Vereš 1 (3)
 
 
 
 
Anticena za obecný zahraniční počin
Jacob Zuma 1 (12)
Gilad Šaron 1 (11)
Ron Prosor 1 (11)
Cecil Chao 1 (9)
Španělská babička 1 (8)
Německé soudy 1 (7)
Egyptský dav 1 (7)
Casey James Furymu 1 (7)
Čínské úřady 1 (6)
Polský velkoobchod v Lublinu 1 (4)
Výrobcům vodky 1 (4)
Obchod v Lodžii 1 (4)
Global Payments 1 (4)
Polské úřady 1 (3)
Slovenská televize 1 (3)
Organizátoři kanadské miss universe 1 (3)
 
 
 
 
 
Anticena za zahraniční "křesťanský" počin:
Kněz Piero Corsi 1 (12)
kalavritský metropolita Ambrosios 1 (10)
Šime Nimac, františkánský kněz 1 (10)
Sergej Frunz 1 (9)
Australská římsko-katolická církev 1 (9)
Ruská pravoslavná církev 2 (9; 6)
Bamberský arcibiskup Ludwig Schick 1 (8)
Mlůvčí KBS Jozef Kováčik 1 (7)
Otec Candido Amantini 1 (7)
Plovdivský pravoslavný biskup Nikolaj 1 (6)
Kevin Lee 1 (5)
Organízace Wycliffe Bible Translators 1 (5)
Paolo Gabriele 1 (5)
Papeži Benediktu XVI 1 (4)
Papežska rada pro mezináboženský dialog 1 (4)
Patriarcha Kyrill 1 (4)
Grafik moskevského patriarchátu 1 (4)
Nizozemská římsko-katolická církev 1 (3)
Slovenští biskupové 1 (3)
Vatikánská banka 1 (3)
Tony Blair 1 (3)
 
 
 
Anticena za zahraniční "politický" počin:
Egypt 4 (12; 2x3; 2)
Mitt Romney 2 (2x9)
 
 
Anticena za zahraniční kulturní ztrátu / událost / počin...
Gerard Depardiex 1 (12)
Randy Blythe 1 (6)
 
Anticena za zahraniční "sportovní" počin:
Čínským a korejským badmintonistkám Wang Siao-li, Jü Jang, Čung Kjong-un a Kim Ha-na 1 (8)
Lance Armstrong 1 (6)
Andrej Mezin 1 (5)
Organizátoři Velké ceně ve sportovní střelbě v Kuvajtu - 1 (3)
 
Anticena za zahraniční propagaci okultismu nebo aktivní boj proti křesťanství či křesťanských hodnot:
- Saudská arábie 2 (6; 4)
- Izrael 2 (2x3)
 
 
Mimo veškeré kategorie i veškerého chápání
+ Nigerie 6 (12; 10; 2x7; 2x4)
+ USA 5 (12; 8; 7; 4; 3)
+ Irák 2 (11; 3)
+ Sýrie 2 (9; 5)
+ Tálibán 2 (10; 7)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář