Rozdíl mezi magii a vírou...

1. listopad 2012 | 20.46 |
› 

Jaký je rozdíl mezi magii a vírou? Magie říká: Staň se tak, jak chci já. Ono JÁ je pak měřítkem všech věcí. Víra řiká: Staň se tak, jak chceš TY. Protože ono JÁ nemůže vidět, co je nejlepší. Ze své výšky průměrně cca 180 cm vidíme k nejbližšímu horizontu, vidíme pouze nejbližší dílky celého puzzlete. Ale Bůh, který je Nad Nebesy, ten to vidí v celém obraze. Ano, magie využívá "energii přírody". Energie je však slepá. Elektřina nerozeznává dítěte od starce, všechny kopne stejně. Energie nezná lásku. S energii však nelze navázat osobní vztah. Energie nám může spustit magnetonový pásek, který nám bude dokola opakovat: Miluji tě, ale nikdy neřekne: Miluji tě. Energie kopá všechny stejně. Zákon říká, že všichhni budou souzeni podle toho, jak si zaslouží. Ale tam pak není prostor pro lásku. Protože všichni si zasloužíme smrt. Protože všichni jsme dlužníci.

Vezměme si videokameru, která nás bude nahrávat 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Nejenom všechny naše činy, ale i všechy naše myšlenky, pocity, nálady, vše, co nám projde hlavou. A pak si představme, že se do kina sezvou lidi, které máme rádi, lidi nám blízké a tento film se pustí. Vydrželi bychom v takovémto kině? Byl bychom pak schopni se svým blízkým podívat do očí? Bible hovoří o tom, že dlužíme Bohu. Bůh říká, cokoliv jste neudělali i tomu nejmenšímu z nejmenších, jemu jsme neudělali. Říkal, že byl hladov, a nenasytili jsme ho, t-j. dlužímu mu lásku, byl nemocen a nenavštícili jsme ho, t.j. dlužíme mu péči, byl nahý a neoděli jsme ho, dlužíme mu oděv, byl na cestách a neujali jsme se ho, t.j. dlužíme mu nocleh. Byl ve vězení a nenavštívili jsme ho - dlužíme mu pozornost. Denodenně žijeme tak, jako by Bůh nebyl. Jakoby On, Král, Panovník, náš majitel, nebyl. Dlužíme mu sami sebe.

Všichni jsme dlužníci. Všichni bychom byli spravedlivým soudem odsouzeni. Ale v kristu víme, že Bůh raději odsoudí sám sebe, potrestá samotného sebe, než aby potrestal nás. Už tento dluh zaplatil. To energie, elektřina nemůže udělat. Ta nás kopne, kdykoliv si to zasloužíme. Bůh však, jako Klekípetra ve Vinetuovi, raději vlastním tělem zastaví kulku, která má zabít nás.

OK, zkusme tedy na chvíli zapřemýšlet, jaký je rozdíl mezi magii a vírou. Osobně si myslím, že ten rozdíl spočívá v tom, že magie říká: Staň se, jak chci JÁ, víra říká: Staň se, jak chce Bůh. Magie dává JÁ do centru života, JÁ se stává měřítkem toho, co je a co není dobré. Staň se tak, jak chci JÁ. Víra si však uvědomuje, že JÁ nikdy neví, co ve skutečnosti dobré je a co není. Každý náš skutek, každý náš čin, má stovky, tisíce dalších důsledků, jako lavina, a my nikdy nemůžeme dohlédnout konce toho. My, z naší výšky nevím řekněme 180 cm, vidíme za nejbližší horizont. Přirovnávám svět k puzzleti - náš rozhled je pouze po tom našem dílku a po dílcích sousedních, ale celistvý obrázek může vidět jedině Bůh. Naše srdce, naše JÁ, je špatným měřítkem dobrého i proto, že samo je pokřivené (jak o tom svědčí Bible).

Pokřivené zrcadlo nikdy nedá realistický obrázek o světě.

Přání ještě není magie. Já mohu druhému přát, ať se dobře napije, ale jestli mu nepodám sklenku vody, tak je mu to na nic. Ano, přeju druhým, ať je chrání Bůh, ale to je něco, co Já jim nemohu dát. NEmohu jim to vyprosit - i když jsou křesťané, magici, kteří jednají, jakoby mohli. Nikoliv. Jediné, co mohu uddělat, je svěřit druhé do rukou Božích. Ať On rozhodne, co je pro každého dobré. Ne, co je pro každého příjemné, ale co je pro každého dobré.

"Čarovat" přestáváme, když přestaneme říkat, ať se stane to, co si přejeme my, ale ať se stane, co si přeje Bůh. Když odhodíme svá měřítka hodnot toho, co je dobré a co špatné, a když se vzdáme pokušení své hodnoty násilně vnést na svět skrze jakoukoliv energii, ať už pozitivní, nebo negativní, ať už sily pozitivní mysli nebo vytrvalé  modlitby, ať už magie bílé či černé.  Věřit začínáme tehdy, kdy Bohu říkáme, ať On udělá to, co On pokládá za dobré a za správné. A to nemusí být to samé, co si přejeme my. Moje představy toho, co je dobré, se mohou jo lišit od toho, co Bůh považuje za dobré. Věřit začínáme, když Jeho měřítka toho, co je dobré a co ne, přijmeme za své vlastní. Jestliže například Bible říká, že nemáme mluvit s cizími lidmi, pardon cizími duchovními bytostmi, pak věřit znamená přijmout to, že je to dobré - a podle toho jednat. Magie diskutuje o tom, co je dobré a co ne, magie nám nabízí, ať si to my sami určíme. Víra říká, že to, co je dobré, my nikdy o svém rozumu, o svém poznání, o svých smyslech nepoznáme.

Příklad: vztah rodiče a dítěte. Řekněme, že dítě je nemocné, tak přijde maminka, dá mu medicínu a dítě ji vypije. Proč? Protože mamince důvěřuje, že to, co ona si myslí, že je pro něho dobré, je pro něho skutečně dobré. Jiná situace nastane, když se dítě začne hádat, že nechce tento lék, ale chce tamten. A když nechce pochopit, že maminka dobře ví, že tamten lék je na něco úplně jiného, a třeba pro dítě nebezpečné.

Magie říká: Já chci. Já chci, ať se tamten uzdraví, já chci, ať tam se stane to a to. A tak používá energie nebo duchovní bytosti, aby to, co si přeje, také se splnilo. Vírá říká: Ne, co chci já, ale staň se, co chceš Ty, Bože a učiň to Ty, Bože. Magie rozkazuje, víra pokorně prosí. Magie odkazuje ke svým právům - já mám právo, aby se stalo to a to, víra si uvědomuje, že žádná práva nemá, že vše, co přichází, je pouze Milost z Rozhodnutí Božího.


Tam osobně vidím rozdíl mezi vírou a magii...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Rozdíl mezi magii a vírou... lewiathan 02. 11. 2012 - 07:26
RE(2x): Rozdíl mezi magii a vírou... bohu-a 02. 11. 2012 - 08:55
RE(3x): Rozdíl mezi magii a vírou... bohu-a 02. 11. 2012 - 08:56
RE(3x): Rozdíl mezi magii a vírou... bohu-a 02. 11. 2012 - 08:57
RE(2x): Rozdíl mezi magii a vírou... bohu-a 02. 11. 2012 - 15:12
RE(3x): Rozdíl mezi magii a vírou... bohu-a 02. 11. 2012 - 15:22