Důležité otazníky pro vztah - doplněno

31. říjen 2012 | 10.16 |

Kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, jsem jako čerstvě obrácený křesťan začal chodit s jednou muslimkou. Byl to z obou stran hluboký vztah, přesto ze dne na den zkončil. Nechápal jsem to a nechtěl jsem se s tím smířit. Pak mi ale ta dívka položila několik otázek, které mne později hluboce zasáhly. Tyto otázky bych rád položil každému křesťanovi, každé křesťance, který, která, stojí na prahu nového vztahu s partnerem jiné víry. Avšak nejenom jim, ale také těm jejich partnerům

Chcete, aby Vaše děti vyznávali hodnoty, které vyznává Váš partner? Chcete, aby Vaše děti sloužili Pánu, kterému slouží Váš partner? Protože svému partnerovi nemůžete zakázat, aby ovlivňoval Vaše děti, bude to jeho svrchované právo, a jeho svrchované právo bude také to, předat mu to nejlepší, čemu věří, co vyznává, co on za to nejlepší považuje. Budete se v tomto předávání vzájemně podporovat, anebo vzájemně sabotovat? Chcete upřímně tedy, aby vaše děti sdíleli hodnoty Vašeho partnera?  Víte, nestačí tolerance. Tolerance stačí pro zamilovanost, ale ne pro  celoživotní vztah. Nestačí tolerovat, když Váš partner Vás nepodpoří v tom nejdůležitějším a nejintimnějším pro Vás - a on Vás nepodpoří, jestliže to nesdílí.  Bez kladné odpovědi na tyto klíčové otázky nelze vybudovat kvalitní vztah. Možná na začátku vztahu cítite jako předčasné bavit se o dětech, ale naopak, právě napočátku je pro to ta nejdůležitější chvíle, jestliže chcete, aby Váš vztah někam směřoval. Nejde o to, aby jste tyto otázky odpověděli nějakému kazateli, člověku, který "strká nos do Vašich věcí", anebo autorovi tohoto článku, aby jste před takovým člověkem obhajovali Váš vztah a to, že se máte rádi, ale aby jste na tyto otázky odpověděli jeden druhému a také Bohu.

Víte, přestavme si, abych to přehnal a na tom přehnání ukázal, manželství nacisty, řekněme nějakého významného pohlavára, se členkou odboje. Anebo upřímně věřící, normalizační komunistky s chartistou 77.  Jak tento vztah může fungovat? Jak se tyto manželé mohou společně radovat a společně se podpírat? Když manžel přijde domů a řekně: dneska byl báječný den, zatkli jsme stovku odbojářů a vyrazili z nich kontakty na celou odbojovou síť, může mít z toho ta manželka radost? Anebo když manželka řekne: Tak jsme úspěšně sabotovali a vyhodili do vzduchu továrnu na výrobu tanků pro východní frontu, pochválí ji ten manžel? Když manželka bude mít strach, že ji chytí, podpoří ji v jejím úsilí? Anebo ji začne zrazovat: Vidíš, já jsem ti to říkal, máš co jsi chtěla?

To jsou důležité otázky. Zde nejde o nějaký soud nad charakterem toho či onoho člověka. Mnohý nevěřící či jinak věřící člověk svým charakterem, svou osobností, zahanbí nejednoho křesťana mně nevyjímaje. Jedná se tu však o nejintimnější sféru, o duchovní boj, mezí královstvím nebeským a nadzemskými mocnostmi Zla. Tento boj nevěřící, nebo jinak věřící, nemůže vidět, nemůže jej uznat, tak, jak jej zjevuje Bible, protože mu chybí ten vhled.

Nemůže tedy bojovat bok po boku se svým partnerem a za svého partnera.

Víte, osobně věřím, že nevěřící, či jinak věřící partner může dát křesťanovi pozemské štěstí, ale to není to nejdůležitější, co křesťan potřebuje. A to nejdůležitější, co křesťan potřebuje, to nejenom pro tento život, to mu ten nevěřící či jinak věřící partner dát prostě nemůže. A to je vedení za Kristem. To dát nemůže, protože prostě Krista nezná. Nemůže vést nekřesťan křesťana někam, kam nezná cestu, ani cíl. Ať se bude snažit sebevíce, toto nejdůležitější partnerovi nedá, naopak, vždy jej povede od Krista.

A křesťan bude celý život rozpolcen: Bude se chtít líbit svému partnerovi, to je přirozené, ale bude se chtít líbit i Kristu. Avšak: Ne vždy toto bude v budoucnosti v souladu. Protože ne všechny věci, které se líbí nevěřícímu, se líbí i Kristu a ne všechny věci, které se líbí Kristu, se líbí i nevěřícímu. Křesťan bude v takovém vztahu rozpolcený a mnohdy bude muset volit. A to ne proto, že by mu tu volbu předložili jiní křesťané, ale proto, že mu to předloží život a sám Bůh. Ano, můžeme namítnout, že také křesťanovi se může líbit něco, co se Kristu nelíbí. Ale oba tito partneři spolu sdílejí stejné hodnoty a uznávají stejné autority: Krista, bibli, církev, ochotu nechat se poučit, káznit, směrovat se. Jestliže toto oba partneří sdílejí, pak lze podobné problémy řešit na zdravém základě, na kterém se oba shodnou.

Často se mně lidé ptají, když už studuji tu teologii, jestli bych oddal křesťana s partnerem jinak věřícím či nevěřícím. Oddal bych je, odpovídám, pokud by na předcházející otázky měli svoji odpověď a přesto by trvali na svém vztahu. Respektoval bych jejich volbu - pokud by do svého rozhodování zahrnuli všechny relevantní i biblické otazníky. Takovéto manželství totiž, věřím tomu, uznává i Bůh. Manželství není pouze pro křesťany. Hřích je totiž v tom, když do tohoto manželství křesťan vstupuje, ne v tom, že už v něm je - a svatba, to je  vnější vyjádření a potvrzení toho, co si již partneři rozhodli v nitru. Pro sňatek věřícího s nevěřícím za vědomí všech těchto rizik  platí totéž, co platí pro manželství mezi křesťany: Že je neodvolatelné. Církev není volána k tomu, aby kladla na cesty víry kameny úrazu, ale aby slabého ve víře, slabého v důvěře Kristu, slabého ve věrnosti Kristu, přijímala mezi sebe.

A co když partner ze sebe dělá věřícího jenom proto, aby si ho ten nevěřící vzal a po svatbě odhodí masku? Osobně se domnívám, že takovéto manželství je neplatné, neboť bylo uzavřeno na základě zásadní lži před partnerem a Bohem.

Děkuji za pozornost :-)

VM...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře