Řím 1,26-29: Zvrácenosti mužů

23. říjen 2012 | 22.27 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,26a: Proto všechno je Bůh odevzdal, +předal, +nasadil, +zajmul, +zatknul, +vydal, (+zradil), +svěřil, +závazně odevzdal, +přikázal dovnitř (+do) vášnivých, +trpících neúct, +pohanění, +pohrdání, +haneb,

Řím 1,26b: pro které jejich ženy vyměnily, +zaměnily přirozený, +přírodně užívaný, +pohlavní styk za takový (dovnitř takového) mimo, +proti, +navzdory, +až za hranice,  +jiného druhu než, +namísto přirozenosti, +původnímu plánu, přirozeného řádu, lidského rodu, lidské podstaty,

/Řím 1,26b: vždy také ty hanby provozují i jejich ženy, které vyměnily, +zaměnily přirozený, +přírodně užíváný, +pohlavní styk za takový (dovnitř takového) mimo, +proti, +navzdory, +až za hranice,  +jiného druhu než, +namísto přirozenosti, +původnímu plánu, přirozeného řádu, lidského rodu, lidské podstaty,

Řím 1,27a:  A stejně tak, +A právě tak, +A podobně i muži, zatímco ,+když zanechali, +propustili, +odeslali, +opustili přirozený, +přírodně užívaný pohlavní styk ženy, +s ženou,+patřící (+odevzdaný) ženě,  vzplanuli (začali planout) svou chtivostí, +žádostivostí, + vášní navzájem, +do (+uvnitř) vzájemné přitažlivosti,

Řím 1,27b: muži mužům (+skrze muže) působí, +konají, +pracují na, +páchají, +vyvolávají, +plodí, +připravují, +určují, +dokončují, +dovršují, +plní  hanebnost(i), +hanebný(ém,é) skutek(ku,ky), +nestoudnost(i), +ohanbí(m), +nahotu(ě),

Řím 1,27c: a přijímají, +obdržují, +dostávají, +přátelsky přijímají, přivítají odplatu (+odmenu), +trest, +mstu (toho, +patřící tomu, + za ten) jejich klamu(-), +podvodu(-), +omylu(-), +bludu(-), +poblouznění, která se k nim (+k tomu) váže, +poutá.

Řím 1,28a: A právě tak, +A podle toho jak, +A jako nezkoumali, +nezkusli, +netříbili, +nerozsoudili, +neosvědčili, +neuznali, / nezačali zkoumat, +zkoušet, +tříbit, +rozsuzovat, +osvědčovat, +uznávat [hlubším poznáním], jak Bůh je (+to) má, +vlastní, +drží, +uchovává, +zachovává, +se jich (+toho) zmocňuje, je (+to) +ovládá,

/ Řím 1,28a: A právě tak, +A podle toho jak, +A jako nezkoumali, +nezkusli, +netříbili, +nerozsoudili, +neosvědčili, +neuznali, / nezačali zkoumat, +zkoušet, +tříbit, +rozsuzovat, +osvědčovat, +uznávat hlubším poznáním, jak Bůh je(+(-)), (+to)  má, +vlastní, +drží, +uchovává, +zachovává, +se jich(+(-)),(+toho) zmocňuje, je(+(-)) (+to) +ovládá [hlubším poznáním],

Řím 1,28b: tak i Bůh je odevzdal, +předal, +zajmul, +zatknul, +vydal, (+zradil), +svěřil, +závazně je odevzdal, +přikázal dovnitř (+do) neosvědčeného(-), +nepotřebného(-), +neschopného(-), +bezcenného(-), + neschopného(-) rozumu, +chápání, +mysli, +smýšlení, +myšlení, +myšlenky,

Řím 1,28c: který(é,á) dělá, +činí, +koná, +pracuje, +způsobuje, +stará se, +ustanovuje, +vynáší, +dává,  +vystrojuje, +vyplňuje, +jedná, +postupuje tak, jak se to nehodí, +tak, jak se to nesluší, +to, co je nepatřičné,

Řím 1,29a:  odevzdal(v.

28b) je, oni mají splněno, +vyplněno, +naplněno, +doplněno, +dovršeno, +dokončeno veškerým bezprávím, +veškerou špatnosti, veškerým činem odporující Zákonu, veškerým proviněním, (+pro veškeré bezpráví, +veškerou špatnosti, +veškeré činy odporující Zákonu, +veškeré provinění)

Řím 1,29b: veškerou špatností, +zlobou, hříšností (+pro veškerou špatnost, +zlobu, +hříšnost),

Řím 1,29c: veškerou hrabivostí, +chamtivostí, veškerým lakomstvím (+pro veškerou hrabivost, +chamtivost, +pro veškeré lakomství) 

Řím 1,29d: veškerou špatnost, +neřest (+pro veškerou špatnost, +neřest)

Řím 1,29e: jsou plní, +naplnění závistí, +žárlivostí, +záští vražd, +zabití, hádkou, +sporem,  +nesvárem, +řevnivostí, podvodem, +lsti, zlovolností, +zlou vůlí, +zlým úmyslem, +zlobou, pomlouvačností, +našeptávačností.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář