Řím 1,24-26...

22. říjen 2012 | 10.25 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,24a: Proto, +tedy, +tudíž je Bůh odevzdal, +předal, +nasadil, +zajmul, +zatknul, +vydal, (+zradil), +svěřil, +závazně odevzdal, +přikázal, +učil, +dovolil skrze, +prostřednictvím, +kvůli, +pro (+v, +do) chtíče, +sexuální touhy, +neovladatelné touhy, +chue, +silné(ho) přání, +nutkání, +vášně, +vášnivé touhy, +dráždění, +provokování, +popouzení, +podněcování, +povzbuzování, +sobectví, +ctižádosti, +pikle, +nepřátelství jejich srdce, +sídla myšlení, +sídla chtění, +sídla lásky, +nitra, +myslí, +svědomí, +osobností   

Řím 1,24b: dovnitř špíny, +nečistoty, (+špatnosti, +nemravnosti, +neřesti) toho všeho, která se [v nich, +mezi nimi] zneucuje (+je zneuctívána), +pohrdá, +jedná pohrdavě, +zakusuje příkoří, +je hanobena, +si hanobí jejich těla, +jejich tělesnost, (+mrtvoly, +skutečnosti, +otroky.

/ Řím 1,24b: dovnitř špíny, +nečistoty, (+špatnosti, +nemravnosti, +neřesti) toho všeho, která se zneucuje (+je zneuctívána), +pohrdá,  +jedná pohrdavě, +zakusuje příkoří, +je hanobena, +si hanobí  [v nich, +mezi nimi, +srkze ně] jejich těla, +jejich tělesnost, (+mrtvoly, +skutečnosti, +otroky).

/ Řím 1,24b: dovnitř špíny, +nečistoty, (+špatnosti, +nemravnosti, +neřesti) toho všeho, která se zneucuje (+je zneuctívána) jejich, +pohrdá, +jedná pohrdavě s jejich, +zakusuje příkoří z jejich, +je hanobena jejich, +si honobí jejich těla(y), +jejich tělesností(mi), (+mrtvoly(ami), +skutečnosti, +otroky(ami)) [v nich, +mezi nimi =tři možnosti chápání: 1)špína v nich (mezi nimi) se zneucuje, 2)špína se zneucuje v nich (mezi nimi, skrze ně), 3) špína je hanobena jejich tělesností v nich (mezi nimi)] .

Řím 1,25a: Ti  vyměnili, +zaměnili pravdu, +skutečnost,+pravdivost, +spolehlivost, +upřímnost Boží, +vlastněnou Bohem, +svědčící o Bohu za lež, +lživou výpověď, +falešnou věc

/ Řím 1,25a: Ti  vyměnili, +zaměnili pravdu, +skutečnost,+pravdivost, +spolehlivost, +upřímnost Boží, +vlastněnou Bohem, +svědčící o Bohu pomocí, +prostřednictvím lži, +lživé výpověďi, +falešné věci

Řím 1,25b: a prokázali / začali prokazovávat náboženskou poctu a službu (+bohoslužbu) skrze stvoření, +tvora, +tvorstvo, +řád, +ustanovení, +zřízení podle (+před, +ve) tvora(em,u), +stvořené(ou) věci(í).

Řím 1,25c: To, +Přitom On je požehnaný, +velebený, +pochválený přes věky, +od dávnověku do budoucnosti, +na věky, ámen (+pravda pravdoucí).

 Řím 1,26a: Proto všechno je Bůh odevzdal, +předal, +nasadil, +zajmul, +zatknul, +vydal, (+zradil), +svěřil, +závazně odevzdal, +přikázal dovnitř (+do) vášnivých, +trpících neúct, +pohanění, +pohrdání, +haneb,

Řím 1,26b: pro které jejich ženy vyměnily, +zaměnily přirozené(ý), +přírodně užíváný, +pohlavní styk za takový (dovnitř takového) mimo, +proti, +navzdory, +až za hranice,  +jiného druhu než, +namísto přirozenosti, +původnímu plánu, přirozeného řádu, lidského rodu, lidské podstaty,

/Řím 1,26b: vždy také ty hanby provozují i jejich ženy, které vyměnily, +zaměnily přirozené(ý), +přírodní užívání, +pohlavní styk za takový (dovnitř takového) mimo, +proti, +navzdory, +až za hranice,  +jiného druhu než, +namísto přirozenosti, +původnímu plánu, přirozeného řádu, lidského rodu, lidské podstaty,

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář