Řím 1,22-24: Bůh je zatknul skrze chtíče srdce

21. říjen 2012 | 21.57 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,22: Zatímco tvrdili (+mysleli si), že (+jak) jsou moudří, stali se pošetilými, +ztratili svou chu, +stali se nepoživatelnými,

+Řím 1,22: Tím, jak tvrdili (+mysleli si), že (+jak) jsou moudří, tak přesně tím se stali pošetilými, +tím ztratili svou chu, +tím se stali nepoživatelnými.

Řím 1,23a: A změnili, +přeměnili, +proměnili, +zaměnili, +vyměnili, (/začali měnit, +přeměňovat, +proměňovat, +zaměňovat, +vyměňovat)  slávu, +chválu, +čest, +dobrou pověst, +lesk, +nádheru, +vznešenost, +chloubu nepomíjivého, +nepomíjícího (+nezničitelného) Boha do (+za, +skrze) podobnosti, +zobrazení, +obrazu,

Řím 1,23b: který patří (+který svědčí o) obrazu, +zobrazení, +podoby(ě), vzezření  pomíjivého, +pomíjitelného, +zničitelného člověka, +muže, (+mažela), +kohosi,

Řím 1,23c: ptáků, čtvernožců a plazů.

Řím 1,24a: Proto, +tedy, +tudíž je Bůh odevzdal, +předal, +nasadil, +zajmul, +zatknul, +vydal, (+zradil), +svěřil, +závazně odevzdal, +přikázal, +učil, +dovolil skrze, +prostřednictvím, +kvůli, +pro (+v, +do) chtíče, +sexuální touhy, +neovladatelné touhy, +chue, +silné(ho) přání, +nutkání, +vášně, +vášnivé touhy, +dráždění, +provokování, +popouzení, +podněcování, +povzbuzování, +sobectví, +ctižádosti, +pikle, +nepřátelství jejich srdce, +sídla myšlení, +sídla chtění, +sídla lásky, +nitra, +myslí, +svědomí, +osobností   

Řím 1,24b: dovnitř špíny, +nečistoty, (+špatnosti, +nemravnosti, +neřesti) toho všeho, která se [v nich, +mezi nimi] zneucuje (+je zneuctívána), +pohrdá, +jedná pohrdavě, +zakusuje příkoří, +je hanobena, +si hanobí jejich těla, +jejich tělesnost, (+mrtvoly, +skutečnosti, +otroky.

/ Řím 1,24b: dovnitř špíny, +nečistoty, (+špatnosti, +nemravnosti, +neřesti) toho všeho, která se zneucuje (+je zneuctívána), +pohrdá,  +jedná pohrdavě, +zakusuje příkoří, +je hanobena, +si hanobí  [v nich, +mezi nimi, +srkze ně] jejich těla, +jejich tělesnost, (+mrtvoly, +skutečnosti, +otroky).

/ Řím 1,24b: dovnitř špíny, +nečistoty, (+špatnosti, +nemravnosti, +neřesti) toho všeho, která se zneucuje (+je zneuctívána) jejich, +pohrdá, +jedná pohrdavě s jejich, +zakusuje příkoří z jejich, +je hanobena jejich, +si honobí jejich těla(y), +jejich tělesností(mi), (+mrtvoly(ami), +skutečnosti, +otroky(ami)) [v nich, +mezi nimi =tři možnosti chápání: 1)špína v nich (mezi nimi) se zneucuje, 2)špína se zneucuje v nich (mezi nimi, skrze ně), 3) špína je hanobena jejich tělesností v nich (mezi nimi)] .

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář