Marek 2,9-12: Abyste začali chápat...

20. říjen 2012 | 20.15 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,9a: Proč je (+by mělo být) snadnější říci paralizovanému (+ochrnutému): Propouštějí se (+odesílají se, +odpouštějí se ti, +opouštějí tě) tvé hříchy (+tvá provinění)

Mk 2,9b: +než (+nebo, +či)říci: Vstaň, +znovu se postav a zvedni, +seber, +posbírej, +nes, +odnes, +uchop (+znič, +zruš, +odstraň)  své (přenosné) lůžko, +svá nosítka, + své lehátko a choď, +a jdi, +a procházej se, +a kráčej, a žij (nový život)!

Mk 2,10a: Abyste (+takže) totiž uviděli, +podívali se, +spatřili, +poznali (+pochopili), +začali vidět (+začali chápat),

MK 2,10b že syn člověka, +syn patřící člověku , + syn svědčící o člověku, +člověk má, +vlastní, +drží,  +zachovává, +ovládá moc, +sílu, +důstojnost, +schopnost, +svobodu, +právo, +vládu  

Mk 2,10c propouštět +odesílat, +odpouštět hříchy (+provinění) na zemi, +ve světě, / hříchy o lidech, / během trvání světa

Mk 2,10d:  řekne, +poví, (+přikáže) ochrnutému (+paralizovanému, +trefenému šlakem): 

Mk 2,11a: Tobě pravím,+tobě říkám (+tobě přikazuji):

Mk 2,11b: Vstaň, +znovu se postav a zvedni, +seber, +posbírej, +nes, +odnes, +uchop (+znič, +zruš, +odstraň)  své (přenosné) lůžko a jdi, +odejdi, +vrať se do (+ dovnitř) svého domu, +domova, +obydlí, +do svého společenství, +ke své rodině!

Mk 2,12a: A (právě v tom okamžiku) (z moci Boží) vstal, +probudil se, +postavil se, +byl vzkříšen (k novému životu)

Mk 2,12b: a ihned (+a přímo) zvedl (/začal zvedat =tak i dál), +sebral, +posbíral, +nesl, +odnesl, +uchopil (+zničil, +zrušil, +odstraňil)  své (přenosné) lůžko a přede všemi (+ČEP= před očima všech)  vyšel, +odešel, +utekl,

Mk 2,12c: takže všichni žasli, +divili se, +byli bez sebe, (+pomátli se na rozumu), a velebili, +chválili, +oslavovali Boha a při tom říkali: Něco takového, takovou věc jsme ještě nikdy neviděli, + nespatřili, +nepoznali.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov. Tlustě kurzívou jsou psány poznámky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář