Proč "oni" volí komunisty?

17. říjen 2012 | 20.22 |

Poslední dny mám pocit, že snad nastal konec světa. A to ne pro výsledky krajských voleb, ale pro reakce na ně. Tolik pohrdání člověka člověkem opačného názoru jsem jen tak nečetl. Výroky o prasatech, idiotech, o emigracích. Nic příjemného ke čtení. A všudy - přítomná otázka: Jak oni mohli volit komunisty? Možná bychom tuto otázku mohli obrátit: Co jsme my udělali, že mají komunisté tak veliký podíl hlasů ve volbách?

Když jsem nad tím tak uvažoval, vytanul mi na mysli jeden verš z bible: Ježíš jim na to řekl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení." Lk 19,40. No, není to přesně to znění, které se mi vybavilo, on mi ten verš přišel v trošku pozměněné podobě:  "Když Bohu nevzdávají úctu a čest křesťané, tak promlouvá kamení...."

Kdy naposledy zazněl hlasitý protestní hlas křesťanů? Snad jenom při pochodu gayů Prahou, nebo při reakci na předvolební plakáty ČSSD dotýkající se církevních restitucí. Avšak kdy se hlas křesťanů zastal sociálně znevýhodněných lidí? Kolik křesťanů protestovalo, když se vláda rozhodla například hodit náklady důchodové reformy na důchodce skrze snížení valorizace a zvyšování DPH na základních věcech? Které církvi vadí, že toto se stalo podmínkou spuštění církevních restitucí? Možná jednotlivcům.  A co třeba křesťanský hlas proti julínkovnému, které narušuje rovný přístup ke zdravotnické péči? Anebo je to snad věc v souladu s biblickou etikou? Osobně jsem si nevšiml, že by Ježíš před tím, než druhého začal uzdravovat, by od něj vybíral regulační poplatky.

Už židé staré smluvy měli na svou dobu velice rozvinutý sociální systém. A nešlo pouze o slavné paběrkování. Leviticus 25 například píše: Když tvůj bratr zchudne a nedostává se mu prostředků vůči tobě, ujmi se ho jako hosta či příchozího, ať žije u tebe. Neber od něj lichvu ani úrok, ale boj se svého Boha; tvůj bratr ať žije u tebe. Své stříbro mu nedávej na lichvu ani své jídlo za příplatek. Já Hospodin jsem váš Bůh, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám dal kenaanskou zemi a byl vaším Bohem. LV 25,35. Z kontextu plynou dvě věci: Jednak, slovo "bratr" zde neznamená blízkého příbuzného, ale člena židovského národa. Jak dlouho má bydlet jako host? I to se dá z kontextu vyčíst: Do milostivého léta, kdy se Izraelcům vracel majetek. Nejednalo se tedy o dny či týdny, ale třeba i roky ba dokonce desetiletí, než se prostě tento zchudlý z milosti Boží vyhrabal a postavil se opět na vlastní nohy. Už starozákonní izraelská společnost je tedy Bohem vyzívána, aby se ujímala sociálně slabých, třeba z vlastní viny zchudlých, aby je stavěla na nohy. Adventistka Ellen Whiteová píše o tom, že kdyby Izraelci plně naplňovali příkazy týkající se péče o chudé, nikdo by v Izraeli netrpěl hlady. Právem tedy mohl král David napsat, že nespatřil spravedlivého, který by žebral o chléb. To je známkou dobré správy.

V Novém zákoně jsme vyzívání, abychom ve "spravedlnosti" ještě překonávali židovské starozákonníky. Jaké měl sociální cítění Ježíš Kristus, o tom zde psát nemusím, nám křesťanům to, zcela podle citátu z Lk 19,40, připomíná web KSČM...

Osobně odmítám politiku, která vytvoří deset bezdomovců, aby se jednomu z nich pak milostivě mohlo pomoci a mít z toho při vánoční večeři dobrý, bohabojný, charitativní pocit. Takováto politika jde proti duchu evangelia. A jestliže sociálního Ducha evangelia a celé bible nebudeme nosit my, křesťané, půjdou lidé tam, kde budou cítit zastání: Třeba ke zločincům...

Neohlížejme se po tom, co udělali "oni," jak "oni" mohli volit komunisty, dívejme se po tom, co jsme udělali či neudělali my, aby lidé nevolili komunisty. Mluvíme pouze, anebo i konáme...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře