Řím 1,20-22: Kdy se srdce začne zatemňovat...

7. říjen 2012 | 19.23 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,20a: Vždy (+přece) to jeho neviditelné, když se nad tím přemýšlí (+nad čím se musí přemýšlet), je od stvoření světa, +pro řád světa, vnímatelné srkze (jeho?) díla, + výtvory / +je vnímatelné dílem, +stvořením, výtvory.

+ Řím 1,20a: Vždy přece to jeho , co se poznává, +co se rozlišuje, +co se chápe, +čemu se dá rozumět, +co je logické, +představitelné, to je vnímatelné, by je to neviditelné v (jeho?) dílech od stvoření světa,

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se od stvoření světa  poznává, +rozlišuje, +chápe, +čemu se od stvoření světa dá rozumět, +co je od stvoření světa  logické, +představitelné, to je vnímatelné, by je to neviditelné v (jeho?) dílech] 

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se od stvoření světa  poznává (+dá rozumět, +dá pochopit, +co je logické) skrze (jeho?) díla, to je vnímatelné, by je to neviditelné]  

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se z řádu světa poznává (+rozumí, +dá pochopit, +co je logické),  to je vnímatelné skrze (jeho?) skutky (+Jeho Milosti / Jeho Milostmi), by je to neviditelné] 

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se z řádu světa poznává (+dá pochopit, +co je logické),  to je vnímatelné, by je to neviditelné, vždy (/když) člověk jedná také logicky

 + Řím 1,20a: Vždy přece jeho skryté plány, +jeho skryté myšlenky, +přemýšlení, +uvažování, jsou vnímané (/ se dají pozorovat) od stvoření světa, + z řádu světa srkze (jeho?) díla, +v (jeho?) výtvorech / když člověk na tom pracuje, / vždy obdobně jako On jedná člověk logicky,

Řím 1,20b: jedná se i o jeho věčnou (+trvalou) moc, +sílu, +schopnost, +jeho věčný mocenský úřad a jeho Božství (+Božskou přirozenost),

Řím 1,20c: uvnitř toho všeho / kvůli tomu všemu / proto jsou bez omluvy.

(Řím 1,20=ČSP: Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.)

Řím  1,21a:  Protože (+Nebo), když poznali, +dověděli se, +seznámili se, +pochopili, +zpozorovali Boha,

Řím 1,21b: nezačali (/přestali) velebit, +chválit, +ctít, +oslavovat jej jako Boha, ani mu nezačali (/a přestali mu) děkovat, +vzdávat díky, +být mu vděčni

/Řím 1,21b: nepovelebili, +nepochválili, +nepoctili, + neoslavili jej jako Boha, ani mu nepoděkovali,

Řím 1,21c: ale začali se projevovat jako marní, +ale začali být k ničemu, +ale začali ukazovat, jak (+že) jsou pošetilí ve svých dialogováních {uvažování, +přemýšlení, +rozmlouvaní, +pochybování, +obávách}, +srkze své dialogování,

/Řím 1,21c: ale projevili se jako marní, + ale byli k ničemu, +ale prokázali svoji pošetilost ve svých dialogováních, skrze své dialogování,

Řím 1,21d:  a jejich nerozumné, +nechápavé, +pošetilé (jedno společné) kardia {srdce=mysl, osobnost, charakter, vůle, city, nitro, svědomí} se zatemnilo, +ztemnilo, +zakalilo se, 

/Řím 1,21d: a jejich nerozumné, +nechápavé, +pošetilé (jedno společné) kardia se začalo zatemňovat se.

+ztemňovat se, +kalit se, +schovávat se 

Řím 1,22: Zatímco tvrdili (+mysleli si), že (+jak) jsou moudří, stali se pošetilými, +ztratili svou chu, +stali se nepoživatelnými,

+Řím 1,22: Tím, jak tvrdili (+mysleli si), že (+jak) jsou moudří, tak přesně tím se stali pošetilými, +tím ztratili svou chu, +tím se stali nepoživatelnými,

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře