Marek 2,6 - 2,9b: A žij nový život!

6. říjen 2012 | 19.44 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,6:  Avšak byli tam někteří znalci (+učitelé, +písaři) Zákona, seděli tam, +pobývali tam, +trůnili tam a uvažovali, +přemýšleli ve svých srdcích:

Mk 2,7a: Co tento takový (/něco takového) říká? / Kdo je tento, že říká něco takového? / Proč tento říká (+hlásá, +sděluje) něco takového?

Mk 2,7b: Pomlouvá! +Hanobí! +Uráží! +Mluví špatně! +Rouhá se!

Mk 2,7c: Kdo může, +Kdo je schopen, +Kdo má právo, +Kdo smí propouštět, +odesílat, +odpuštět hříchy, +provinění?

Mk 2,7d: Pouze jediný: Bůh!

Mk 2,8a: A hned, když  Ježíš důkladně poznal, +rozeznal, +uznal, +ocenil, +si uvědomil, pochopil, dozvěděl se svým Duchem, +pomocí svého Ducha, že takto (+o něčem takovém) v sobě  (+mezi sebou) dialogují {uvažují, +přemýšlejí, +rozmlouvají, +pochybují, +obávají se},

Mk 2,8b: tehdy jim říká (+jim tvrdí, +jim odpovídá, +se jich ptá, +jim přikazuje, +vypráví, +je pojmenovává, +je nazývá): Proč takto dialogizujete {} ve svých srdcích, +skrze svá srdce, +svymi srdci?

Mk 2,9a:  Proč je (+by mělo být) snadnější říci paralizovanému (+ochrnutému): Propouštějí se (+odesílají se, +odpouštějí se ti, +opouštějí tě) tvé hříchy (+tvá provinění)

Mk 2,9b: +než (+nebo, +či)říci: Vstaň, +znovu se postav a zvedni, +seber, +posbírej, +nes, +odnes, +uchop (+znič, +zruš, +odstraň)  své (přenosné) lůžko, +svá nosítka, + své lehátko a choď, +a jdi, +a procházej se, +a kráčej, a žij (nový život)!

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář