Památka Večeře Páně - význam a smysl

2. říjen 2012 | 17.18 |

Vyznání víry o učení Památky Večeře Páně:

- Věřím, že při slavnosti Večeře Páně se zpřítomňuje Oběť Pána Ježíše Krista, věřící kolem Pánova stolu se zpřítomňují u Golgotského kříže, stávají se součástí děje.

- Věřím, že při slavnosti Večeře Páně věřící přijímá skrze chleba Tělo Pána, které se za nás láme, a skrze víno Pánovu krev, která zpečeťuje Novou Smlouvu a prolévá se za nás. (1Kor 11,24)

- Věřím, že skrze přijímání Těla Páně se připojujeme také k oběti Pána Ježíše Krista, odevzdáváme svoji vyznávanou hříšnost a vyznávaný hřích na Golgotský kříž, aby Kristus za něj zaplatil. (Jan 6,51)

- Věřím, že skrze přijímání Krve Páně přijímáme i Věčný život Ježíše Krista, který je v Jeho krvi. (Leviticus 17,14)

- Věřím, že k Večeři Páně musíme přistupovat se sebezpytováním (1Kor 11,28), ale také s plným pochopením jeho významu (1Kor 11,29)

- Věřím, že slavení Večeře Páně je nedílnou součástí cesty života víry křesťana (Luk 22,19), jedná se o skutek důvěry Pánu (Jakub 2,26).  Jestliže má křesťan možnost ke Slavení a odmítne ji, odmítne také jít cestou víry (Jan 6,53).
Vyjímku tvoří křesťané, kteří zemřou na počítku své cesty víry a nestihnou, ne z vlastního přičinění, slavnost Večeři Páně přijmout  (Lukáš 23,43)

- Věřím, že přeměna chleba v Tělo Páně za nás lámáné a vína v krev Pána za nás vylévaná se děje na základě víry křesťana, který slavnost přijímá: (Mt 9,29b)

Podrobněji přiblíženo v nahrávce:
http://www.ulozto.cz/xzvfZuh/muller-skupinka-24-4-2011-o-veceri-pane-mp3

Poznámka:

Pavel píše: Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.

V řečtině je použito slovo, které znamená: Rozlišovat, posuzovat, rozhodnout.

Múžeme tedy přeložit několika způsoby:
1) Kdo jí a pije a nerozlišuje Tělo Páně (od ostatního chleba? ostatního jídla?), jí sám k sobe...

2) Kdo jí a pije a neposuzuje to za Tělo Páně, jí sám k sobe...

3) Kdo jí a pije a neposuzuje svou tělesnost (slovo Páně je variantou, sice významnou, ale variantou) , jí sám k sobe...

4) Kdo jí a pije a nerozhoduje, že jde (zda jde?) o Tělo Páně, jí sám k sobe...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře