Ješ Sírachovec: Předzvěst - předobraz - evangelia

19. červen 2010 | 05.00 |

Kdo hází kámen do výšky,
hází si jej na vlastní hlavu,
kdo dává zákeřné rány,
zraní sám sebe .

Kdo kopá jámu,
sám do ní padne,
kdo líčí osidlo,
sám se do něho chytí.

Kdo páchá zlo,
na toho se svalí,
a ani nepozná,
odkud na něho přišlo.


Posmívání a urážky vyznačují pyšného,
trest na něho číhá jako lev.

Chytí se do osidla ti,
kdo se radují z pádu zbožných,
bolest je umoří, dříve než zemřou.

Zášť a hněv,
obojí je ohavnost,
jen hříšný člověk v nich setrvává.

Kdo se mstí,
okusí pomstu od Hospodina,
on pečlivě sečítá jeho hříchy.

Odpusť svému bližnímu,
pokud ti ukřivdil;
až ty budeš jednou prosit,
budou i tobě hříchy odpuštěny.

Když se člověk na člověka hněvá,
jak může hledat uzdravení u Hospodina?

Když s člověkem sobě rovným nemá slitování,
může se modlit za odpuštění svých hříchů?

Když chová zášť,
ač sám je jen smrtelník,
kdo smíří jeho hříchy?

Pamatuj na poslední věci
a zanech nenávisti,
mysli na svůj konec ve smrti
a dbej na přikázání.


Pamatuj na přikázání
a nechovej zášť vůči bližnímu,
mysli na smlouvu Nejvyššího
a přehlédni neúmyslná provinění.

Z knihy Ješuy Sírachovce, 27. a 28. kapitoly...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře