Řím 1,18-20: Hněv Boží proti každému bezpráví...

19. srpen 2012 | 20.52 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,18a: Nebo, +Totiž. +Vždy, +Přece, +Tedy, +Vskutku, +Zajísté se odhaluje, +se zjevuje  hněv (+soud, +odplata) Boží z n(N)ebes, +hněv od Boha z Nebes, +hněv vlastněný Bohem z Nebes, +hněv svědčící o Bohu z Nebes, +soud vykonávaný Bohem z Nebes

Řím 1,18b: proti (+v, do) každé bezbožnosti a bezpráví, +špatnosti lidí,+nespravedlnosti lidí, +nepoctivosti lidí, +všemu co lidé činí neoprávněně, +nepořádnosti lidí,

Řím 1,18c: kteří drží tu pravdu, +tu skutečnost, +tu spolehlivost, +tu upřímnost v zajetí bezpráví, +v zajetí špatnosti,+nespravedlnosti, +nepoctivosti, +v zajetí všeho učiněného neoprávněně, +v zajetí nepořádnosti,

+Řím 1,18c: kteří bezpráví (+nepoctivost) vydávají za pravdu (za vůli Boží), +kteří ospravedlňují bezprávné (+nepoctivé) jednání,

Řím 1,19a:  protože veřejné (+zjevné,+otevřené) poznání (+známost, +zřejmost) Boží, +poznání od Boha, +poznání Boha, +poznání vlastněné Bohem, poznání o Bohu, +co je poznatelné (+známé, +zřejmé) o Bohu,

Řím 1,19b: to je v nich, +to je v nich vložené, +to je uprostřed mezi nimi, +to je v jejich přítomnosti, +to je jim k dispozici -

Řím 1,19c:  Bůh jim (to?) +totiž, +vždy, +přece, +vskutku, +zajísté odhalil, +ukázal, +zjevil.    

???Řím 1,20a: Nebo, +Totiž, +Vždy, +Přece, +Tedy, +Vskutku, +Zajísté neviditelný jeho od (+z) stvoření (+řádu, +ustanovení, +zřízení) světa (dativ=) skrze díla, výtvory (participium 1. pád množného čísla: poznat, rozlišit, chápat, rozumět, uvážit, zamyslet se, myslet, uvážit, představit) (medium= oni  jsou vnímáni, dají se pozorovat)???

Řím 1,20a: Vždy (+přece) to jeho neviditelné, když se nad tím přemýšlí (+nad čím se musí přemýšlet), je od stvoření světa, +pro řád světa, vnímatelné srkze (jeho?) díla, + výtvory / +je vnímatelné dílem, +stvořením, výtvory.

+ Řím 1,20a: Vždy přece to jeho , co se poznává, +co se rozlišuje, +co se chápe, +čemu se dá rozumět, +co je logické, +představitelné, to je vnímatelné, by je to neviditelné v (jeho?) dílech od stvoření světa,

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se od stvoření světa  poznává, +rozlišuje, +chápe, +čemu se od stvoření světa dá rozumět, +co je od stvoření světa  logické, +představitelné, to je vnímatelné, by je to neviditelné v (jeho?) dílech] 

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se od stvoření světa  poznává (+dá rozumět, +dá pochopit, +co je logické) skrze (jeho?) díla, to je vnímatelné, by je to neviditelné]  

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se z řádu světa poznává (+rozumí, +dá pochopit, +co je logické),  to je vnímatelné skrze (jeho?) skutky (+Jeho Milosti / Jeho Milostmi), by je to neviditelné] 

[/ Řím 1,20a:Vždy přece to jeho, co se z řádu světa poznává (+dá pochopit, +co je logické),  to je vnímatelné, by je to neviditelné, vždy (/když) člověk jedná také logicky

 + Řím 1,20a: Vždy přece jeho skryté plány, +jeho skryté myšlenky, +přemýšlení, +uvažování, jsou vnímané (/ se dají pozorovat) od stvoření světa, + z řádu světa srkze (jeho?) díla, +v (jeho?) výtvorech / když člověk na tom pracuje, / vždy obdobně jako On jedná člověk logicky,

Řím 1,20b: jedná se i o jeho věčnou (+trvalou) moc, +sílu, +schopnost, +jeho věčný mocenský úřad a jeho Božství (+Božskou přirozenost),

Řím 1,20c: uvnitř toho všeho / kvůli tomu všemu / proto jsou bez omluvy.

(Řím 1,20=ČSP: Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.)
 

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním dohromady může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře