Marek 2,3-2,7: Když Zákoníci trůní...

14. srpen 2012 | 21.18 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 2,3: A přicházejí, +dostávají se, jdou ti, co nesou, +přinášejí, +přivádějí, +udržují, +vedou, +pudí  k němu  paralizovaného, +ochrnutého, který je zvednutý, +sebraný, +nesený, +odnášený, +uchopený, (+zničený??? +zabíjený??? +popravovaný???), +držen v napětí, +zvedaný čtyřmi lidmi

Mk 2,4a: A nemohou, +nemají moc, +nejsou schopni, +nesmějí, +nemají právo ho přinést, +přivést, +představit, +nabídnout, +obětovat srkze (+kvůli, +protože) zástup, +dav, nashromážděný lid,

Mk 2,4b: odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, a jen co  vykopali, +vyhrabali, +vyloupali do střechy díru, spouštějí (přenosné) lůžko, +nosítka, +lehátko, na kterém paralizovaný, +ochrnutý ležel.

Mk 2,5a: A  jakmile Ježíš uviděl, +spatřil, +se podíval na, +poznal jejich pisteo {víru, +důvěru, +věrnost, +spolehlivost}, říká, (+ptá se?), +odpovídá, +přikázuje paralizovanému:

Mk 2,5b: Dítě, +synu, +obyvateli (města), propouštějí se, +odesílají se, +odpuštějí se ti, +opouštějí tvé hříchy, +tvá provinění.

Mk 2,6:  Avšak byli tam někteří znalci (+učitelé, +písaři) Zákona, seděli tam, +pobývali tam, +trůnili tam a uvažovali, +přemýšleli ve svých srdcích:

Mk 2,7a: Co tento takový (/něco takového) říká? / Kdo je tento, že říká něco takového? / Proč tento říká (+hlásá, +sděluje) něco takového?

Mk 2,7b: Pomlouvá! +Hanobí! +Uráží! +Mluví špatně! +Rouhá se!

Mk 2,7c: Kdo může, +Kdo je schopen, +Kdo má právo, +Kdo smí propouštět, +odesílat, +odpuštět hříchy, +provinění?

Mk 2,7d: Pouze jediný: Bůh!

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář