Řím 1,16-17: Za co se Pavel nestydí...

13. srpen 2012 | 22.05 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,16a: Protože (+Nebo), +Totiž. +Vždy, +Přece, +Ovšem že, +Zajisté se nestydím za evangelium, +za radostnou zvěst, +za dobrou zprávu,

Řím 1,16b: protože (+vždy, +přece, +ovšem že, +zajisté)  síla, +moc, +schopnost, +zázrak, +smysl, +vladařská mocnost Boží, +o Bohu, +pro Boha, +od Boha, +vlastněná (+ovládáná) Bohem je (podmět=evangelium? síla Boží?) dovnitř (+do, +pro, +kvůli) záchrany, +spásy, +spasení, +vysvobození každému (+všem),

Řím 1,16c: kdo věří, +kdo je věrný,+kdo důvěřuje, +kdo je přesvědčen, +kdo je spolehlivý,

Řím 1,16d: za prvé, +původně, +dříve, +v historii nejprve, +předně, +hlavně, +v prvé řadě  Judejcům (+Židům) a teď, +i, +ale i, +a pak Řekům (+Helénům, +Ne-židům, +Pohanům), +která dříve byla pro Judejce, ale dnes se otevřela i pro pohany,

Řím 1,17a:  protože (+nebo), +totiž, +vždy, +přece, +ovšem že, +zajisté se v něm (+se ním) odhaluje, +zjevuje spravedlnost, +štědrost Boží, +o Bohu, +od Boha, +vlastněná (+ovládaná) Bohem od Pistea {víry, +důvěry, +věrnosti, +spolehlivosti, +nauky víry} k Pisteu,

Řím 1,17b: jak je psáno: Spravedlivý (+Poctivý) z Pistea {víry, +důvěry, +věrnosti, +spolehlivosti, nauky víry}, +na základě Pistea bude žít, +bude na živu, +bude obživen.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář