Marek 1,45-2,4: Dírou ve střeše...

9. srpen 2012 | 21.43 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,45a: On však, jakmile vyšel, začal všude kázat, +zvěstovat, +oznamovat, +hlásat a šířit, +rozhlašovat to Logos {slovo, +tu zvěst, +ten příkaz, +to vyprávění, +tu pověst, +tu záležitost, +ten případ},

Mk 1,45b: takže už nemohl (Ježíš / malomocný?), +nebyl schopen, +nesměl viditelně, +zjevně, +veřejně vejít, +vstoupit dovnitř (+do) žádného města,

Mk 1,45c: ale byl, +pobýval venku  na místech, +krajinách,+funkcích, +službách, +možností pouště, +pustiny, +osamělosti (+ kde byl o samotě).

Mk 2,1: A  za několik dní, +během několika dní, po  několika dnech vešel zpět, +opět, +znovu, +také dovnitř (+do) Kafarnaum, byl uslyšen (/začal být slyšen), +byl naslouchán (/začal být naslouchán), +byl pochopen (/začal být chápán), že je doma, +v domě, +že je zde soukromě / v soukromí.

[/Mk 2,1: A  vešel zpět, +opět, +znovu, +také dovnitř (+do) Kafarnaum, a za několik dní, +během několika dní, po  několika dnech byl uslyšen (/začal být slyšen), +byl naslouchán (/začal být naslouchán), +byl pochopen (/začal být chápán), že je doma, +v domě, +že je zde soukromě / v soukromí. ]

Mk 2,2a: A shromáždila se (/byla shromážděna), +začala se shromáždět většina (+mnoho lidí), tedy / takže (+aby?) už nebylo jak (+už nešlo) odejít, +postupovat, +přijít, +udělat prostor, +mít prostor,

Mk 2,2b: ani se nešlo  dostat ke (+do) dveří, +vstupu, +otvoru, +brány, a Ježíš jim mluvil, +hovořil, +povídal, (+vydával zvuky), +říkal, +přednášel, +sděloval, +zvěstoval, +hlásal  to Logos {slovo, +výrok, +řeč, +kázání, +přikázání, +proroctví, +zvěst, +záležitost, +účet, +důvod, +příčina, +řád, +princip}

Mk 2,3: A přicházejí, +dostávají se, jdou ti, co nesou, +přinášejí, +přivádějí, +udržují, +vedou, +pudí  k němu  paralizovaného, +ochrnutého, který je zvednutý, +sebraný, +nesený, +odnášený, +uchopený, (+zničený??? +zabíjený??? +popravovaný???), +držen v napětí, +zvedaný čtyřmi lidmi

Mk 2,4a: A nemohou, +nemají moc, +nejsou schopni, +nesmějí, +nemají právo ho přinést, +přivést, +představit, +nabídnout, +obětovat srkze (+kvůli, +protože) zástup, +dav, nashromážděný lid,

Mk 2,4b: odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, a jen co  vykopali, +vyhrabali, +vyloupali do střechy díru, spouštějí (přenosné) lůžko, +nosítka, +lehátko, na kterém paralizovaný, +ochrnutý ležel.

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář