Římanům 1, 13-15: Proti čemu je Pavel bezbraný?

8. srpen 2012 | 22.18 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,13a: Nechci (+Nechtěl bych), +Nepřeju si,  abyste nevěděli, +neznali, +ne(po)rozuměli, (+Nemám v úmyslu Vám zatajit, +Netěšilo ((+Tížilo)) by mně Vám zatajit,), bratři,

Řím 1,13b: že mnohokrát (+často, +vícekrát) jsem si předsevzal, /jsem veřejně prohlásil, že přijdu k Vám, +že se dostanu k Vám, +že vyjdu směrem k Vám,

Řím 1,13c: a (/avšak) (+a sice) až doposud mi (v tom) bylo  zabráněno, +zamezeno, +mi (to) bylo zakázáno, +odepřeno.

Řím 1,13d: [že přijdu k Vám? / bylo mi zakázáno?] abych +získal,  +zmocnil se, +zklidil nějaké ovoce i ve Vás (+Vámi, +skrze Vás, +mezi Vámi),  právě tak jako (/když už) jsem zklidil mezi (v -ích -ech) ostatními národy, +pohany, +rody.   

Řím 1,14a: (Nejenom) řekům (+pohanům, +nežidům) (ale)  i  neřekům (+barbarům, +mluvící nesrozumitelným jazykem), (nejenom) moudrým (+zkušeným, +zručným, ČEP=+vzdělaným, +patřícím Boží Moudrosti) (ale) i  nerozumným (+pošetilým, +bezbožným),

Řím 1,14b: všem těmto skupinám lidí jsem dlužníkem, + vůči nim jsem viníkem, +hříšníkem, +jim jsem povinován svou službou (+k nim mám povinnosti).

Řím 1,15a:  Toto je připravenost (+touha, +přání) (svědčící?) proti mně (+v rozporu se mnou): 

(/Řím 1,15a: Proti této touze jsem bezbranný:)

Řím 1,15b: touha (/proti touze) evangelizovat (+sloužit evangeliem, +hlásat evangelium) i Vám v Římě.

[/Řím 1,15: Tento dluh (+tato povinost) je zdrojem touhy hlásat evangelium i Vám v Říme, touhy, která je (/svědčí?) proti mně (+v rozporu se mnou), + proti které jsem bezbraný]

Pozn: Plusko (t.j. "a zároveň") označuje druhý český ekvivalent, který společně s tím prvním může tvořit význam řeckého pojmu, naproti tomu značka "/" (t.j. nebo)  znamená druhou možnost překladu protikladnou k té první.  Kurzívou jsou označeny přímé řeči, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář