Marek 1,39-45: Ježíš očišťuje malomocného

1. srpen 2012 | 20.20 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,39: A začal přecházet, +putovat, +chodit po celé (+uvnitř celé) Galileje a hlásat, +zvěstovat, +kázat, +oznamovat  v (+uvnitř) jejich bohoslužeb, +shromážděních, +synagóg, +škol Zákona  a vyhazoval, +vyháněl, +vykazoval, +posílal pryč, +propouštěl, +nechal odcházet, +odstraňoval démony, zlé duchy, cizí božstva. 

Mk 1,40a: A přichází k němu, +dostává se k němu, +přechází k němu malomocný, +nemocný leprou a při tom ho volá, +prosí jej, +žádá ho, +vzývá ho, a pak padá před ním až k zemi, +vzdává mu královskou (+božskou?) poctu,

Mk 1,40b: a říká mu: Jestli chceš (+bys chtěl - tak i dále), +Jestli si přeješ, +Jestli máš v úmyslu, +Jestli ses k tomu rozhodnul, +Jestli je ti to milé, pak můžeš, +pak jsi schopen, +pak smíš, +pak máš plné právo, +pak máš  pravomoc mě očistit.

 Mk 1,41a: A smiloval se nad ním, +A slitoval se nad ním, / A v tu chvíli  skutkem dokonal (/zpečetil) svůj soucit s tímto člověkem:, vztáhnul (+spustil) svou ruku, doknul se ho (+zažehnul si ho?), +začal se jej dotýkat,

 Mk 1,41b: a říkal  mu, +odpovídal mu, nařízoval mu: Chci, +Přeji si to, +Mám to v úmyslu, +Rozhodl jsem se k tomu, +Je mi to milé -  buď čist, +buď očištěn. 

Mk 1,42: A ihned v ten okamžik z něho ta lepra (+malomocenství) odešla, +vyšla, +ustoupila a on byl očištěn.

Mk 1,43: A Ježíš se na něj osopil, +obořil, +přísně ho pokáral, +přísně mu nařídil a ihned (přímo) ho vyhodil, +vykázal jej, +poslal jej pryč 

Mk 1,44a: a říká mu: Hleď, +Dávej si pozor, +Střez se toho, abys někomu něco řekl (+ a nic nikomu neříkej), ale jdi, +odejdi, ukaž se, +prokaž se knězi

Mk 1,44b: a přines, +přiveď, +nabídni, +obětuj oběť za své očištění, co Mojžíš nařídil, +přikázal, +určil, +stanovil, jim dovnitř (+do) (+ke, +pro, +vzhledem k) svědectví. 

Mk 1,45a: On však, jakmile vyšel, začal všude kázat, +zvěstovat, +oznamovat, +hlásat a šířit, +rozhlašovat to slovo, +tu zvěst, +ten příkaz, +to vyprávění, +tu pověst, +tu záležitost, +ten případ,

Mk 1,45b: takže už nemohl (Ježíš / malomocný?), +nebyl schopen, +nesměl viditelně, +zjevně, +veřejně vejít, +vstoupit dovnitř (+do) žádného města,

Mk 1,45c: ale byl, +pobýval venku  na místech, +krajinách,+funkcích, +službách, +možností pouště, +pustiny, +osamělosti (+ kde byl o samotě),

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář