Vydáno před: O trojím lidu - o lidu obyčejném

18. únor 2011 | 05.00 |
› 

Zveřejněno před rokem...

Zdravím, vážený čtenáři,
blíží se pomalu druhé výročí tohoto blogu a to už je příležitost jednak poděkovat, že tento blog může fungovat a sloužit Bohu i lidem v tom našem malém českém internetovém světě, jednak se i ohlédnout zpět za článkami, které se zde objevili. Dneska bychom si připomněli úvahu Petra Chelčického  na téma Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném  - Na tento článek kliklo nejvíce čtenářů ze čtvrté pětice článků roku 2010...

Zveřejněno před rokem:

Legenda X: Příchod démona... 
XI: Zdechlina ovce..
XII: Jak najít stou zbloudilou ovečku... 
Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném 
XIII: Bohové tě proklejí!

Petr Chelčický: O trojím lidu - O lidu obecném 

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu  již k dvanáctému dílu úvahy Petra Chelčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

A k lidu obecnému, jako o třetí straně onoho těla Kristova, o kterém jsem výše psal. Co by ti měli v Kristu činit k prospěchu jiným údům těla Kristova, k tomu pravím: Jestli chceš zůstat u toho podivného připodobnění na trojí lid křesťanský, pak z toho snadno poznáš, jak se dále dělí strana lidu robotného: 

Jsou tu oráči, řemeslníci, chudí, kupci, kramáři a rozliční nájemníci.

Ti mají dělat a těžit na tělesné potřeby panstva a kněžstva. A je li to pravé připodobnění těla Kristova. Tomu  snad naučíš obec, ať pracují poctivě a vaši kněží ať jsou pilní a žoldnéři městští, kteří hájí zákon Boží: Z večera vjíždí a navštěvují truhly a krávy sedláků a vše, co se jim dostane do cesty. Horliví milovníci zákona Božího, nemohou vynechat žádné hovno, když se k němu doberou!

Ale já, věřím Bohu, že do smrti nepřijmu učení o těle Kristově, nikdy jej nebudu považovat za pravdivý. Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se už tak neskromný dvojí lid oddělil od třetího, a abych vložil jejich vládu na obec, aby se na obci vozil, jak by chtěl a ještě by se za lepší údy v těle Kristově považovali, než ten obecný třetí lid, na kterém se vozí. Aby s tímto lidem bylo zacházeno ne jako s údy těla Kristova, ale jako s hovadami, jejichž bolesti nebolí.

Zde máme zjevnou příčinu, že se nějak zvýšil počet rozličných duchovních a pánů, že všichni touží stát se pány, panoši nebo žoldnéři. Neboť snadné je jezdit na vysokých koních, hrozit, pyšně mluvit, vojáky poštvat na prostý lid, odřít je na kost, hlavu rozbít. Vždy je hojně co jíst a dobře se napít, vždy ty nejlepší kousky, toulat se z místa na místo, prázdně kecat a všelijaké hříchy beze studu konat. Počet těchto hrdinů nápadně stoupl na všech hradech a po městech. Násilím slouží své obci, platy vybírá, doma dobré bydlo mají, hodují a prázdný život vedou. A neboť to bylo třeba ospravedlnit křesťanskou vírou, rozdělí se lid na tři strany a toto falešné rozdělení se představí na místo těla Kristova a nadělá se pánů jedněch nad druhých, aby je zneužívali a násilím jim hrozili. Aby tedy utlačovatelé s utlačovanými tvořili jedno tělo, to pohanům přenechejme, ale v učení Kristovo a v jeho duchovním těle se tak navěky nestane.

A z toho samého důvodu se nám také mniši přemnožili a kanovníci a křížovníci a zákoníci a jiní duchovní, co jich jenom na světě je. Jako páni gurmánsky hodují, jedí a pijí, drahá roucha si oblékají, domy vysoké stavějí a zahálejí. A to všechno za krev robotné obce nakupují, smyšleným právem se ohánějí, s nevolníky ne jako spolučásti jednoho těla, ale jako se psi sobě pro potěchu jednají.

A proto já nemíním takové překroucení těla Kristova šířit dá. Neboť sv. Pavel nerozděluje údy těla Kristova podle třídního stavu, ale podle darů Ducha Svatého. Mnoho tváří mají tyto dary Ducha Svatého ke společnému prospěchu celého těla. Údy tohoto těla znají svého Boha a bojí se ho. Drží se spravedlnosti k Bohu i k bližním ve věcí hmoty i ducha. A takoví co v hmotného umí, ke všem k užitku to umí. Poněvadž jednoho Ducha v přidělaných darech mají, ovšem také jednoho díla hmotného se účastní. A když Pavel hovoří o hmotném díle, neříká, aby se duchovní na obec robotnou položili a páni na nevolnících leželi, jako trupci mezi včelami neužiteční, živeni plody jejich práce. Ačkoliv přiznává kazatelům v Kristu právo na zaopatření, ale sám jiným příklad dává, když píše: "Abychom pobíráním vaši podpory nedávali kámen úrazu kázání Písma, nevyužili jsme toto naše právo." A na jiném místě říká věrným: "Nebyli jsme nespokojeni mezi vámi, ani jsme zadarmo nevzali chléb od nikoho z vás, abychom žádnému z vás nepřitížili, ale abychom sami vám dali příklad k následování." Takže i když apoštol přiznává právo těch, kdo Zákon káží, aby ze zákona byli také živi, avšak za lepší řešení považuje nebrat si hmotné zajištění od těch, komu káže, jak říká "dělajíce ve dne v noci", a to ze třech důvodů:  Za prvé, aby nekladl kámen úrazu kázání Písma, aby někdo neřekl, že proto káže, aby se najedl. Za druhé: Aby žádnému nepřitížili, kdyby si vzal hmotné potřeby od něj a za třetí: Aby dal dobrý příklad těm, kterým kázal poctivou snahou ve dne v noci. A při všem tom kázání zůstává apoštol opatrný, hlídá si na všechny strany, co je nejlepší pro kázání i pro ty, kterým káže. Odměnu z nebe považoval za důležitější než hmotnou podporu  své misie a nechtěl nejmenší záminky svým nepřátelům věnovat, neboť před svým životem dával přednost svému misijnímu poslání. A kdyby jeho břicho volalo po svém, hledal by způsob, jak jej nasytit a řekl by: "Proste Pána o Milost, ať vždy k obědu zve."
 

Pozn: Původně psáno pro ezin bloudil.cz a pro diskuzní server granosalis.cz: http://musicalis.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8261&mode=thread&order=0&thold=0

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře