Římanům 1, 8-12 - Touha apoštola Pavla..

31. červenec 2012 | 22.59 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,8a:  To první, +nejdůležitější, +hlavní, +nejváženější, +dřívější, +v prvé řadě: Opravdu děkuji, +vzdávám díky, +jsem vděčný, mému Bohu skrze Ježíše Krista za (+ohledně) Vás všech(-)ny,

Řím 1,8b: že vaše pistis {víra, +důvěřa, +věrnost, +spolehlivosti, nauka víry, důkaz ověření, ujištění}  se zvěstuje, +se ohlašuje, +pochvalně se o ní hovoří, +se káže v celém světě, +srkze celý svět, +celým světem.

Řím 1,9a: Nebo, +totiž, +vždy, +protože, +však, +ovšem, +vskutku, +opravdu mým  svědkem je Bůh (+Bůh je mi svědkem), kterému (bohoslužebně+) sloužím v mém duchu, +mým duchem, +celým svým životním postojem, v evangeliu, +evangeliem, +skrze evangelium Jeho Syna, evangelium +vlastněné Jeho Synem, +přinesené Jeho Synem, +svědčícím o Jeho Synu,

Řím 1,9b: že si neustále (+ustavičně, +vytrvale) činím vzpomínku, +konám vzpomínku,  +vybavuji vzpomínku, +trávím čas vzpomínkou na vás (+ že si Vás neustále připomínám).

[/ Řím 1,9-10:(ČEP) ...že na Vás pamatuji při všech svých modlitbách a prosím...)] 

Řím 1,10:  Během svých modliteb (stále) prosím,  a  se mi už konečně  podaří  v Boží vůli, +z Boží vůle, +Boží vůlí, +skrze Boží vůli přijít, +dostat se k Vám.

Řím 1,11: Toužím, +Dychtím totiž uvidět Vás, +podívat se na Vás, +poznat Vás, abych Vám předal, +odevzdal nějaký duchovní dar, +nějakou udělenou duchovní milost a to proto, + z  toho důvodu (+uvnitř toho důvodu), aby jste byli posíleni, upevněni.[,]

Řím 1,12: To totiž znamená: Zakusit útěchu, +povzbuzení z Vás (+ve Vás, +Vámi, +skrze Vás) skrze vzájemnost  Pistea {víry, +důvěry, +věrnosti, +spolehlivosti, nauky víry, důkazu ověření, ujištění}, vzájemnost patřící Pisteu, vzájemnost svědčící o Pisteu, jak vašeho pistea, tak i mého.

[/ Řím 1,12: to znamená, abychom zakusili útěchu, +povzbuzení z Vás (+ve Vás, +Vámi, +skrze Vás) skrze vzájemnost  Pistea {víry, +důvěry, +věrnosti, +spolehlivosti, nauky víry, důkazu ověření, ujištění}, vzájemnost patřící Pisteu, vzájemnost svědčící o Pisteu, jak vašeho pistea, tak i mého](- dvě možnosti pochopeni: Buď odevzdaním daru posílit, upevnit druhé znamená zakusit útěchu, anebo zakusit útěchu znamená odevzdaním daru posílit, upevnit druhé).

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů. Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře