Marek 1,35-39: Ježíšovo působení po celé Galileji

30. červenec 2012 | 11.39 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,35: A brzy ráno, ještě zcela v noci, +těsně před rozhraním rána a noci, jakmile se probudil, +napřímil, +pozvedl se, +vstal, v ten okamžik vyšel, +odešel, +utekl a šel, +odešel, +ustoupil, dovnitř (do) místa, +krajiny,+funkce, +služby, +možnosti pouště, +pustiny, +osamělosti (+ kde byl o samotě), a tam se modlil.  

Mk 1,36: A Šimon s ostatními se pustil, +vydal, +spěchal, +běžel za ním

Mk 1,37: a našli, +objevili, +poznali jej a říkají (+řekli - tak i dále) mu, +tvrdí mu, (+přikazují mu?), +vyprávějí mu: Všichni tě hledají, +zkoumají, +dohadují se o tobě, +usilují o tebe, +přejí si tě, žádají si tě, očekávají tě.  

Mk 1,38a: A / Na to jim Ježíš říká (+ řekl - tak i dále), +odpovídá, +přikazuje jim: Pojďme jinam, dovnitř (do) následujících, +sousedních městeček,

Mk 1,38b:  takže (+totiž) i (+zejména) tam budu hlásat, +zvěstovat, +kázat, +oznámovat, protože dovnitř (+kvůli) tohoto úkolu jsem vyšel, +odešel, +utekl, +rozšířil se (z nebe? / z Šimonova domu?).        

Mk 1,39: A začal přecházet, +putovat, +chodit po celé (+uvnitř celé) Galileje a hlásat, +zvěstovat, +kázat, +oznamovat  v (+uvnitř) jejich bohoslužeb, +shromážděních, +synagóg, +škol Zákona  a vyhazoval, +vyháněl, +vykazoval, +posílal pryč, +propouštěl, +nechal odcházet, +odstraňoval démony, zlé duchy, cizí božstva.          

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů.Mezi značkami ">><<" jsou uvedené překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář