List římanům 1,5-8..

28. červenec 2012 | 23.59 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Řím 1,5a:  Skrze Něho jsme sebrali, zmocnili jsme se, jsme si vzali, +přijali, +dostali, +získali /začali jsme brát, +se zmocňovat, +přijímat, +dostávat, +získávat,  Milost, +Omilostnění, +Přízeň, +Oblibu, +Uznání, +Důvěru,

Řím 1,5b:  a poslání, +službu apoštola být poslušen Pisteu {- víře, +důvěře, +věrnosti, +spolehlivosti, +nauce víry, +důkazu ověření, +ujištění},   do (dovnitř) poslušnosti Pisteu, +patřící(k) Pisteu, +(svědčíci) o Pisteu, +přinesenou Pisteem,

Řím 1,5c: posláni (viz verš 5b) (/Pistis v obrácení každého...?) v každém (+skrze každé) pohanském etniku, +národě, +lidu, pro Jeho Onoma {Jméno, +Titul, +Pověst, +Osobnost}, +pro prospěch Jeho Onoma, +kvůli Jeho Onomu, 

Řím 1,6: z (+v, +skrze) těchto národů jste (+pocházíte) [také vy /a(le) nyní jste] povolaní (+pozvaní) Ježíše Krista, +pro Ježíše Krista, +vlastnění Ježíšem Kristem, +svědčící o Ježíši Kristu. 

Řím 1,7a: Píšu všem těm, co jsou, +žijí, +pobývají >>všem +uším (+naslouchajícím)<< v Římě, milovaným (+milým Bohu, +oblíbeným Bohem) Boží, +Bohem, +milujícím Boha, povolaným+pozvaným Svatým, +Zasvěceným, +křesťanům. 

Řím 1,7b: Milost, +dar milosti, +omilostnění, +přízeň, +zalíbení, +oblibu, +uznání, +vděčnost (za) Vám(s)

Řím 1,7c: a  pokoj, +mír, +spása, +blaho, +požehnání, +všehodostatek, +plné naplnění potřeb od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Řím 1,8a:  To první, +nejdůležitější, +hlavní, +nejváženější, +dřívější, +v prvé řadě: Opravdu děkuji, +vzdávám díky, +jsem vděčný, mému Bohu skrze Ježíše Krista za (+ohledně) Vás všech(-)ny,

Řím 1,8b: že vaše pistis {víra, +důvěřa, +věrnost, +spolehlivosti, nauka víry, důkaz ověření, ujištění}  se zvěstuje, +se ohlašuje, +pochvalně se o ní hovoří, +se káže v celém světě, +srkze celý svět, +celým světem.

  Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů.Mezi značkami ">><<" jsou uvedeni překlady velmi podobně v řečtině znějících slov.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře