Marek 1,28 - 34

27. červenec 2012 | 21.36 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,28: A slyšení o něm, jeho pověst, kázání, zpráva (zvěst) o něm, se ihned od tohoto okamžiku během krátké chvíle  rozšířila (vyšla) do sousedství (do okolí) (/ a do?) Galileje.

Mk 1,29: A hned (A potom), jakmile vyšel ze synagogy, ze shromáždění, ze školy Zákona, vešel dovnitř (do) domu, obydlí (patřící) Šimona(ovi) a Andreje(ovi (/ kde Šimon a Andrej společně bydleli), vešelspolečně s Jakubem a Johanem.

Mk 1,30: Ale Šimonova tchyně byla pálena (hořela) nemocná horečkou (, protože měla horečku). A ihned, bez zbytečných okolků, mu o ní řekli.

Mk 1,31a:  Jakmile k ní přistoupil, přišel, se k ní přiblížil[,/ a] uchopil ji za ruku, zmocnil se její ruky, zadržel její ruku, [a tím / přitom] ji  probouzel, pozvedal, křísil, stavěl ji (na nohy).

Mk 1,31b: A horečka ji opustila a ona je (pak, potom) obsluhovala, jim sloužila, o ně pečovala, o ně se starala, jim pomáhala.

Mk 1,32:  Jakmile nastal večer, v ten okamžik, kdy zapadlo slunce, tehdy před něho nosili, přinášeli, přiváděli, snášeli, vedli, vznášeli prosby o všech těch, směřovali všechny ty, kteří měli (trpěli) nějakou nemoc(í), nebo ty, kteří byli posedlí zlým duchem, cizím božstvem.

Mk 1,33:  A celé město, celá obec se nashromáždila před dveř(e)mi.

Mk 1,34a: A on obsloužil, uzdravil / začal uzdravovat (/obsluhovat) všechny ty, kteří měli (trpěli) nějakou nemoc(í), a uzdravil je z rozmanitých chorob,

Mk 1,34b: a každého démona, zlého ducha, každé cizí božstvo vyhnal, vyhodil, propustil, vyjmul, odstranil / začal vyhánět (,vyhazovat,atd...),

Mk 1,34c:  a nenechal, nedovolil, nepřipustil, aby cizí božstva, démoni, zlý duchové,  mluvili, hovořili, zvěstovali, sdělovali, přednášeli, hlásali, slibovali. Nedovolil (nenechal, nepřipustil,atd...) jim to, protože jej (roz)poznali, (ČEP= protože věděli, kdo on je). 

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.V závorkách složených je přeložen řecký pojem, který v dalším textu je používán místo českých ekvivalentů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář