Marek 1,23 - 28: Osvobození od nečistého ducha

25. červenec 2012 | 19.11 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,23 A přímo v tom jejich (bohoslužebném) shromáždění, v té jejich synagóze, v té jejich školeZákona, přímo tam byl člověk v nečistém duchu (v duchu vedoucím k záhubě - tak i dále), člověk nečistého ducha, člověk uvažující skrze nečistého ducha, uvažující nečistým duchem a zakřičel, začal křičet, těmito slovy (říkaje):

 Mk 1,24 Kdo my a ty, kdo jsi ty a kdo jsme my, co my máme společného s tebou, co je ti po nás, jaký je rozdíl mezi tebou a námi, copak patříš sem mezi nás, copak nejsi z jiného světa než my,  kdo jsme my ve srovnání s tebou, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás začít ničit, hubit, přišel jsi nás vyhubit, zničit, přivolat (dokonat) na nás zkázu? Já vím, kdo jsi ty, já tě znám, já jsme tě (roz)poznal, vidím do tebe, mám tě přečteného,  prokoukl jsem tě, ty jsi ten oddělený, zasvěcený, posvátný toho Boha, patřící (k) tomu Bohu, svědčící o tom Bohu, vlastněný tím Bohem!

Mk 1,25: A Ježíš jej  (přímo v té chvíli) takto, tímto způsobem pokáral, napomenul, přísně (mu) přikázal, pohrozil (mu):  Měj zavázána ústa, Měj nasazený náhubek, Buď umlčen, Zmlkni, Buď  zticha, (Drž pusu)! A vyjdi z něho, odejdi od něho, (Nech ho na pokoji)!

Mk 1,26:  A  jakmile s ním nečistý duch zalomcoval /  A v tom okamžiku s ním nečistý duch (začal) přestal lomcovat (ovládat jej?), zařval, zakřičel, začal / přestal (řvát) křičet a vyšel z něho, odešel od něho, (nechal ho na pokoji).

Mk 1,27a: A všichi se polekali, vyděsili se, užasli, takže (a tak) ti, co to chtěli zkoumat, diskutovat nad tím, ptát se na to, hádat se o to, řekli (říkali) si pro sebe:

Mk 1,27b: Kdo to je? Nové, čerstvé, dosud neznámé, (nikym ještě nevyslovené) učení, vyučování, poučení, nauka s mocí, silou, svobodou (činit mocné věci), se znameními důstojnosti, s pravomocí, vládou, učení spojené s mocným vladařem,

Mk 1,27c: že i nečistým duchům rozkazuje, nařizuje a oni jej poslouchají, podřízují se mu, jsou mu poslušni, přijímají jej jako toho, koho musí poslechnout

Mk 1,28: A slyšení o něm, jeho pověst, kázání, zpráva (zvěst) o něm, se ihned od tohoto okamžiku během krátké chvíle  rozšířila (vyšla) do sousedství (do okolí) (/ a do?) Galileje 

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář