1Tes 5,15-18

24. červenec 2012 | 08.15 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

1Tes 5,15a: Díve(á)jte se, spatřuj(e)te, střež(í)te se, měj(á)te se na pozoru, aby (že) nikdo neod(s)plácel(cí), nenesl(osí) druhému špatností(-), neřestí(-), neštěstím(-), pohromou(mu) za špatnost, neřest, neštěstí, pohromu,

1Tes 5,15b: ale vždycky, stále, bez přestání spěchej(á)te , pronásleduj(e)te, usiluj(e)te o (za) dobré(ými), užitečné(ými) věc(m)i  v rámci (uvnitř) / do (dovnitř) / kvůli vzájemnosti a a to čiňte(níte) každý z vás bez vyjímky.

1Tes 5,16: Vždycky, Stéle, Bez přestání se raduj(e)te, zdrav(í)te, (přej(e)te zdraví jeden druhému)

1Tes 5,17 neustále, ustavičně, stále, (vy)trvale se modle(í)te, pros(í)te,

1 Tes 5,18 v každém (okamžiku? člověku? věci? ohledu?), skrze každého(ou?+předchozí) děkuj(e)te,  vzdávej(á)te díky, buďte (/jste) vděční, (buďte (/jste) štědří). Protože toto je vůle, přání, rozhodnutí, požadavek Boží, vyžadovaný Bohem, od Boha,  v (skrze) Kristu Ježíši uvnitř vás, do vás, pro vás. 

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář