1Tes 5,1-3

23. červenec 2012 | 22.43 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

1Tes 5,1: Ohledně časů, dob, ohledně lhůt a stanovení časů, bratři, nemáte nutnost,  potřebu, nepotřebujete, abychom si o tomto tématu psali, dopisovali.

1Tes 5,2: Protože, neboť, vy sami se důkladně vyptáváte, důkladně zkoumáte a tím pádem víte, znáte, rozumíte, poznáváte, že den Pána, den vlastněný Pánem, den o Pánovi, den věnovaný Pánu,  ten den přichází jako zloděj v noci.

1Tes 5,3:  Když, jakmile budou říkat: Pokoj, mír, spása, blaho, požehnání,všehodostatek, plné naplnění potřeb, a:  pevnost, neměnnost, spolehlivost, hodnověrnost, jistota, bezpečí, zabezpečenost,   v té době náhle, neočekávaně budou postaveni pod zkázu, zhoubu, záhubu, smrt, zničení, a neutečou, právě tak, stejně jako (neuteče) těhotná  žena před porodními bolestmi.

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Moderované komentáře