Marek 1, 19-24

25. červenec 2012 | 18.16 |

Amatérský full-text překlad Nového Zákona:

Mk 1,19 A jakmile popošel o malý kousek dále, uviděl Jakuba, toho syna  Zebedeova, a Johana, jeho bratra, oni na loďce opravovali, připravovali si, sítě.

Mk 1,20 A teď hned, přímo v tom okamžiku, je povolal. A oni opustili, zanechali, svého otce v  loďce s jejich nádeníky, zaměstnanci, a odešli za ním, následovali jej, začali jej následovat.

Mk 1,21 A vcházejí, dostavují se, do Kafarnaum. A hned[, jak] v tu první sobotu vešel, dostavil se, do synagogy [a /, bez meškání] učil.

Mk 1,22 A byli ohromeni, byli bez sebe úžasem / hrůzou, žasli, nad (před) jeho po(vy)učováním, naukou, učením, protože učíval, (byl učící), jako ten, kdo má, vlastní, drží, ovládá moc, sílu, důstojnost, svobodu činit / učit mocné věci, schopnosti, právo, pravomoc, vládu, jako nositel moci, jako mocný vladař, a né jako písaři, znalci (učitelé, vykladači) Zákona.

Mk 1,23 A přímo v tom jejich (bohoslužebném) shromáždění, v té jejich synagóze, v té jejich škole Zákona, přímo tam byl člověk v nečistém duchu (v duchu vedoucím k záhubě - tak i dále), člověk nečistého ducha, člověk uvažující skrze nečistého ducha, uvažující nečistým duchem, pod vládou nečistého ducha, otrok nečistého ducha a zakřičel, začal křičet, těmito slovy (říkaje):

Mk 1,24 Kdo my a ty, kdo jsi ty a kdo jsme my, co my máme společného s tebou, co je ti po nás, jaký je rozdíl mezi tebou a námi, copak patříš sem mezi nás, copak nejsi z jiného světa než my,  kdo jsme my ve srovnání s tebou, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás začít ničit, hubit, přišel jsi nás vyhubit, zničit, přivolat (dokonat) na nás zkázu? Já vím, kdo jsi ty, já tě znám, já jsme tě (roz)poznal, vidím do tebe, mám tě přečteného,  prokoukl jsem tě, ty jsi ten oddělený, zasvěcený, posvátný toho Boha, patřící (k) tomu Bohu, svědčící o tom Bohu, vlastněný tím Bohem!

Pozn: Kurzívou jsou označeny citace, podtržením pak přidaná slova snažící vystihnout smysl. V závorkách pak návrhy méně pravděpodobné nebo nevýznamné, případně jiná možnost skloňování. Značka "/" znamená druhou možnost protikladnou k té první.V hranatých závorkách pak jsou označeny možnosti větné interpunkce, která v původním textu chyběla.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář