Komu patří "můj" profil na facebooku?

9. červenec 2012 | 20.01 |

Už jste si, vážený čtenáři, položil otázku, komuže patří Váš profil, řekněme na facebooku, nebo na jakékoliv jiné sociální síti? Zdali-pak je to majetkem Vaším, nebo společností provozující Facebook, Marka Z., internetu, vládě? Případně Vaším zálibám, vášním, ideologiím? 

Jsme-li však křesťané, pak zde existuje ještě další varianta: Ježíš Kristus. Bratře, sestro, jestli jsme odevzdali svůj život Kristu, pak vše, co nazýváme svým, nepatří nám, ale Ježíš Kristu. Zde na zemi jsme pak pouze správci majetku, který patří někomu jinému, než nám. A to včetně i nás samotných. Nepatříme sami sobě, stejně jako nám nepatří nic, co jsme si zvykli nárokovat. Jsme správci. Od správce se nežádá nic jiného, než aby správu svěřeného majetku prováděl podle vůle Pravého majitele. Zde nejde o velikost toho, co vlastní, i správce může disponovat velikým majetkem, jde však o to, aby si uvědomal, že Vlastníkem toho, čím disponuje, je Ten, komu odevzdal svůj život do Rukou. Jestliže majetek nespravujeme podle vůle Pravého Majitele, proviňujeme se zpronevěrou, porušením povinnosti při správě cizího majetku. I naše trestní právo odsuzuje, když si správce přivlastní majetek, co není jeho, když se svěřený fond vytuneluje. A co ptoom, když poškozeným je Svatý, Svatý, Svatý Bůh!

To platí o fejvůku stejně jako o kterékoliv jiné oblasti lidského života. I internetový profil je majetkem svěřeným nám Bohem do naší správy a my bychom se, jsme - li křesťané, měli ptát Majitele, jak si On přeje, abychom s ním nakládali. Opravdu si Bůh přeje, abych vyvěsil ten či onen vtip, obrázek, komentářek? Napříkald, pamatuji si, že asi před nevím třemi čtyřmi lety mi fejsbůk oznamoval, že jeden z mých bratříčků ze sboru odpověděl na otázku, zda-li se mu líbí můj zadek. Víte, mne opravdu nezajímá, jestli se zrovna tomuto bratříčkovi - jinak je to skvělý kluk - líbí zrovna moje zadnice. Přál si Pán Ježíš, aby na tuto otázku odpovídal? 

Víte, my neseme, ať chceme nebo ne, jméno Pána Ježíše Krista, když se hlásíme ke křesťanství. Svědčíme o Kristu, ať chceme nebo ne, i na tom fejsbúku. Ne, nejde o to, abychom na profilech své nevěřící přátele mlátili biblí po hlavě, omlouvám se všem svým fejstelům, jestli tak činím. Nejde pouze o "vědomá" svědectví,  ale mnohem více o ta nevědomá,  kdy nevíme a nevnímáme to, že vlastně svými skutky a rozhodnutími hovoříme o Bohu, o své představě Boha, o svém vztahu s Bohem.. Kristus říká, že z obsahu své duše vynášíme poklad, a právě i v takovýchto profilech se pak naše osobnost odráží často mnohem odhaleněji, než jinde.   Naši nevěřící přátelé, rodina, si nebudou číst v bibli, oni si čtou v nás. Co v nás uvidí?

Možná Vás napadne otázka, co je Bohu do toho, co si dám či nedám na fejsbůk. Bohu do toho  opravdu nic není - jestliže ani nám není nic po tom, co On cítí, co si On myslí, co On vidí a slyší, a coby si On přál od nás. Je-li nám toto všechno šuma fuk, jestliže jsme Bohu neotevřeli ("neobřezali") své srdce, pak mu zcela přirozeně neotevřeme ani fejsbůkový profil.  Tu nejde o to, abychom se nějak přetvařovali, hráli si na svaté, abychom se nějak přemáhali, když nás láká se s tím či oním podělit se světem. Tu jde o proměněnost srdce - dělá či nedělá se nám špatně z toho, z čeho, s prominutím, zvrací i Bůh? Zvedá se nám žaludek z naší hříšnosti, z našeho "pokladu?" Anebo se jím rádi pochlubíme, i tím, za co bychom se měli spíše stydět? Možná i podle toho, podle tohoto ovoce můžeme poznat strom. Ne strom toho druhého, tu nejde o to, abychom soudili toho druhého, ale ten strom, který jsem já sám, abychom pravdivě poznávali sami sebe...  

Téma správcovství se ještě obecněji a podrobněji zabývají nahrávky:
Podobenství o nepoctivém správci - vzor chování křesťana: http://v.mlynar.sweb.cz/VM/Kolik_dluzis_memu_Panu.mp3
Co mám učinit, abych získal věčný život: http://v.mlynar.sweb.cz/VM/MULLER-18.4.2011-Co_mam_ucinit_abych_ziskal_vecny_zivot.mp3

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Komu patří "můj" profil na facebooku? křesťan 09. 07. 2012 - 22:41