Hvězdné bloudění: Test jádra...

30. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 2. den mise, čas: 09:13

Posádka právě dokončila kontrolu kalibrace i kontrolu vnějšího pláště. Pláty poškozené subprostorovým třením byly pomocí zhomtňovače vyměněny. Můžeme se tedy pustit do testování jádra.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

Hvězdné blouddění - Nemilé zdržení...

29. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 2. den mise, čas: 07:02

Nastoupená posádka ve Společenské místnosti vzdává čest zemřelému Juanu Garciu Porkovi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 77x

Hvězdné bloudění: Kdo je to - kapitán Fork?

28. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 2. den mise, čas: 06:20

Stojím přede dveřmi Hroznatovy kajuty a zvoním 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Hvězdné bloudění: Jsem jenom Krysa...

27. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 1. den mise, čas: 21:00

Děkuji posádce za odvedenou práci a končím pracovní den.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 58x

Hvězdné bloudění: Test kalibrace

26. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 1. den mise, čas: 20:15

Technici mi již hlásí, že našli zdroj našich obtíží.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 74x

Hvězdné bloudění: Stav beztíže

25. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 1. den mise, čas: 15:30

Čekají nás, jestli všechno půjde dobře, dva dny cesty subprostorem. Posádka je rozdělena do tří směn, které se budou střídat  po osmi hodinách. Vždy má jedna směna aktivní službu na můstku, druhá "v záloze", kde většinou řeší mimořádné události nižší důležitosti, třetí odpočívá. Ve velení se s Hroznýšem budeme střídat po dvanácti hbodinách, nikoho třetího pověřovat nebudeme. Byť zatím mimořádně velí poručice Litos, to abychom si mohli oba pořádně odpočinout.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 72x

Hvězdné bloudění: Elessa

24. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 1. den mise, čas: 11:10

Počítač mne probouzí v tom nejlepším, otravným zvukem starodávného pozemského budíku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 50x

Hvězdné bloudění: Otázka upřímnosti...

23. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, 1. den mise, čas: 9:00

"Kapitán na palubě!"

Kolem 9. hodiny se konečně naloaduji společně s Hroznýšem a s oním tajemným panem senátorem (tu jeho složitou přezdívku už pozapomněl) na loď, čeká mne posádka stojící v pozoru.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 59x

Hvězdné bloudění: Snad nejsem až tak starý!

21. listopad 2011 | 23.42 | rubrika: Hvězdné bloudění

Start systému:
=====================

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 53x

Hvězdné bloudění: Návrat starého Vlka...

20. listopad 2011 | 23.25 | rubrika: Hvězdné bloudění

Deník kapitána Adolfa Vlka, čas...

"Kapitán Vlk hlásí příchod, pane..."

Přiznávám, pozvání z Admirality Vesmírných sil mne zaskočilo. Odešel jsem spolu s Hroznýšem před rokem, když pro mne šest let Admiralita nebyla schopna najít uplatnění adekvátní mé nové hodnosti. Teď přicházím s ochotou nechat se překvapit. S trémou? Nikoliv, již dávno nejsem vyplašený nováček...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 58x

Nepřeceňujeme tzv "vědeckou" pravdu?

18. listopad 2011 | 17.45 | rubrika: Polemiky

My, křesťané, často říkáváme, že existuje pouze Jedinná Pravda. A pak tedy pravda, kterou lze poznat například z vědeckého poznání, musí být totožná pravda, jako se kterou se setkáváme v Bibli. Z toho pak plyne, že se na vědu často začínáme dívat jako na zdroj teologického poznání, vědou vysvětlujeme například počátek světa, věda se stává měřítkem naší víry. Vědeckost se stává synonymem k pravdivosti - co není vědecké, to automaticky odsuzujeme jako nepravdivé...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 113x

Kořeny hinduismu podobné rasismu

12. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Polemiky

Ve čtvrtečním déníku Metro se objevila zmínka, že Světový svaz hinduistů kritizuje nějakou českou čítanku pro první stupeň základní školy, považuje ji za rasistickou. Nechám věcnou stránku této kritiky stranou, onu čítanku jsem neviděl. Avšak zaráží mne jistá dávka schizofrenie či pokrytectví oněch světových hinduistických vůdců: Neboť hinduismus ve svých kořenech silně připomíná právě onen kritizovaný rasismus. 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 75x

V bázni Boží - legenda sv Václava - konec 2. části

11. listopad 2011 | 09.40 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Opět den jako den.

Ale přesto, všechno se změnilo. Teď se každý den rovná malému zázraku, každá chvíle Velkému daru. A žádný pokrok se nestává tak malým, aby z něj nemohla být velká radost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 91x

Kdo je autorem Matoušova Evangelia?

10. listopad 2011 | 05.00 | rubrika: Studijni ETS

Zdánlivě jednoduchá otázka patřící do pořadu "Nikdo není dokonalý." Tradičně  se za autora považuje Apoštol Matouš Lévy, původním povoláním celník, výběrčí daní. Kde je tedy problém? No, v tom, že kromě právě Matoušova evangelia ostatní evangelisté vnímají apoštola Matouše a celníka Lévyho, syna Alfeova, za dvě rozdílné osoby.

Jak tento rozpor vysvětlit? Napadá mne několik možností:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Kniha Genesis jako učebnice biologie:

9. listopad 2011 | 19.04 | rubrika: Polemiky

Říká se, že kniha Genesis, zejména její první kapitoly, nejsou učebnicí biologie, že se jedná pouze o zapsané mýty a nic více, že z nich nemůžeme vyčíst nic o vzniku přírody na této planetě. Z toho všeho by pak měl plynout závěr, že evolučnéí teorii můžeme vměstnat do Boží zprávy - Bible údajně říká, že Bůh stvořil svět a věda prý zase doplňuje, jak Bůh stvořil svět.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 215x

Bojkotovat vše Egyptské - Boycott all from Egypt

8. listopad 2011 | 21.22 | rubrika: Co týden dal.

Situace křesťanů v Egyptě se po jarních událostech neustále zhoršuje. Praktická neexistence legální vlády, růst vlivu islamistů na Egyptskou společnost a nezájem armády a policie chránit křesťany přináší své hořké plody.

The situation of Christians in Egypt after the events of the spring continues to deteriorate. The real-life absence of a legal government, rise of Islamistics influence in the Egyptian society and the indifference of the army and police to protect Christians brings its bitter fruits.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 75x

VBBII: Třetí den...

6. listopad 2011 | 17.49 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Třetí den...

Dva dny se Václav potácel mezi životem a smrtí, tam, kdesi v bezvědomí, třetí den se jeho očí otvírají.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 71x

VBBII: Horká půda v knížecích službách...

2. listopad 2011 | 07.45 | rubrika: VBB II Václav
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x