Galérie osobností: Řehoř Krajčí a Jednota Bratrská

28. listopad 2009 | 15.57 |

Doznívající probuzenecká vlna, která začala dobou Karla IV. mimo jiné u takových vzácných osobností, jako byl Jan Milíč z Kroměříže, která kulminovala mučednictvím Jana Husa a osobností Petra Chelčického, v druhé polovině 15. století pomalu doznívala. Přesto vydala plod snad nejkrásnější, ke kterému se Bůh v dějinách až neuvěřitelně přiznával. Dne 26.3.1467 v Lhotce u Rychnova vznikla Jednota Bratrská.

Toho dne však Jednota nespadla jen tak z nebe. V podstatě již existovala v laickém kruhu, který se utvořil kolem jedné z nejvzácnějších neznámých a opomíjených osobností našeho národa: kolem Řehoře Krajčího.

Kdy se tento muž narodil, jak už to je v té době takovým zvykem u nižších vrstev, nevíme. Snad se vyučil a pracoval, jak jeho jméno napovídá, jako Krejčí. Možná byl příbuzným Jana Rokycana. Jisté však je, že kázání tohoto husitského biskupa mohutně zasáhly srdce tohoto řemeslníka.  Záhy se vytvořila skupina, která toužila po opravdovém biblickém životě prvních křesanů. Snad to byl Jan Rokycana, který Řehoře seznámil se spisy Petra Chelčického. A Řehoř v těchto spisech rozeznal prorocké slovo Ducha Svatého k jeho skupině. A tak má Jednota Bratrská dva duchovní otce, z jejichž mocného působení vznikla ona první studijní skupina: Petra Chelčického a Jana Rokycana.

Na základě učení Petra Chelčického Řehoř rozeznal papeže za Antikrista a poznal, že není možné se mu klanět. Tato laická skupina se zklamala v duchovenstvu tehdejší církve a začala hledat kněze, který by šel jejich cestou, jenž by se snažil žít posvěceným životem.  Po odmítnutí Janem Rokycanou tohoto kněze nakonec našli v osobnosti bratra Michala. Tak vznikl první sbor Jednoty Bratrské, který se pomalu začal zvětšovat. Bratr Řehoř  zastával pozici řekněme staršího či presbytera sboru, jeho autorita mezi bratřími byla obrovská. Zavedl řád plně společenstvím respektovaným, založený na Chelčického učení. Kázal hlavně poctivý pracovitý venkovský život, odmítaje vzdělávání. 

Avšak tento sbor neušel pozornosti mocných té doby. Nenašel porozumění ani u katolíků, ani u kališníků. Jan Rokycana se od Jednoty tvrdě veřejně dostancoval, avšak pravděpodobně skrytě ji chránil a podporoval. Avšak střetnutí se svěckou i duchovní mocí té doby prostě přijít muselo. V roce 1467 byl upálen olomoucký biskup Jakub Chulava (nebo Chuvava?) z Vyškova, protože se přihlásil k Jednotě. A bratř Řehoř se rozhodl, i pod radou radikální táborského kazatele Martina Lupáče, k radikálnímu kroku. Bylo třeba přerušit pupeční šňůru s papežským antikristem. Nelze se mu klanět, nelze jej uctívat jako Svatého Otce, nelze před ním klekat. A v církvi není prostor k diskuzi a ke snahám o reformaci, jak ukázal případ jak Jakuba Chulavy, tak mistra Jana Husa. Jestliže reformu církve neprosadil ani biskup, ani rektor velké univerzity, jak by ji mohli prosadit laici nízkého společenského postavení? Církev se s takovými lidmi vůbec nebavila, nediskutovala, takoví lidé se upalovali.

A tak došlo v onom dni k prvnímu jakémusi synodu Jednoty bratrské. Zde si bratři vybrali 60 osobností, kteří svým životem naplňovali ideály posvěcenosti, z nichž pak losem zvolili nové kněze. Stali se jimi, mimo jiných, Matěj z Kunvaldu (příští biskup - správce Jednoty), Eliᚠz Chřenovic a Tůma z Přelouče. Tuším, že celkem jich bylo zvoleno šest, nebo devět, teď si nejsem jist. Pak byli vysvěceni bratrem Michalem, který přijal svěcení i od sekty Valdénských, o kterých se věřilo, že si taktéž předávají tzv. apoštolskou posloupnost. Tak vznikla nová jednota, která v té době neměla obdoby. Zvl᚝ i pro významné postavení laiků, například bratra Řehoře, který vtiskl Jednotě svou tvář. Biskupové jednoty - bratr Michal a bratr Matěj, měli v podstatě jenom liturgickou autoritu, jak se později ukázalo na synodu v Rychnově roku 1495, kde bratři pdo vlivem br Lukáše opustili některé názory Řehoře Krejčího, přes odpor a následně pasivní kapitulaci biskupa Matěje. 

Bratr Řehoř měl v prvotní Jednotě jedinečné postavení. Jeho autorita za jeho života byla nezpochybnitelná, proto takový bolestný proces, když se některé jeho názory později opustili. Prvotní Jednota je mi osobně nejbližší, by tam byli věci, se kterými nesouhlasím, jako nadcenění zemědělského života a více méně uzavřenost komunity před světem. Bratr Řehoř měl ještě v Jednotě službu jakéhosi misijního pracovníka, který obdobně jako apoštol Pavel v prvotní církvi, hodně cestoval, kázal a zakládal nové sbory.

Ještě pár slov k názvu, kteří bratři přijali: Jednota. Ne Církev, ale Jednota. Dali tím najevo, že nezakládají nějakou novou církev, kterou by nezaložil Ježíš Kristus, když kázal abyl pozemsky přítomen, ale že se plně cítí součástí této viditelné Církve s velkým C., i s údy "jednoty" katolické a "jednoty" kališnické, kteří žili v souladu s Kristovým učením. Ale nemohli se prostě klanět antikristu v papežském ornátu, jako církev římskokatolické ale i kališnická té doby. Tento příklad je často zneužíván moderními denonimacemi a sbory, které se rozpadají kvůli naprostým prkotinám. Zapomíná se právě onen antikristovský prvek papžetsví  a falešného ovoce soudobé církve, který zapříčinil odluku bratrů od žímských katolíků.

Řehoř Krajčí umírá 12. srpna 1474 v Brandýse nad Orlicí.

Bůh Vám, vážený čtenáři, požehnej dnešní den!

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_Kraj%C4%8D%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednota_bratrsk%C3%A1
http://www.seminarky.cz/Jednota-bratrska-10814

Četl jsem i jednu publikaci z padesátých let zabývající se dějinami první Jednoty bratrské, ale už si nepamatuji, kdo ji napsal, ani jak se jmenovala...

K odkazu staré Jednoty bratrské se dnes hlásí tyto církve a denonimace: Církev Bratrská, Jednota Bratrská, Bratrská jednota babtistů a Českobratrská církev evangelická.  Jo a ještě před pár lety vznikala "jakási" Radikální jednota Chelčického, jak tento pokus dopadl, to už nevím.

A další poznámka: Vedle Jana Rokycany údajně odmítl vznik nové "denonimace" i samotný Petr Chelčický. Ale opět, nevím, je - li to pravda, nebo ne...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře