MP3: Vztah Starého a Nového zákona a církevní rest

12. červen 2012 | 23.04 |

Link: http://aaa.quokam.sweb.cz/VM/Vztah_Stareho_A_Noveho_Zakona.mp3

Trochu polemika, trochu slovíčko, trochu i o církevních restitucích...

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, dávným, těm, kdo byli na počátku... Matouš 5, 21
Já vám však pravím... Matouš 5, 22
Ale vám, kteří slyšíte, pravím... Lukáš 6, 27

Nikdo neutrhne záplatu z nového šatu a nepřišívá ji na starý šat; jinak i nový roztrhne a ke starému se záplata z nového nebude hodit. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno měchy roztrhne, samo vyteče a měchy se zničí. Ale mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno. Lukáš 5, 35nn

1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2A časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu; posadil se a začal je vyučovat. 3Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4a řekli mu: "Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" 6Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen." 8A opět se sklonil a psal po zemi. 9Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbeni ve (svém) svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. 10Ježíš se vzpřímil a řekl jí: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" 11Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš." Jan 8k

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář