Rozdíl mezi bázní a strachem...

3. duben 2012 | 18.55 |

V naši mluvě, v obecné češtině, jsou tato dva slova prakticky synonymní. Strach a bázeň. Avšak osobně se domnívám, že Bible těmto v podstatně stejným pojmům dává rozdílný obsah -  Pravda, nečiní tak s vědeckou důsledností, někdy je bázeň nazvaná strachem a strach bázní. a zvláště ve starších textech oba pojmy významově splývají. Avšak mladší texty a zvlášť Nový zákon nás učí  opustit strach z čehokoliv, včetně Boha (dokonalá láska strach zahání), na druhé straně nás vyzívá k životu v bázni před Bohem. Proto si asi potřebujeme uvědomit a popřemýšlet, jaký vůbec bible klade rozdíl mezi bázní a strachem. Některé překlady pojem "bázeň" nahradili nahradili pojmem úcta a to si myslím, že je škoda, že to nevystihuje všechny odstíny tohoto pojmu. Já si například mohu vážit svého šéfa, ale nemusím cítit bázeň před ním.

Na úvod tohoto zamyšlení bych Vás, vážený čtenáři, poprosil, abyste si představili člověka, který Vám je blízko. Kterého máte skutečně rádi. Který pro Vás osobně hodně znamená. Vašeho otce, Vaši maminku, manžela, manželku, blízkého přítele, dceru, syna. Člověka, který je Vám nejblíže. A teď si živě představte, že tento člověk cítí bolest - hlubokou psychickou bolest, třeba mu tečou slzy po tváři. A vy víte, že vy osobně jste zdojem této bolesti. Jak se cítíte, když vnímáte utrpení takto Vám blízkého člověka? Anebo si představte, že tento člověk by Vás uviděl ve chvíli, kdyby jste chtěli, aby Vás neviděl. Kdyby zaslechl myšlenku, která Vám jen tak proletí hlavou, jenž by ho zranila. Anebo by jste třeba v opilosti, nebo v nějakém záchvatu hněvu řekli něco, ci by jste stokrát chtěli vrátit zpátky. Vnímáte bolest svého blízkého? Už jste se někdy ptali sebe sama, co by na to či ono řekl tento Vás blízký člověk, kdyby Vás viděl činit něco, co se právě teď chystáte učinit? Manželi, třeba teď si užíváš s jinou ženou, přijde ti na mysl otázka: Jak by se cítila má menželka, kdyby tu seděla také?  Tyto pocity, tato bázeň před způsobením bolesti blízkému člověku, jsou průvodní znaky důvěrného, blízkého vztahu.Jestliže tyto pocity chybí, pak vztahu chybí hloubka. Pak si můžete slovy deklarovat, co chcete, že jste ženatí, jak svou manželku milujete, je-li Vám jedno, jak se cítí, jedná se o prázdná slova.

Uvedli jsme tedy příklad hluboké bázně. Existuje však i povrchní, mělká, nezdravá bázeň, kdy si řekneme: Co by řekli sousedi, kdybychom udělali to či ono? Soused umývá okno, auto, seká trávník, co by si byl o nás pomyslel, kdybychom totéž neudělali i my? Povrchní, nezdravá, mělká bázeň je průvodní znakem stádnosti. Člověk podobně jako jeleni nebo dobytek, mají tendenci a potřebu stádovat se.

Strach je něco, co nás svazuje. V dětství jsem se například bál psů a proto jsem většinu času nechodil ven. Cesta ze školy domů bývala stresová stezka odvahy plná nebezpečí, zvlášť když jsem se ve škole zdržel a šel domů v době, kdy lidé psy venčili.

V době za komunismu nebo těsně po revoluci ještě bylo zcela běžné, když majitel pustil psa na dětském hříšti. Vyhlášky přikazující vodit psa s náhubkem a na vodítku tehdy neexistovaly. Pamatuji si, že jednou, když jsem šel ze školy domů, venčila právě před věžákem, kde jsme bydleli, jedna moje sousedka svého psa, byl to jeden ze psů, ze kterých jsem měl největší strach,  černý kokršpaněl Geryk. A já jsem ve velkých obloucích byl schopen snad hodinu barák obcházet a netroufnul jsem si kolem toho psa projít. Až mamka dostala o mne strach a vyšla mne hledat a našla mne přes cestu na proti, vzala mne za ruku, uchlácholila mně a dovedla domů. 

V čem tedy můžeme vidět rozdíl mezi strachem a bázní?

1) Bázeň nám brání činit špatné věci, strach věci dobré. Chodit s klukama ven nebo jít ze školy domů jsou přece dobré věci a ten strach ze psů mi bránil tyto věci činit. Na druhou stranu třeba brát drogy je věc špatná a pocit: Co by tomu řekli naši, jak bych zklamal matku či otce, který mi důvěřuje, je dobrý, protože mi zabrání a pozitivně motivuje činit  zlo.

2) Bázeň cítíme před někým, koho hluboce milujeme, strach jde z někoho či z něčeho, koho (minimálně v tu danou chvíli) nenávidíme. Člověk, ze kterého máme strach, námi pohrdá, člověk, před kterým cítíme zdravou bázeň, nás miluje. Ve vztahu k Bohu se jedná o bázeň z někoho, kdo nás přesahuje. Taková myš, potkan, pes, had, pavouk, vir, baktérie, nic z toho nás nepřesahuje. My můžeme mít strach ze psů, myší, vos, hadů či z onemocnění, ale nikdy před těmito věcmi nemlžeme mít bázeň. Jistě, i z Boha můžeme mít strach - když ho ovšem neznáme dobře, nebo máme o něm zkreslené představy.

3) Bázeň nás vychovává, buduje, strach nás degraduje a boří. Bázeň z nás činí lepšího člověka, strach z nás tvoří leda trosku. Strach nás nutí dělat to, co nechceme, bázeň nás vede k uvědomění si, co je důležité a co si doopravdy přejeme...

A tak dále. Další rozdíly doplňte sami :-)

Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním... Žalm 2,11
Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem; je to velmi rozumné od všech, kdo tak činí.
Žalm 111,10
Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí; v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství.
Žalm 147,11
Syn ctí otce a otrok svého pána. Jestliže jsem otec, kde je úcta ke mně? Jestliže jsem Pán, kde je bázeň přede mnou?
Mal 1,6.


Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost.
Sk 10,34
A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl.
1Kor 10,12.
Neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.
Žd 12,6
Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání.
Zj 3,19

S těmi, kdo se ho bojí, má Hospodin důvěrný vztah, dává jim poznat svou smlouvu.
Žalm 25,14.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

RE: Rozdíl mezi bázní a strachem... sayonara®pise.cz 04. 04. 2012 - 16:09