Alternativa ke školnému a k julínkovnému existuje

22. březen 2012 | 23.59 |

Následující mail (redakčně upraveno) jsem zaslal asi padesáti náhodně zvoleným poslancům z celého současného politického spektra - odpověděli mi pouze dva: Pan poslanec Vojtěch Filip z KSČM a paní Lenka Andrýsková z VV. Oběma patří můj dík. Vážený čtenáři, jestli souhlasíte z následujícími návrhy, pak je šiřte dále. Pište svým poslancům a otiskujte je na svých blozích. Předkládat alternativy je lepší než pouhopouhé prázdné protestování...

Vážení pánové poslanci a senátoři, milé dámy poslankyně a senátorky,

zásadně nesouhlasím s poplatky ve zdravotnictví a se zaváděním školného na státních Vysokých školách. Ale je málo nesouhlasit a kritizovat - je třeba navrhnout i alternativi. Rád bych takovýto návrh Vašim prostřednictvím předložil.

1) Reforma Vysokých škol
- místo školného zavést daň vysokoškolsky vzdělaným občanům ČR ve výši (řekněme) 1% příjmu (dá - se i progresivně vystupňovat s velikostí příjmu), jejíž výnos by šel rovnou na účty Vysokých škol, která tomu či onomu občanu vydala diplom.

Výhody:
- odstranění zbytečného zadlužení mladých lidí.
- odstranění věkové diskriminace - školné by platili pouze ti noví studenti, t.j. narození ve špatnou dobu,
ale tuto daň by platili všichni vysokoškolsky vzděláni lidé (třeba včetně prezidenta republiky :-)
- motivace Vysokých škol ke zkvalitnění výuky - kvalitnější výuka -> perspektiva vyšších výdělků -> vyšší příjem z daně
- odříznutí možnosti bank parazitovat a vydělávat hypotékami na mladých lidech
- V případu zániku dané Vysoké školy se dají prostředky rozdělit na existující instituce

Nevýhody:
- školy by mohly mít tendenci vydávat falešné diplomy (viz práva v Plzni), tomu by se dalo zabránit například nutností obhajit diplomové práce i před jiným VŠ ústavem, než na jakém ten či onen student studuje a jaký vydává diplom

2) Reforma zdravotnictví
- místo regulačních poplatků zavést "daň vděčnosti" ve výši (řekněme) 30 korun měsíčně, kterou by platili nemocnici (přes finanční úřad?) občané mající trvalý pobyt ve spádové oblasti dané nemocnice - za důchodce a sociálně slabé by platil stát. Samozřejmě při stále souběžné existenci stávajícího zdravotnického pojištění

-výhody:
- Rovnost před lékařem - každý člověk by nemocnici vynášel stejně
- Zrušení ponižující povinnosti lékaře vyírat poplatky
- Zajištěný měsíční příjem nemocnice - je-li spádová oblast řekněme 20.000 obyvatel, pak měsíčně by nemocnice získala 600.000,-Kč, tyto prostředky by se daly i alikvótně re-distribuovat odborným a praktickým lékařům
- I méně kvalitní česká nemocnice je stále kvalitnější než nemocnice někde v Africe, zaručený měsíční příjem by ji umožnil zkvalitnění péče.
- tlak ke sjednocení a difereciaci nemocnic - na místě akutní péče, ve velkých lékarských střediscích v krajských městech lůžková "drahá" péče (nevidím důvod, proč by všechny nemocnice měly léčit všechno, důležitá je dostupnost a kvalita.

Nevýhody:
- možnosti "odklonit" veřejné prostředky do soukromých kapes. Tato možnost však existuje (nejenom ve zdravotnictví) i dnes. Mějme tedy důvěru v práci našich policejních složek a ke kontrolním mechanismům...


Děkuji za pozornost,s přáním pěkného dne...
Václav Muller...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář