XXIV: Vítězství bez vítězství...

18. leden 2010 | 08.37 |

Tittle     Předchozí díl    Příští díl

               Teď. Právě teď nastává okamžik, který před bitvou předpověděl vévoda Arnulf. Pravé křídlo franků postupuje příliš kupředu a před Vratislavem se otevírá jeho týl. Vratislav tasí meč. Pošle klučinu, kterého má přiděleného k ruce, aby dal znamení druhému sledu, kopne koně do slabin a v čele svých vojáků zaútočí.

V dnešní bitvě vede asi padesát jezdců svých a asi dvacet pět težkooděnců švábských. Tato jednotka útočí zcela nečekaně, nepřítel neměl o její přítomnosti v blízkosti bojiště nejmenší tušení. Vratislavovi muži se krvavě zakusují do zadnách řad pravého boku franského vojska a rozsévají smrt. 

Přibližně v téže době útočí na pravé křídlo zepředu po diagonále také oddílek vedený Hořiborem charvátským. Frankové se zde ocitají ve trojitých kleštích a postup zde se zastavuje, na rozdíl od středu a levého křídla, které pokračuje v pohybu stále vpřed. Tato situace vytváří prostor pro útok hlavní jednotky bavorského vojska, těžké jízdy vévody Arnulfa.

Rýnský šlechtic velící zálohám franského vojska vidí kritickou situaci na pravém křídle a obrací proti útočníkům své jednotky. Avšak chytá se do pasti. Za nedlouho zaútočí, z podobného místa jako Vratislav, druhý sled vedený švábským vévodou, tři sta těžkooděnců.

Vratislav se svými muži se na krátkou chvíli ocitá v obklíčení. Svým křikem a mácháním svého meče povzbuzuje své muže do boje. Zrovna se střetává s jedním frankem, přesně mířený úder tohoto nepřítele vyřazuje z boje. Vratislavův meč poznává i pěšák bojující na pravo od něj. Český kníže vede svého koně v kruhu a utkává se s dalším těžkooděncem. I zde vítězí. Ze sedmdesáti pěti mužů mu v současnosti zůstává k dispozici snad jen třicítka.

Teď dostává úder do štítu a padá k zemi, pod svého koně. Bleskurychle však stává, chopí se zlomeného kopí ležící poblíže a vrhá se pod vraníka muže, jenž ho srazil. Zvíře padá a jeho nepřítel se bezbranně válí na zemi. Také jeho Vratislav úderem do přilby vyřazuje z boje.

Nyní se kruh franků láme a švábští spojenci se probíjejí ke zbytkům Vratislavova houfce. Český kníže si odchytává volného koně, a z jeho hřbetu si prohlíží bojiště. Franské vojsko ustupuje, daleko vpředu již jednotky krále Konráda útěkem opouštějí bojiště, poraženi. Ale nezničeni.

Ústup franků skvělým úderem kryje rýnský šlechtic. Někteří pronásledovatelé se chytají do pasti, a tak Arnulf zadržuje své zbývající jednotky. Navíc se začíná stmívat.

"Zvítězili jsme!"

Křičí Vratislav radostí z plna svého hrdla.

"Prd a né vítězství..."

Zasmušile odpovídá Arnulf.

"Konrád nám utekl a ani jeho vojsko nebylo zničeno. Příští rok zjara ho tu budeme mít zase. Hromská práce..."

Arnulf se rozhlédne po svých mužích.

"Končíme, vracíme se do Řezna..."

Arnulf však neví jednu důležitou věc. V bitvě se vážně zranil jeden z jeho soků, král Konrád Francký. Byl sice svými věrnými vyvezen z bitvy, za pár měsíců, v prosinci roku 918, však Konrád svému zranění podléhá.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře