Pošli to dál - rok dobrých slutků...

13. březen 2012 | 18.31 |

Rádio Impuls rozjelo od Nového roku velice zajímavou a prospěšnou akci nazvanou "Pošli to dál - rok dobrých skutků", inspirovanou známým filmem. Na stránkách http://www.impuls.cz/ lze zaregistrovat příběh člověka, kterému chceme pomoci, anebo mu splnit nějaký životní sen. Každý den rádio zveřejní jeden takový příběh a buď přímo pomůže jeho sen zrealizovat, anebo jeho zveřejněním podnítí posluchače, aby tento sen splnili oni. 

A ač se mi tento nápad velice zamlouvá, ač je velice potřebný zvláště v dnešní době, přesto bych mu jednu věc vytknul. Je jím důraz na záslužnost. Ve zvukových upoutávkách, kterými rádio tuto akci propaguje, se přímo říká, že se jedná o pomoc člověku, který "si to zasloužil." 

Víte, osobně jsem přesvědčen, že aby dobré skutky byly dobrými skutky, musí být nezasloužené. Protože pak se jedná o vděčnost, přpadně o zaplacení dluhu, kterou k dané osobě máme, nebo mzdy, kterou si ten či onen odpracoval. Nechápejte mne špatně, to vše nejsou přece také špatné věci. Ale dobré skutky činí dobrými skutky právě nezištnost. Pomáhat člověku, který tu pomoc nemůže nijak vrátit, nijak se o ní nemůže zasloužit. Ježíš Kristus to charakterizuje slovy:

Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých."

Ano, je dobré dívat se kolem sebe, zda-li si někdo nezaslouží tvou pomoc. Ale ještě lepší je dívat se kolem sebe, jestli někdo tvou pomoc nepotřebuje. A jsem přesvědčen, že právě takovouto láskou miluje Bůh - láskou, která nenabízí jenom tehdy, když ji dostane zpátky i s úrokama, ani tehdy, když je potřeba splatit nějaký morální dluh. Boží láska je láskou, která miluje i tehdy, kdy ji nelze splatit. Je to láska až na smrt, je to láska až za hrob. Bůh sám přišel zemřít, protože miluje. Alovy apoštola Pavla: Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář