Ješua Sírachovec: O moudrosti

28. leden 2010 | 07.00 |

Bázeň před Hospodinem je předpokladem k tomu,
aby nás On přijal, moudrost získává jeho lásku.

Znalost Hospodinových přikázání,
toť výchova k životu,
kdo činí, co se jemu líbí,
budou sklízet ovoce stromu nesmrtelnosti.

Veškerá moudrost je v bázni před Hospodinem
a ve vší té moudrosti jde o plnění Zákona.
Otrok, který řekne pánu: "Neudělám, co se ti líbí,"
i když to potom udělá, popouzí k hněvu toho, kdo jej živí.

Moudrost nespočívá v rozumění zlu
ani rozvážnost v radě hříšníků.

Je chytráctví, které je ohavností,
pošetilý je, komu se nedostává moudrosti.

Lépe je mít méně rozumu
a žít v bázni před Hospodinem
než překypovat rozumností,
a přitom přestupovat Zákon.

Z knihy Ješuy Sirachovce, 19 kapitoly....

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře