Drsná slova apoštola Pavla...

15. únor 2012 | 18.45 |
› 

Není jiné evangelium, ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiž proklet! Galatským 1, 7-9.

Drsná slova apoštola Pavla. Cítíme my, křesťané, před těmito slovy bázeň, jaká sluší těm, kdo žijí v bázni Boží? Anebo si říkáme, že nám se nemůže stát, že bychom přinesli falešné evangelium, máme přece Ducha Svatého. Avšak - i sám Pavel cítí bázeň z těchto svých slov, čtěme pozorně, píše: I kdybychom vám my zvěstovali něco jiného...

 Pod vlivem vědeckého a technického pokroku se cítíme být tou nejchytřejší generací, co kdy žila na zemi. Máme sklon učit naše předky. Pavel zde však, zcela sebejistě, tvrdí: Omyl - ta nejmoudřejší generace je ta naše. A víte proč? Protože Pán  Ježíš Kristus nepřišel do doby naší, ale do doby jejich. Kristův příchod byl plně v Rukou Božích, On klidně mohl přijít až dnes. Avšak On dnes nepřišel, On přišel tehdy. Už z tohoto prostého faktu by měla plynout naše pokora: Ne v tom, abychom my poučovali první křesťanské generace, to my se od nich musíme učit.

A že jejich vědecké znalosti nebyli na dnešní úrovni? Kdeže,  vážení přátelé. Kristus přišel mezi lid, který už patnáct set až dvatisíce let  byl pod přímou výchovou a vzděláváním Boží, obdobnou výchově té, jaké my poskytujeme našim dětem skrze školský systém. Patnáct set až dva tisíce let plus minus od doby Abrahama a Mojžíše. Kdyby Bůh chtěl, aby takovémuto lidu předal například základy evoluční teorie, opravdu si myslíme, že by k tomu neměl dost příležitostí? Ale kdeže. Bůh však celých těch patnáct set až dva tisíce let vyučoval jinou "teorii" o vzniku světa - Předával své svědectví a svá slova o tom, že stvořil svět během šesti dnů a že sedmý den odpočíval. Skutečně jsme moudřejší, než tamta generace? 

Přečtěme si pozorně, co Pavel říká: On neoznačuje za "falešné" evangelium pouze to, co je v protikladu s jeho učení, ale již to, co jeho učení neobsahuje. Apoštol Jan napsal podobnou větu: Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. 2.Jan 1,9. Bum bác, ratata, je to tu, černé na bílém. A my, křeťané, po generacích, máme sklony vymýšlet si stále nová a nová dogmata, hádat se  a řešit to, co apoštolům bylo šuma fuk, a nikdy, nebo jen málokdy, jsme se nezastavili, abychom se zeptali: Ale učil to či ono Pavel, Kristus, nebo jiní apoštolově? My si nemáme klást pouze otázku, jestli to, co tvrdíme, není v protikladu s tím, co říkali oni, ale měli bychom se ptát: Říkáme to, co říkali oni? Máme na to nějaký exactní jasný důkaz z Písma?

Máme bázeň před těmito Slovy Písma slušící těm, kteří žijí v bázni Boží? Anebo příliš automaticky předpokládáme, že nám se to nemůže stát? Může se nám to stát. Mohlo se to stát i apoštolu Pavlovi a on sám si toho byl plně vědom. Jsme si toho my, křesťané, také tak vědomi?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře