Přijetí kreace jako intelektuální sebevražda...

11. únor 2012 | 23.59 |
› 

Zaujal mne název jednoho článku od Tobyho, uživatele webu www.signaly.cz. Popravdě říkávám, že jsem ještě neměl čas si tento článek projít . Přijměte prosím moji omluvu.

Ale zaujal mne samotný název jeho článku: Proč je doslovný výklad Písma intelektuální sebevražda (1) (https://tob.signaly.cz/1202/proc-je-doslovny-vyklad-pisma)

Ano, souhlasím s ním. Přijmutí doslovného výkladu zprávy o stvoření skutečně představuje intelektuální sebevraždu. Člověk musí zabít svůj intelekt, svůj rozum, svoji pýchu, chuť všemu přijít na kloub, aby přijal kreaci. Ale myslím si, že toto je postoj, který si Bůh přeje.

Podívejme se třeba na Ezechielův příběh:

1Spočinula na mně Hospodinova ruka a Hospodin mě vyvedl v duchu, ponechal mě uprostřed pláně; ta byla plná kostí. 2Pak mě nad nimi provedl kolem dokola; hle, bylo jich na povrchu pláně velmi mnoho, a hle, byly velmi vyschlé. 3Tu mi řekl: Lidský synu, jestlipak tyto kosti ožijí? Odpověděl jsem: Panovníku Hospodine, ty to víš. Ez 37 k.

Uvažujme o otázce, kterou zde pokládá Bůh: Lidský synu, jestlipak tyto kosti ožijí? Ekumenický překlad překládá: Mohou tyto kosti ožít? Kdyby se nás ptalo šestileté dítě, mohli bychom ho odbít, ale zde se Ezechiela ptá Vševědoucí Všemocný Bůh!

Mohou suché kosti ožít? Kdyby Ezechiel zapojil svůj intelekt, své vědecké bádání, svou zkušenost, musela by být jeho odpověď záporná. Je vědecky vyloučeno, aby takto suché mrtvé kosti ožili. Nikdo takovouto věc nezažil, nezná to z vlastní zkušenosti. Neexistuje vědecká teorie, která by vůbec umožňovala takovouto eventualitu. Možná dovedeme přivést k životu člověka, ktery zemřel před minutou, jehož srdce přestalo bít. Dovedeme srdce masírovat a pak eletktrošoky ho opětovně nastartovat. Ale suché kosti?

Který vědec by Hospodinu na tuto otázku neodpověděl záporně? Na těch suchých kostech není nic, co by oživnutí umožňovalo. Lékař, který by do vědeckého časopisu napsal odbornou studii obhajující možnost tělesného vzkříšení těchto kostí by skutečně spáchal intelektuální sebevraždu.

A přesto Ezechiel říká: Ne já, Panovníku, ne já, ale, ty to víš.

Aby Ezechiel ně co takového řekl, musel dříve spáchat intelektuální sebevraždu - zabít v sobě vědce spoléhajícího na svou rozumnost, na své zkušenosti, na své smysly, na svou pýchu vše vysvětlit a odevzdat se plně do rukou Božího Slova...

Ano, Toby, souhlasím s Vámi, přijetí doslovného výkladu stvoření vyžaduje "intelektuální sebevraždu"

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář