Moudrost a pochopení Zákona jsou dary od Boha

6. listopad 2009 | 11.15 |


Moudrost, rozvaha a znalost Zákona pocházejí od Hospodina,
láska a cesty dobrých skutků jsou od něho.
Bloudění a temnota byly stvořeny pro hříšníky,
kdo se chvástají zlem, ve zlu zestárnou.

Dar Hospodinův setrvá při zbožných
a jeho přízeň bude přinášet zdar na věky.
Někdo bohatne šetrností a chamtivostí,
ale toto je pak podíl, jímž bude odměněn:
Řekne si: "Konečně si mohu odpočinout,
nyní budu hodovat ze svého majetku,"
ale neví, kdy mu uplyne vyměřený čas,
a to, co měl, zanechá jiným a umře.

Stůj ve své smlouvě a věnuj se jí
a zestárni při svém díle.
Neobdivuj činy hříšníka.
Věř Hospodinu a vytrvej ve své dřině,
neboť Hospodinovi je snadné
nečekaně rychle obohatit chudáka.

Odměnou zbožného je požehnání od Hospodina;
on dá svému požehnání vykvést v krátké době.
Neříkej: "Čeho je mi třeba?
Co mi ještě chybí dobrého?"
Neříkej: "Mám všeho dostatek.
Co se mi může stát ještě zlého?"

Ve dnech dobrých se zapomíná na zlé
a ve dnech zlých se nevzpomene na dobré,
vždyť pro Hospodina je snadné
i v den skonání člověka
odplatit mu podle jeho činů.

Chvíle přítomného strádání
dává zapomenout na všechna potěšení,
až při skonu člověka
se odhalí jeho skutečná povaha.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře