Listárna: Kainova žena, rostliny a Bůh jako vědec

1. únor 2012 | 11.15 |

Zdravím všechny, zvláště pak jakyse a saynoru... Pro nedostatek času nestíhám "vyřizovat" komentáře - omlouvám se tímto za zdržení a prosím o trpělivost. Dneska jsem se dostal k tomu, abych se pověnoval komentáříkům, které se mi nashromáždili k různým článkům na blogu bohu-a.svetu.cz. Takže s chutí do toho a půl je hotovo...

jakys: CHtěl bych jestli bi mně mohl někdo visvětlit jak je to se vznikem člověka na zemi. Učili nás že člověka stvořil bůh. Napřed Adama a potom mu stvořil Evo.Tito poble byble mněli dva syny KAJINA a Abela.Kajin zabyl Abela a zustal sám.Sým tedy zajistil reprodukci člověka.Podle zákonu přírody potomci můžou vzniknout jen spojením dvou jedinců opačného pohlaví.Jsem vtomto směru poněkud navědomý. Objasni mě tuto záhadu pro mně nejasnou.

Bible rozhodně neříká, že Adam s Evou měli pouze Kaina, Ábela a Šéta. Tyto tři konkrétně zmiňuje proto, že to jsou postavy dalšího děje. Ale už ve verši Gn 5,4 se výslovně píše, že Adam zplodil syny a dcery. Adam s Evou žili přes devět set let. Jestliže měli každý rok jedno dítě, pak nám vychází devět set dětí, měli - li dvojčata, pak to je už osmnáct set dětí. Možná se nám ty čísla zdají nadsazená, ale uvědoměme si, že se jedná o počátek lidského rodu - nikde není řečeno, že těla prvních lidí fungovala a  stárnula stejně, jako těla naše. Není sice napsáno, kdy Kain zabil Ábela, ale o synovi, který se narodil v roce 130 po stvoření světa Eva řekla, že tento syn je jí náhradou za zavražděného Ábela - dá se tedy odhadnout, že Ábel zemřel někdy těsně před tímto datumem. Máme tedy 130 let, během kterých mohl mít Adam s Evou vedle Abela a Kaina dalších sto dvacet osm dětí. Řekněme, že i z nich bylo nějakých sedmdesát pět děvčat (poměr jedna ku jedné). A nikde není řečeno, že už těch sedmdesát pět děvčat nemělo své vlastní syny a dcery, vždyť mnohé z nich mohly být více jak sto leté! Kain tedy mohl mít již dosti velký výběr, aby si mohl vybrat ženu podle svého gusta. V této době mohlo být na světě klidně už snad 500, možná tisíc lidí!

Re: sayonara®pise.cz: Není trochu pokrytecké dělit přírodu na méněcenné rostliny, které je možno žrát, a živočichy, kteří nejsou k jídlu? Když se podíváš na rostlinnou buňku, v zásadě se neliší nijak fatálně od živočišné, mohly by mít klidně stejné prapředky.

To, že by mohly mít stejné praprapředky, neznmená, že je opravdu měly. Stejně tak tato podobnost může znamenat i Jednoho stvořitele, Jeden Plán, Jeden design.

Rostliny mají nezastupitelnou úlohu v přírodě. Pouze ony umí přetransformovat sluneční energii na biologickou masu. Tato schopnost daná Bohem je nezastupitelnou úlohou v ekologickém systému.

Když kravička spase trávu, trávě to neublíží, neboť z kořene vyroste nový stvol. Když si ty uloupneš jablíčko ze stromu, strom přece kvůli tomu neuschne a ty tímto způsobem získáš potravu, aniž bys komukoliv ublížila

> A i rostliny při napadení dávají signál, že se něco děje, existují stromy, které začnou vylučovat jed, když od jiného stromu dostanou signál, že je někdo žere

Jistě, ale domnívám se, že tahleta vlastnost již je ze světa poznamenaného nedokonalostí - hříchem. V původním dokonlém prostředí by jim takováto pastva nemohla ublížit - neboť zde není smrt ani utrpení. Tam by se stromy neměli před čím bránit, neboť by touto službou naplňovaly plán Boží. Tam by se nemohlo stát, že slon při pastvě zničí celý strom. Všechno bylo vyvážené, v rovnováze. Rostliny nemají žádnou centrální nervovou strukturu, netrpí bolestí. Jenom se brání před záhubou, před zničením, což jim v rajských podmínkách nehrozilo.


Re: sayonara®pise.cz: Jednou jsem na tohle téma vedla diskusi s kamarádem, který je věřící, a ten řekl zajímavou věc. Že pro něj není důležité, jestli Bůh stvořil zemi, kde se vyvíjely druhy samostatně, rovnou člověka nebo snad zařídil velký třesk, že je to pro něj nepodstatné. že důležitá je pro něj myšlenka víry v ideu Boha.

Tento názor považuji za nesprávný. Jedná se v podstatě o strčení hlavy do písku před zřejmými rozpory. Proč tento názor považuji za nesprávný vysvětluji v článcích věnovaným tématům o evoluci

> Což mě vedlo k tomu, abych se zamyslela nad tím, co dělám v rámci svého studia. Zkoumám různé látky na kulturách kvasinek - vytvořím kvasinky a nechám je růst v různých podmínkách.

> Co si myslíš ty o představě Boha jakožto vědce?


Bůh není vědec - protože prostě všechno ví. On nepotřebuje nic zjišťovat, testovat, jestli to či ono funguje, nepotřebuje předkládat žádné teorie, aby je pak pozorováním potvrzoval, nebo vyvracel. Bůh prostě všechno ví...

Re: sayonara®pise.cz: Rozumím tomu dobře, že článek tvrdí, že léčitelé jsou pod vlivem Satana a zla? Ježíš přeci podle Bible dělal podobné věci, které dělají (?) dnešní léčitelé. Asi bych je neoznačovala za okultisty, prostě je to pro jistou skupinu způsob léčení.

> Neb jak se říká "Věř a víra tvá tě uzdraví". Nemohl tedy Ježíš dodat víru nemocným, kteří se potom jeho vlivem uzdravili, získali sílu? Placebo přeci dělá nevídané věci.

> Samozřejmě nemluvím o šarlatánech, kteří nad tebou zamávají krystalem a chtějí těžké peníze... Ale něco ta tom třeba bude, třeba nemocný potřebuje jenom věřit tomu, že se uzdraví?


Říká se: Když dva dělajíi totéž, nemusí to být totéž. Zamilovaný chlapec lichotí své dívce z lásky, sńatkový podvodník proto, aby ji mohl zneužít a okrást. Vnější pozorovatel by řekl: Ty dva dělají naprosto totéž. Ale není to totéž. Někdo chová myšky, protože je má rád, nekdo je chová jako pokrm hadům.

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře