Proč sex patří až do manželství?

11. leden 2012 | 19.37 |
› 

Byl jsem požádán jednou svojí kamarádkou, abych napsal zamyšlení na téma zminěné v titulku. Sedám tedy za tuto svou "zmutovanou kalkulačku," jsa červený až za ušima a pokládám si otázku: Proč sex patří až do manželství?

1) Protože žena byla stvořena jako panna. Do jejího lůna je cesta, symbolicky, zahrazena. Nemůže tam vstoupit každý. A kdo vstoupí, stane se tak za cenu krve a bolesti ženy. Panenství tedy z Božího pověření chrání něco vzácného, svatého, něco nesamozřejmého.

2) Protože byl stvořen jeden Adam pro jednu Evu a jedna Eva pro jednoho Adama. Bůh nestvořil Adamovi pět Ev, aby si z nich dvě nebo tři vybral. Ani nepřivel před Evu pět Adamů. Boží řád tedy praví - jedna žena pro jednoho muže.

3) Ježíš Kristus určuje spojení muže a ženy do manželství.

Podívejme se na Biblický citát: Tu k Ježíšovi přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?" Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Evangelium podle Matouše, 19. kapitola...

Podrobnější výklad této pasáže najdete, vážený čtenáři, na následujícím linku: http://bohu-a.svetu.cz/14626-proto-opusti-muz-otce-i-matku.html. Zde si povšimněme spojení: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Co Bůh spojil. Ježíš ve své odpovědi jednoznačně odkazuje k počátku, k našemu bodu dvě. Jeden Adam pro jednu Evu. No jo, ale jak poznáme, že nás spojil Bůh. No Ježíš to jednoznačně specifikuje: Když se dva stanou jedním Tělem. Neviďme pod touto formulací pouze sex. Ne. Dva se stanou jedním tělem. Jedno tělo má jednu společnou budoucnost, jedny společné potřeby. Strádá-li jedna část, strádá celek celý. Je-li zima jedné polovině, je zima celému tělu. Má-li hlad žena, pak má problém i muž.

Možná řekneš: Ale já věřím tomu, že nás spojil Bůh. Jenomže - víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. A co je skutek, vyjádřením, faktu, že dva spojil Bůh do Jednoho těla? Sex? Nikoliv: Je jím závazek. Slib, veřejně a před Bohem pronesený manželský slib. Sex nikoho k ničemu nezavazuje.Existují muží, kteří si klidně za zážitek zaplatí, ženy, které  zase své tělo   prodávají. Sex sám o sobě nespojí dva do jednoho těla, jenom v krátkém pomijívém okamžiku může nalhat, že tak činí. Do jednoho těla spojuje slib, veřejný závazek, když se žena odevzdává svému muži a muž své ženě.

Jestliže odevzdáváme svůj život Ježíši Kristu, pak už nám nepatří. Pak už nemáme právo s ním nakládat sami, ale pouze podle vůle Boží. Musíme se tedy ptát, jaké ovocesi přeje sám Pán Ježíš Kristus, aby zklidil v našem vztahu. Je to ovoce svévole, nebo ovoce poslušnosti.

4) Manželství muže a ženy je zobrazením vztahu Krista k církvi. Svým vztahem zvěstujeme Lásku Ježíše Krista. Jakým je svědectvím náš vztah? O kom svědčíme naším vztahem?

5) Tělo ženy patří jejímu manželovi a tělo manžela patří jeho manželce. Hovoří o tom Pavel v listu do Korintu: Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. 1Kor 7,4. Jestliže dar, který Bůh skrze nás posílá naším manželským partnerům dáme někomu jinému, nejsme snad zpronevěrníci? A jestliže si vezmeme něco, co nám nepatří, co Bůh dává někomu jinému, copak nejsme zloději?

6) Možná jste si při četbě bodu dva řekli: Takže stačí, když si slib dáme spolu, v tajnosti, anebo před našimi přáteli, a bude všchno OK. Avšak - Bůh je Bohem pořádku, řádu, a né chaosu, anarchie. Bůh nám posílá do života i autority. Je jím náš stát, naše církev, naši rodičové. Proto je i Božím záměrem, aby se manželství uzavíralo skrze Bohem stanovenou autoritu - skrze svatební obřad před Bohem určenou autoritou.

7) Bible, zvláště Starý Zákon, používá jiné slovo pro intimní vztah v manželství a jiné pro sex mimo manželství. Hovoří - li o spojení manžela a manželky, používá slovo "poznat," jestliže hovoří o mimomanželském vztahu, používá spojení "ležet spolu." I z tohoto prostého faktu je zřejmé, že Bible tyto dvě věci od sebe odděluje, sex v manžekství není to samé jako sex mimomanželství. Muž nemůže svou ženu (ani samozřejmě žena svého muže) poznat jinde než v manželství

8) Ani ten  nejpevnější předmanželský vztah nemusí vydržet až do manželství - a to né třeba pouze z důvodu rozchodu, ale  také proto, že jeden z partnerů zemře. Zodpověz si mládenče, následující otázku: Vyspíš se svoji přítelkyní, ona otěhotní, avšak ty, dříve než to zjistíš, zahyneš. Třeba při autonehodě. Co si pak počne ona? Kdo jí uvěří, že otcem jejího dítěte jsi ty?  

9) Sex v předmanželském životě ztrácí svoji hodnotu. Představme si situaci: Adam dává své Evě prsten. Och, jak je krásný. Zašeptá: Chtěl jsem ho schovat pro tebe, ale před tím jsem ho dal Toničce, Aničce, Rozárce, Magdalence, Pepince, tamté a ještě oné -  to víš, myslel jsem si, že každá z nich je ta pravá, ale spletl jsem se, tou pravou jsi ty - anebo ta, co přijde po tobě? Jestli nám to nevyjde, že mi ho vrátíš zpátky? Představme si druhou situaci: Adam dává Evě prsten, Och ten je krásný. Zašeptá: Schovával jsem ho pro tebe. Nedal jsem ho  ani Toničce, ani Aničce, Rozárce, Magdalence, Pepince, tamté a ještě oné, ne, dávám ho jen tobě... Která z techto dvou Ev bude více potěšena, polichocena, obdarována?

10) Sex je svatý, protože se při něm odehrává zázrak vzniku života. Vzácné věci si schováváme na místa k tomu určená. Svatováclavskou korunu střeží dveře se sedmi zámky, speciálně k tomu určené. Svatováclavská koruna se neválí na hnojišti, ale spočívá na lebce svatého Václava. Tak také i sám Bůh určil "svatému" sexu posvěcený dům pro ten účel oddělený - domov manželství.

Šlo by uvést i více bodů, ale všeho moc škodí. Tento článek nepíši proto, abych někoho odsuzoval, protože tím bych odsoudil leda sám sebe.. Nemám právo  házet kamením, sám nejsa v této oblasti bez hříchu, hnusného a odporného. A ani nechci tím kamením házet. Jediné, co bych si přál, je pozvat Vás: Pojďme spolu cestou, jakou si přeje Bůh, i v této oblasti našeho života.   Naše cesta nám nepatří, nejsme to my, kteří určujume, kudy se půjdeme a kam zastavíme. Anebo to snad, vážení bratři a sestry v Kristu, snad chceme určovat my sami?

Mějte se pěkně, s přáním Všeho dobrého a požehnaného dne...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář