Hvězdné bloudění: Období plodnosti...

13. prosinec 2011 | 10.18 |

Deník kapitána Adolfa Vlka, 8. den mise, čas: 18:30

Pokračuji v pohovorech se členy posádky, teď plánuji setkání s Daiou.

Sahám na komunikátor a hlásím: "Poručíku Geo, dostavte se prosím do kanceláře kapitána."

"Už jdu, pane," ozývá se mi v odpověď, "Dejte mi prosím jenom minutku..."

Nakonec těch minutek uplyne patnáct, než se objevuje. Doslova. Použije přenosový paprsek, skrze který vejde do místnosti, její zjev mi však vyrazí dech.

"Nemáte uniformu, paní poručíku..." Ne, to opravdu nemá, místo uniformy si na sebe vzala uplé šaty s hlubokým výstřihem, plně zdlrazňující linky a přednosti jejího těla.

"Nejsem ve službě, pane..."

Cítím, jak ve mně roste mergánská agresivita, což neklamně ukazuje, že Daia se nachází v plodném cyklu. Čich totiž ve spojení s vizuálními vjemy v mergánech probouzí agresivitu jakožto součást namlouvacích rituálů. No, namlouvacích, nazvěme to tak.

Nejsem schopen slov. Daia se dotkne komunikátoru: "Kryso, spusť program Daia 323..."

Kancelář ztmavne, na stole se objevuje slavnostní ubrus a romantické svíčky, které se stávají jediným zdrojem světla pro tuto místnost. Také se zhmotňují dva talíře s nějakým Keřaským jídlem, příbory a sklenice s nápojem. Daia se ke mně přibližuje, nebezpečně přibližuje.,

"Co to děláte," ptám se, ne zrovna inteligentně.

"Plním Vaše přání," usměje se, "přece toužíte se mnou pověčeřet, už na akademii jste po tom toužil, dobře jsem si toho byla vědoma..."

"Jste členkou mé posádky..."

"Pak přijměte mou rezignaci, pane, pro dnešní večer..."

Přistupuje až ke mně. Její hluboký výstřih mi nabízí pohled, který mi, nejsa její manžel, nepatří. Nastavuje rty a ...

"Okamžitě opusťte tuhle místnost..."

Daia se zarazí.

"To je rozkaz, poručíku Geo, okamžitě opusťte tuhle místnost..."

Něco se ji zaleskne v očích. Slzy?

"Odpusťte, pane," otáčí se zády a utíká pryč.

Chytá mne amok. Opřu se do stolu a vztekem s ním praštím o zem. Rozbíjím židle, počítač i jiné zařízení místnosti. Pětiminutová agrese mi trochu uleví.

"Kryso," oslovuji počítač, "ukliď tu spoušť, obnov zařízení me kanceláře podle předchozího programu. Nedovol nikomu rekonfiguraci této místnosti kromě autentifikace kapitána Adolfa Vlka nebo velícího důstojníka..."

Slavík zašveholí a vše se vrací do předchozího stavu.

Opouštím místnost a ženu si to do své kajuty. Nechávám si spustit Elessu. Ta se zhrozí, když mne uvidí...

"Adolfe, co se ti stalo?"

"Přehrej si prosím můj deník, záznam od 18:45."

Chvíli oba mlčíme.

"Co si ode mně žádáš," zašeptá Elessa, "chceě moje požehnání?"

"Elesso, ona není ty..."

"Ani já už nejsem já..."

"Ty jsi více ty než ona..."

"Já už nikdy nebudu já..."

"V tom případě už ani já nikdy nebudu já," tentokrát zašeptám já. Elessa ke mne přistoupí a jemně mně pohladí...

"Nebudeš. Už nikdy nebudeš Adolf Vlk, kterého jsem znávala, teď jseš Vlk, kterého jsem nikdy neznala..."

"Ne, jsem to pořád já..."

"Adolfe, jsem tak vděčná, žes mne držel v náručí, když jsem umírala. Jsem ti vděčná za každý okamžik našeho manželství a žes byl se mnou i ve chvíli mé smrti..."

"Ale?"

"Ale po mé smrti jsi už se mnou nebyl. Protože já už nebyla já. Jsem pouhým programem, náhražkou, nic více."

"Nikdy jsi pro mne nebyla nahrážkou, vždy jsi ty pro mne byla ty, copak to nechápeš, nebo nechceš chápat?"

"Jsem mrtvá, Adolfe, ona je živá. A vzhledem ke tvým reakcím soudím, že se ti docela líbí..."

"Tělesnost, pouhá tělesnost. Odporná, mergánská, násilnická tělesnost... Tys mne vždycky chápala."

"I ona tě může pochopit, když ji pustíš dále..."

"Ty už se mnou nechceš být?"

"Ne, už ne. Už jdi konečně dále. Chceš-li být sám, buď sám, chceš-li si najít někoho jiného, najdi si někoho jiného, chceš-li mi být pořád věrný, buď mi věrný, je to krásné, nechceš-li, nebuď. Avšak už mne do toho nezatahuj. Neurážej už mne prosím tímto svým podivným vztahem k - k prostitutce..."

"Ty přece nejsi..." nedovoluje mi domluvit, pokládá mi prst na rty.

"Už mne vymaž, Adolfe," s těmito slovy zmizí...

Prostě si zmizí...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře