Hvězdné bloudění: Test jádra...

30. listopad 2011 | 05.00 |

Deník kapitána Adolfa Vlka, 2. den mise, čas: 09:13

Posádka právě dokončila kontrolu kalibrace i kontrolu vnějšího pláště. Pláty poškozené subprostorovým třením byly pomocí zhomtňovače vyměněny. Můžeme se tedy pustit do testování jádra.

Tento test spočívá v tom, že přes oba stěžně  se pumpuje co nejvíce temné energie a hmoty. V jádru se pak tato "divoká" energie mění na kulturní, užitnou, která se pak distribuuje do lodi. Cílem testu je řízenou formou přetížit jádro na co možná největší úroveň a porovnat údaje přicházející se scanneru s předem propočítanými údaji, které by přicházet měli. Spolu s jádrem se pak postupně přetěžují i ostatní systémy lodi a studuje se jejich chování, stabilita, pevnost a přesnost senzorů. Tudíž všechny štíty (obranný, peorimeteroidní a statický) běží na plné pecky, také zhmotňovače zhomtňují a dezhmotňují tuny materiálů, tvoří se plno paliva do jednotlivých trysek a zase se přeměňují zpět na energii. Také se zastavuje generátor gravitace prvního typu a nastavuje se gravitonové pole na celé lodi. Cílem je využít a zprostředkovat co největší kvatnum energie.

Tento proces se několikrát zastavuje, jádro se nechává vychladnout, aby se opět přetěžovalo. Při tom je nejtěžší určit ten zlomový okamžik - kdy ještě v testu pokračovat a kdy již ne. Jestliže se zkončí příliš brzy, pak výstupní údaje jsou neúplné a nepoužítelné, jestli příliš pozdě, pak test rozmetá celou loď. Proto se přísně zakazuje provádět toto zkoušení v blízkosti obydlených hvězdných systémů.

Dočasně přiřazuji kapitána Forka k lodním technikům a velitele Hroznýše zase k technikům počítačovým, protože na bedrech těchto dvou týmů leží největší váha těchto okamžiků. Dále tato družstva dělím na dvě poloviny, aby se mohla prostřídávat každých dvanáct hodin. Osobně si podržuji hlavní dozor nad probíhajícími testy. Nidko z nás, devíti, kteří se podílíme na tomto procesu, se nevzdaluje z Modulu, spíme ve spacácích po zemi. Testování musí probíhat nepřetržitě, stejně tak i my musíme být neustále k dispozici.  Zbytek lodního personálu se střídá na hlídkách a při revizích ukotvení všech těžších předmětů kdekoliv na lodi.

Počas těchto dnů si všímám jedné důležité okolnosti: Vztahy uvnitř mužstva jsou nějakým způsobem narušeny. Nikdo se s nikým moc nebaví. Lidé spolupracují pouze  ve službě, ale čas mimo službu tráví každý ve svém vlastním soukromí, již nemají potřebu se vzájemně setkávat ve svém volnu. Vyjímkou snad tvoří Charlie s Chrisem, kteří se  zdají tvořit blízkou přátelskou dvojici. Dokonce i Chrisova rodina jakoby přijímala Charlieho zcela přirozeně mezi sebe. Jinak se každý uzávírá sám pro sebe.

Rozhodl jsem se to změnit. Moji lidští rodičové mi často opakovali: Nejdříve práce, a pak zábava. Až dokončíme tuto naší práci, zkusím navhrnout nějakou společnou, dobrodružnou akci. Snad ledy popukají...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář