VBBII: Dítě bývalého nepřítele...

31. říjen 2010 | 19.39 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Václava letos čeká bezstarostná zima. Po dlouhé době. Jakoby si teď mohl užívat ztraceného dětství. Užívat si matčiny lásky, matčiny něhy, která mu nikdy nepatřila, která mu vždycky chyběla. Ale užívat si i chvil, které tráví s Bohuslavou a se svými bratry, s Boleslavem i malým Spytihněvem. Společně si hrají, společně se honí, společně cvičí v šerm. Společně si povídají. Společně se radují, společně jí, společně se smějí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 77x

Přeje si Izrael vybudovat rasově čistý stát?

30. říjen 2010 | 22.44 | rubrika: Zaujalo mne.

Vážený čtenáři, na diskuzi www.christnet.cz jsem narazil na příspěvky uživatele Pavel Letko, které mne doslova šokovali. Rozhodl jsem se je zde taktéž uveřejnit a citovat jej (s nutnými úpravami, přeci jenom, něco jiného jsou příspěvky v kontextu diskuze a něco jiného jsou články na blogu) . Žehnat Izraeli neznamená být do Izraele nekriticky zamilovaný, schvalovat vše, co Izrael koná a činí. Žehnat Izraeli znamená modlit se za něj, ať celý národ pozná Pána Ježíše. Žehnat Izraeli znamená i s láskou podrobit jeho jednání kritice, je-li co kritizovat. Protože nic není tak prospěšné, jako kritika z pozice lásky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 155x

Učení na hoře: O půstu...

29. říjen 2010 | 11.13 | rubrika: Učení na hoře

Po více než dvou měsících bych se rád dneska společně s Vámi vrátil k jednomu z klíčových míst celé Bible: K Učení na hoře. Ježíš zde charakterizuje vztah mezi Zákonem Starým a Novým. Ukazuje, že s Jeho Příchodem přišla Nová éra: Bůh teď po těch, "kdo slyší Jeho hlas," vyžaduje něco jiného než po "jejich otcích." Ježíš zde vystupuje jako ten, jehož autorita je rovna autoritě Boha - Otce. Zabývali jsme se praktickými důsledky toho všeho do každodenního života křesťanů. Nakonec jsme dokončili rozbor modlitby "Otče náš." Dnes můžeme pokročit dále:

A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Matouš 6, 16nn...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 101x

Nenecháváme stát Krista někdy opodál samotného?

28. říjen 2010 | 11.21 | rubrika: Slovíčko

Hle, praví Pán, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Jan 16,32.

Hm, co jsem to zase vybral za verš? To se nás, dnešních křesťanů přece netýká, ne? To ti první učedníci, apoštolové, to oni nechali Krista samotného, jak se rozprchli z Getsemanské zahrady ve chvíli jeho zatýkání, ne my. S námi, křesťany jednadvacátého století, to nemá vůbec nic špolečného, že! Anebo... Anebo má?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 90x

Proč nejsem římským katolíkem?

27. říjen 2010 | 00.01 | rubrika: Polemiky

Občas si zajdu do katolického kostela. Manželka studuje na Vysoké škole a někdy mívá přednášky do pozdního večera. A tak, když na ni čekávám, nechci jen tak marnit zbytečně čas. Chodívám do blízkého kostelíka, bývá tam mše a kázání každý den. Bývám tam trošku v paradoxní situaci, na jedné straně (trošku ostentativně) odmítám mít účast na tom, co považuji za nedobré, na druhé straně se těším na promluvy zdejšího pana faráře.  A tak si myslím, pamětliv varování apoštola Pavla (1 kor. 8,10), že je na čase se zřetelně oddělit a vysvětlit to, co v učení a v liturgii ŘKC nepovažuji za dobré a prospěšné.

Na druhé straně se však chci dopředu omluvit všem svým přátelům v ŘKC i dalším lidem, kterých se třeba tímto článkem negativně dotknu. Věřte, vážím si Vás a není to mým účelem. Spíše nabídnout hledajícím svůj osobní náhled na věc.

Proč tedy nejsem římským katolíkem?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 423x

Duchovní víno: Krev Ježíše Krista

26. říjen 2010 | 05.00 | rubrika: Slovíčko

Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka: Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů? Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.  Z knihy Přísloví, 31. kapitola, od prvního verše.

Tímto úsekem bible, se, vážený čtenáři, budeme, dá-li Pán, v těchto článcích zabývat, jestliže přijmete pozvání ke společnému Studiu Božího Slova.V minulých článcích jsme si řekli něco obecného, teoretického, nut(d)ného, právě o knize Přísloví, a podívali jsme se i na to, jaká jména si dáváme skrze své životy, činy, skutky, reakce, jaká jména si sebou nosíme do školy, do práce, na nákupy,  zamysleli jsme se nad otázkou alkoholismu a bezdomovectví, a pak jsme ochutnali  kapku duševního vína. dnes můžeme pokročit dále.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 142x

Prosba farnosti Moravská Ostrava o podporu...

25. říjen 2010 | 20.50 | rubrika: Zaujalo mne.

Hm. Tak to se mi nepovedlo. Chtěl jsem tu vložit nascanovaný dokument, ale system mi hlasil, že jsem ho údajně ukradl :-). Ale on se snad v kostele rozdával zadarmo, aspoň doufám.

V katedrále Božského Spasitele jsem totiž dneska našel papírek s výzvou o podporu v soutěži pivovaru Prazdroj o grant 300.000, který by byl použit pro opravu rokokových varhan v kostele Svatého Václava. Link, na kterém se dá pro tento projekt hlasovat, je zde: http://www.prazdroj.cz/cz/odpovedna-spolecnost/nase-principy-firemni-odpovednosti/podpora-rozvoje-regionu/prazdroj-lidem/moravskoslezsky-region/hlasovani. Jedná se o pátý projekt ze zhora.

Řekl jsem si, že se jedná o dobrou věc a rád bych ji, ač protestant. takto podpořil. Osobně už jsem svůj hlas dal :-).

Požehnaný čas!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 111x

Duševní víno a úloha měsíce...

25. říjen 2010 | 05.00 | rubrika: Slovíčko

Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka: Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů? Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.  Z knihy Přísloví, 31. kapitola, od prvního verše.

Tímto úsekem bible, se, vážený čtenáři, budeme, dá-li Pán, v následujících článcích zabývat, jestliže přijmete pozvání ke společnému Studiu Božího Slova.V minulých článcích jsme si řekli něco obecného, teoretického, nut(d)ného, právě o knize Přísloví, a podívali jsme se i na to, jaká jména si dáváme skrze své životy, činy, skutky, reakce, jaká jména si sebou nosíme do školy, do práce, na nákupy,  zamysleli jsme se nad otázkou alkoholismu a bezdomovectví, dnes můžeme pokročit dále.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 116x

VBBII: Útěky domů...

24. říjen 2010 | 05.00 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Tichan mocně obejme příchozího...

"Přišel jsem se rozloučit, Tichane..."

"Já vím, Svatopluku..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 65x

(Nejen) o alkoholismu a bezdomovectví

23. říjen 2010 | 10.05 | rubrika: Slovíčko

Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka:Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů? Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.  Z knihy Přísloví, 31. kapitola, od prvního verše.

Tímto úsekem bible, se, vážený čtenáři, budeme, dá-li Pán, v následujících článcích zabývat, jestliže přijmete pozvání ke společnému Studiu Božího Slova.V minulých článcích jsme si řekli něco obecného, teoretického, nut(d)ného, právě o knize Přísloví, a podívali jsme se i na to, jaká jména si dáváme skrze své životy, činy, skutky, reakce, jaká jména si sebou nosíme do školy, do práce, na nákupy,  dnes můžeme pokročit dále.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 138x

Jak se jmenujeme?Jaká jména si dáváme,jaké nosíme?

22. říjen 2010 | 20.01 | rubrika: Slovíčko

Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka: Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů? Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále. Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná. Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.  Z knihy Přísloví, 31. kapitola, od prvního verše.

Tímto úsekem bible, se, vážený čtenáři, budeme, dá-li Pán, v následujících článcích zabývat, jestliže přijmete pozvání ke společnému Studiu Božího Slova. V minulém článku jsme si řekli něco obecného, teoretického, nut(d)ného, úrávě o knize Přísloví, dnes můžeme pokročit dále.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 163x

Teoretický nut(d)ný úvod knihy Přísloví :-)

21. říjen 2010 | 19.47 | rubrika: Slovíčko

Každá kniha Bible má své pevné místo v Božím Plánu. Toto místo bychom měli respektovat a počítat s ním. Můžeme hovořit o "teologickém" kontextu, vedle kontextu "historického."  Nelze vytrhávat jednotlivé knihy, pasáže a verše z teologicko - historických souvislostí a mávat s nimi jako Bivoj s kyjem, protože pak dostaneme zcela jiné učení.

O biblické knize "Přísloví" to platí dvojnásobně. Na první pohled se zdá jednoduchá na čtení a pochopení, na druhé straně právě tato kniha je velice citlivá na vzájemné celobiblické souvislosti. A neboť téma příštích dnů na tomto blogu, dá - li Pán, bude zamyšlení nad jedním příběhem z knihy Přísloví, rozhodl jsem se, že ještě před tím napíši krátký úvod, který nás vnese právě do těchto celobiblických vztahů. Doufám, že ten článek nebude až tak nudný, jak naznačuje jeho název. 

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 213x

Železniční značky...

20. říjen 2010 | 21.50 | rubrika: Z mého života

Když už jsme u těch Českých drah. Jak tak jezdívám každý den vlakem, sem a tam, občas se podívám z okna a vidím, jak jsou koleje lemovány železničními značkami. Každá trochu jiná. Tak by mne docela zajímalo, co která značka znamená. Proč třeba na tamtom sloupu visí na světelném semaforu číslo pět anebo co znamená tam ten podivný erb.

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 656x

Ten vlak měl zpoždění pět minut...

19. říjen 2010 | 20.16 | rubrika: Z mého života

Ten vlak měl zpoždění pět minut. Malicherných pět minut. No, možná deset.  Na nástupišti v mé domovské stanici to  zpoždění ani nehlásili. Nevšimli jsme si ho, nezaregistrovali jsme to. Možná nabral zpoždění cestou, nevím, nezdálo se mi, že bychom čekali kdesi "na poli." A to jsem vystupoval hned na té příští. Avšak ouha, spoj na mne nečekal. Spoj, který stejně měl jet  další pouhé dvě stanice. Kdyby těch pět minut počkal, jistě by se jízdní řád nezbořil.

Půl hodiny jsem se procházel po trochu chladném nástupišti a snažil jsem se vžívat do situace železničářů. Třeba se ten spoj  napojoval na nějaký velmi důležitý rychlík a kdyby jej pozdrželi, tak bych sice já přijel včas do práce, ale plno dalších lidí by ten rychlík nestihlo. Kdo ví. Třeba se rozhodli správně, třeba jsme pro české dráhy opravdu "vážení cestující," jak se ozvalo opět z lampiónu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

PCh: Není svatý každý duch , který se třpytí...

18. říjen 2010 | 05.00 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

A tak nikdy nenastane chvíle, kdy by tento lid, sám stojící pod mocí Antikrista, podroboval zkoumání duchy, jsou - li z Boha. Protože se nesmí nikam pohnout, kromě cílů, které jim Antikrist určuje. A také si nemouhou myslet o Bohu nic jiného, než co jim on našeptá, poradí a příkáže. Sám Antikrist jim uložil povinnost šeptavé ústní zpovědi, aby získal přehled v jejich svědomích a poznal všechny lidské tajemství.A jestli by se v někom objevil záblesk poznání, jaké jsou tyto věci ve skutečnosti, ihned mu pohrozí, mocí přinutí, aby více nemyslel jinak, než je povoleno myslet a aby se více v těchto věcech nešťoural. A jestliže je někdo neposlechne, nazvou jej kacířem. A jestliže by někdo uměl skrze Moudrost s rozumem zkoumat duchy, jsou-li z Boha, pak by po skutcích poznal, že jeho farář není duchem z Boha, ale apoštolem Antikristovým. Pak mu již nebude věřit, ani si jej již nebude brát za svůj vzor, protože nepochází z Boha. Ale pak se stane, že na něj sáhne Antikristův apoštol, který jej zrádně obžaluje u světské moci. Tehdy ten falešný posel nechá rozhlásit po všech nárožích, že v něm odhalil kacíře exkomunikovaného z církve svaté. Kdo se tedy ukáže být tak silný, aby se postavil proti Antikristu a byl ochoten obětovat svůj život a majetek?  Takových bychom našli málo. Více je těch, kteří sice odhalí, že Antikristus není z Boha, avšak pro svůj strach se k němu stále plazí, lichotí mu a staví se do jedné řady s těmi nejhoršími. Protože Antikrist všechny lidi mocí zavazuje nejvyšší poslušností, aby nemyslili ani nejednali jinak, než jak si žádá Svatá Matka Římská. Vždyť do ní vložil všechny své zákony.  

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 2.

Vraťme se ke zkoušení duchů. Jak jsem řekl: Zkoušení duchů není skutek, který by mohli vykonat tělesní a zatmělí lidé. Ti dokáží posoudit, kde které pole lépe plodí, co nejlépe vyléčí žídost tučného břicha, na co je dobré pouštění žilou, co a jak který pokrm ochutit a okořenit.Takoví lidé nemají ani zmocnění k posouzeni, je-li ten či onen duch z Boha či není. Proto říká svatý Pavel: Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. (1Kor2,11nn).  Zde potvrzuje, že nepřijali ducha tohoto světa, protože ten nemá moc otestovat duchy, jsou-li z Boha. Světský duch umí otestovat pouze to, co se kde vyplatí. A tak píše: ... ale toho Ducha jsme přijali, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. Tamtéž. Duch Boží totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 1Kor2,10.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

VBBII: Chřastav má čtyři syny...

17. říjen 2010 | 05.00 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

Oslavy pokračují celou noc. Kníže Václav se raduje se svým lidem. Oslavuje návrat ztracené matky. A i když slavnosti chybí velkolepost, přeci jenom, hospodářská situace není růžová, přesto s knížetem cítí celá zem. Ve smíru s Drahomírou a Radslavem vidí prostí lidé záruku míru. Míru, který toužebně vyhlíželi od té chvíle, kdy zemřel kníže Vratislav.

Uprostřed hodokvasu, ke kterému jsou pozvání nejenom křesťanští předáci země, ale i jejich pohanští protějškové a také staří vysloužilí otroci, váleční veteráni, stařenky a staršinové, kojící matky z hradského okruhu i čerství novomanželé, uprostřed tohoto hodokvasu vladyka Tichan odtáhne knížete Václava do ústraní.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 67x

Dopis s článečkem do celocírkevní brány :-)

17. říjen 2010 | 04.00 | rubrika: Polemiky

Vážená redakce, zasílám Vám příspěvek do celosborové brány. Jestli Vás zaujme a jestli usoudíte, že poslouží vzájemnému budování, pak jej prosím uveřejněte. V odlišném případě ho "hoďte do koše :-)" Děkuji mockrát...  

Vážená redakce,
br Grulich nás v posledním čísle informoval,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 67x

Den, kdy Bůh vyvedl Izrael z Egypta...

16. říjen 2010 | 08.57 | rubrika: Z knih proroků.

Když jsem si připravoval předchozí článek, všiml jsem si jedné věty:

Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi, když král Sidkijáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o vyhlášení svobody: "Každý ať propustí svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z Judejců neotročil svému bratru." Všichni velmožové i všechen lid, kteří přistoupili k smlouvě, uposlechli a každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je. Ale potom zas obrátili a donutili k návratu otroky a otrokyně, které propustili na svobodu. Podmanili si je opět za otroky a otrokyně. I stalo se od Hospodina k Jeremjášovi slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem uzavřel smlouvu s vašimi otci v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, z domu otroctví: Koncem sedmého roku propustíte každý svého hebrejského bratra, který se ti prodal. Bude ti sloužit šest let a pak ho propustíš od sebe na svobodu.‘ Ale vaši otcové mě neposlechli a nenaklonili ucho. Vy jste dnes obrátili a učinili jste, co je správné v mých očích, když jste každý vyhlásil svému bližnímu volnost. Smlouvu jste uzavřeli přede mnou v domě, který se nazývá mým jménem. Ale pak jste opět obrátili a mé jméno jste znesvětili. Donutili jste k návratu každý svého otroka a otrokyni, které jste propustili na svobodu. Podmanili jste si je opět , aby byli vašimi otroky a otrokyněmi. Proto Hospodin praví toto: Protože jste mě neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodinův, volnost meči, moru a hladu. Učiním vás obrazem hrůzy pro všechna království země. Vydám muže, kteří přestupují mou smlouvu, kteří neplní slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli. Rozťali býčka na dvě poloviny a prošli mezi jeho díly. Velmožové judští i velmožové jeruzalémští, dvořané i kněží a všechen lid země prošli mezi díly býčka. Vydám je do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. I Sidkijáše, krále judského, a jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život, do rukou vojska babylónského krále, které od vás odtáhlo. Hle, dám příkaz, je výrok Hospodinův, a přivedu je zpět na toto město. Budou proti němu bojovat, dobudou je a vypálí je. Z judských měst učiním zpustošený kraj, budou bez obyvatele." Z knihy proroka Jeremjáše, 34. kapitola...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 174x

Čím reálnější nebezpečí tím více se cítíme být...

15. říjen 2010 | 18.02 | rubrika: Z knih proroků.

Čím je reálnější nebezpečí tím, více se cítíme být závislí na Bohu...

Vážený čtenáři, přijměte prosím opět pozvání k zamyšlení se nad Biblickým textem, jak je na tomto blogu již dávným zvykem :-) Dnes bychom si mohli, kdybyste chtěli, oteřvít knihu proroka Jeremjáše, 34. kapitolu:

(Vojsko babylónského krále bojovalo proti Jeruzalému a proti všem zbylým judským městům, proti Lakíši a Azece; z opevněných judských měst zůstala jen tato města.) Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi, když král Sidkijáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o vyhlášení svobody: "Každý ať propustí svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z Judejců neotročil svému bratru." Všichni velmožové i všechen lid, kteří přistoupili k smlouvě, uposlechli a každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je. Ale potom zas obrátili a donutili k návratu otroky a otrokyně, které propustili na svobodu. Podmanili si je opět za otroky a otrokyně. I stalo se od Hospodina k Jeremjášovi slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem uzavřel smlouvu s vašimi otci v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, z domu otroctví: Koncem sedmého roku propustíte každý svého hebrejského bratra, který se ti prodal. Bude ti sloužit šest let a pak ho propustíš od sebe na svobodu.‘ Ale vaši otcové mě neposlechli a nenaklonili ucho. Vy jste dnes obrátili a učinili jste, co je správné v mých očích, když jste každý vyhlásil svému bližnímu volnost. Smlouvu jste uzavřeli přede mnou v domě, který se nazývá mým jménem. Ale pak jste opět obrátili a mé jméno jste znesvětili. Donutili jste k návratu každý svého otroka a otrokyni, které jste propustili na svobodu. Podmanili jste si je opět , aby byli vašimi otroky a otrokyněmi. Proto Hospodin praví toto: Protože jste mě neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu, hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodinův, volnost meči, moru a hladu. Učiním vás obrazem hrůzy pro všechna království země. Vydám muže, kteří přestupují mou smlouvu, kteří neplní slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli. Rozťali býčka na dvě poloviny a prošli mezi jeho díly. Velmožové judští i velmožové jeruzalémští, dvořané i kněží a všechen lid země prošli mezi díly býčka. Vydám je do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. I Sidkijáše, krále judského, a jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kteří jim ukládají o život, do rukou vojska babylónského krále, které od vás odtáhlo. Hle, dám příkaz, je výrok Hospodinův, a přivedu je zpět na toto město. Budou proti němu bojovat, dobudou je a vypálí je. Z judských měst učiním zpustošený kraj, budou bez obyvatele." Z knihy proroka Jeremjáše, 34. kapitola...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 105x

Šedesát devět dní v životě třiatřiceti horníků...

14. říjen 2010 | 08.55 | rubrika: Zaujalo mne.

Ten příběh ohromil velkou část naši globální vesnice. Sledoval jsem ho i já. Po 69 dnech bylo ze zavaleného dolu zachráněno všech 33 uvízlých horníků.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 76x

Pojmy a dojmy...

13. říjen 2010 | 09.49 | rubrika: Z mého života

Vy jste nezletilý? zavrčel na mne řidič linkového autobusu, když jsem přikládal svou čipovku na čtečku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 74x

Kdo je to "slušný člověk?"

12. říjen 2010 | 20.46 | rubrika: Zaujalo mne.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

O statečném plavci...

11. říjen 2010 | 20.29 | rubrika: Zaujalo mne.

Byl jednou jeden plavec, milionář, kterého uprostřed jezera zastihla bouře, jenž ho smetla ze člunu. A jak se tak topí uprostřed vod, v duchu zvolá: "Pane Bože, jestli mne zachráníš, dám milión na charitu..."

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 60x

VBBII: Nemáte právo ji odpustit!

10. říjen 2010 | 18.54 | rubrika: VBB II Václav

1.díl 1.části     1.díl 2.části    Předchozí díl    Příští díl

                 "Nemáte právo ji odpustit!"

Zvučný hlas přerušuje slavnostní bohoslužbu, ve které je Drahomíra přijímána zpět do církve. Kaplan Pavel se překvapením odmlčí v polovině věty. Účastníci obřadu, nejvýznamnější předáci celé země, hosté ze zahraničí, dokonce zástupci Hořibora Charvátského, který po vzoru Arnulfa i Radslava touží po usmíření, dále družiníci i prostí lidé se obracejí, aby viděli nově příchozího, který právě vstupuje do kostela Panny Marie na Pražském hradišti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 80x

Hřivny a talenty...

9. říjen 2010 | 10.57 | rubrika: Slovíčko

V minulém článku jsme se podívali na "matoušovskou" verzi podobenství o talentech, dnes bych Vás rád pozval k evangelistovi Lukášovi. Přečteme si, jak tento příběh vypráví on:

Řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. Proto řekl: "Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: ‚Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval.‘ A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.‘ Řekl mu: ‚Výborně, dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad deseti městy.‘ Přišel druhý a řekl: ‚Tvá hřivna, Pane, získala pět hřiven.‘ Také tomuto řekl: ‚I ty buď vládcem nad pěti městy.‘ A přišel jiný a řekl: ‚Pane, hle, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku, neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.‘ Řekl mu: Podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi nedal mé peníze na stůl směnárníkovi? A já bych si je po příchodu vybral s úrokem!‘ A těm, kteří tam stáli, řekl: ‚Vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven.‘ Řekli mu: ‚Pane, už má deset hřiven.‘ Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. ‚Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘" Když to pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 322x

Talenty a hřivny...

8. říjen 2010 | 21.04 | rubrika: Slovíčko

Následující příběh se objevuje v evangeliích nadvarkát: U Apoštola Matouše a u Evangelisty Lukáše. Jsou mezi nimi drobné rozdíly, kterými se budeme zabývat někdy příště. Dnes se podíváme na "matoušovskou" verzi:

"Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat: zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností, a ihned odcestoval. Ten, který přijal pět talentů, šel a vložil je do obchodu, a získal jiných pět. Stejně i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán oněch otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl jiných pět talentů a řekl: ‚Pane, pět talentů jsi mi svěřil; hle, jiných pět talentů jsem jimi získal.‘ Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.‘ Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl: ‚Pane, dva talenty jsi mi svěřil; hle, jiné dva talenty jsem získal.‘ Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.‘ Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl: ‚Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům, a já bych si po návratu vzal, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů! Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘" 

 V tomto podobenství poznáváme Pána Boha, Ježíše Krista a Jeho Služebníky. Jedná se tedy o vztah mezi Bohem a lidmi. Proto bychom se tímto příběhem měli zabývat. Vážně zabývat. Je pro nás v mnohém důležitý.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 181x

PCh: O odvaze myslet a jednat v souladu s BožíVůlí

7. říjen 2010 | 21.14 | rubrika: PCh O rozeznávaní.

Petr Chelčický: O rozeznávaní duchů skrze bludné názory, kapitola 1, část 2.

A kdo dnes říká tomuto lidu, roztrhanému a svedenému: Nevěřte hned každému duchu?  Vždyť oni již jsou uchváceni těmi mnohými duchy, jejichž počet zná jen Sám Bůh! Který farář by to dnes říkal, když skrze vysoká učení božská, andělská i nebeská umí tak moudře lhát lidem jako by to byl dobytek, co nerozumí ničemu jinému, pouze svému břichu? Ti umějí skrze hlubokost pekelnou i skrze svět tak umně lhát o tom jim, mávaje při tom Písmy jak Božími, tak židovskými i pohanskými! A proto ti, kdo na světě rozumí pouze svému břichu,  vypijí všechno, co je oslazeno lží tak, jak si břicho žádá, ať už se lže skrze Svatou Trojicí, nebo skrze Peklo samotné. Málo je lidí, kteří by před rukou nabízející takovýto nápoj utekli. Protože mnozí právě u takovýchto duchů stojí, nechce - li někdo jeho učení, nalezne aspoň to, co je libé jeho žaludku. Každý může u nich nalézt  tu správnou lež, která se mu hodí a líbí, oděnou do Boha i do Božího Písma. Navnaděn lží  pak pospíchá skrze Písma i Boha za falešným duchem, a při tom věří, že věří Bohu. Ve skutečnosti však pospíchá od Boha skrze nevíru, protože ti, kteří v sobě mají lživého ducha, přijdou s takovými znameními, aby jménem Ježíšovým svedli všechny - s vyjímkou Božích vyvolených. A ti se zachrání pouze z Milosti Boží, protože kvůli nim Bůh ukrátí hořké dny. Mnoho se o tomto oklamávání předpovídá....

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 100x

Vzpomínky kazatele Rudolfa Petra, VII. část.

6. říjen 2010 | 20.05 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Velikou pomocí a podporou bylo šťastné a radostné manželství Rudolfa a Boženy Petrových - s dvěmi dětmi. Všichni žili skromně, oblékali se jednoduše a měli se velice rádi. Maminka byla výborná kuchařka a dobrá, skromná hospodyně. Nestěžovala si a nereptala, když někdy se v něčem projevil nedostatek. Oba rodiče věřili, že Hospodin opatří včas, co je třeba.

Rudolf nemohl nikdy zapomenout na to, jak ho Bůh předivným způsobem předcházel po celý život, Svojí Milostí, Ochranou, Vedením Svým Slovem a Duchem - a to všechno pro oběť Ježíše Krista za něj, za hříšného člověka. Už od narození před první světovou válkou, přes rodičovskou péči matce a otce, spolu se čtyřmi sourozenci, v době svobodného Československa - do roku 1939, kdy začala druhá světová válka...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 102x

O bezcitnosti a egoismu...

5. říjen 2010 | 21.45 | rubrika: Co týden dal.

Úděsnou zprávu přinesl internetový portál idnes.cz. Dovolte mi citovat:

U Okresního soudu v Ostravě stane sedmačtyřicetiletá žena, která čelí obžalobě, že nechala umřít hlady svou známou. Slíbila jí, že se o ni bude starat. Místo toho ale odnesla nepohyblivou ženu na půdu a tam ji nechala umřít hlady. Umírání nemocné ženy trvalo několik týdnů. ... Žalobce tvrdí, že to udělala s "vědomím, že sama není schopna zabezpečit své základní životní potřeby a že bez cizí pomoci se nemůže z půdy vzdálit, vrátit se do bytu ani přivolat si pomoc."Žena položila svou těžce nemocnou známou "na kamennou podlahu, na jednu vrstvu pestrobarevné textilie, oblečenou do roláku, kalhotek a ponožek, přikryla dekou a na tomto místě poškozenou bez dozoru jiné osoby po delší dobu zanechala," stojí dále v obžalobě...

Kde se v té ženě vzalo tolik bezcitnosti a krutosti?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 113x

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry, VI. část

4. říjen 2010 | 21.38 | rubrika: Rudolf Petr

Rudolf Petr: Dobrodružný život víry - Pod ochranou Nejvyššího...

Na zásah úřadů odchází Rudolf do menšího pražského sboru Na Pankráci po kazateli Stanislavu Švecovi, který se stal kazatelem vinohradského sboru. V Praze si musel zvykat na velkoměstské prostředí, avšak i zde si zamiloval rodinu Boží, které s láskou a porozumění sloužil Slovem Božím sedm let. Myslel si, že zde zakončí svoji službu až do důchodu, ale Boží Plán byl jiný. je povolán do sboru ve Vykýřovicích, kde ještě deset let věrně sloužil. V roce 1980 odchází do důchodu za svými dcerami Boženou a Martou do připraveného bytu v Ostravě - Hrabůvce. Zde ještě občas posloužil zvěstí evangelia ve svém sboru BJB a k tomu ještě v Armádě Spásy v Kunčičkách, kde je ředitelem náš kazatel Karel Buba. Kdo může a chce být ještě užitečným dělníkem na vinici Boží, toho Pán nenechá zahálet. Dělníků je stále málo a vinice je veliká - Tento svět!

Čtyři roky byla rodina prostorově od sebe vzdálená, avšak srdcem si byli stále velmi blízcí. Vždyť je spojovalo nejenom pouto rodinné, manelské, ale  nad to Láska Boží, která byla rozlita v jejich srdcích. Láska Kristova je spojovala a uzpůsobovala k pravé věrnosti a vzájemné oddanosti. S Boží pomocí mohli snášet, níst a vydržet všechny útoky a nástrahy Satanovi.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 78x

V bázni Boží II. část: Václav, 1. díl...

3. říjen 2010 | 20.37 | rubrika: VBB II Václav

Tittle   První díl první části Předchozí díl    Příští díl

"Proč je jich tak málo?"

Radslav stojí na vyvýšenině a pozoruje vesničku v údolí, kterou obsadil Václav se svou družinou. Pozoruje, jak někteří vojáci cvičí šerm, jiní lukostřelbu, další družiníci stojí na stráži.

"Třeba se ukrývají v těch staveních?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 200x

Izajáš: Hospodin přichází, jako pastýř, s mocí!

1. říjen 2010 | 09.57 | rubrika: Z knihy pr. Izajáše

"Potěšte, potěšte můj lid,"
praví váš Bůh.


Mluvte k srdci Jeruzaléma,
provolejte k němu:
Čas jeho služby se naplnil,
odpykal si své provinění.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x