Synu, tichostí si získej vážnost

30. říjen 2009 | 07.54 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, tichostí si získej vážnost
a sám sebe oceňuj, jak zasloužíš.

Kdo ospravedlní toho,
kdo hřeší sám proti sobě?
Kdo si bude vážit toho,
kdo nemá v úctě vlastní život?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 66x

Petr Chelčický: O trojím lidu 2.

29. říjen 2009 | 07.48 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

rád bych ti nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Dnes tě zvu k druhému dílu úvahy Petra C|helčického na téma: "O trojím lidu." Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Izrael Bůh tedy nesvěřil žádnému králi na zemi, protože sám chtěl nad ním kralovat.  V Písmu je zjeveno, že od chvíle příchodu do zaslíbené země až do doby Saula nebyl žádný panovník Bohem nastolen. Ale když Izraelský lid sám od sebe volal po králi, tehdy řekl Bůh proroku Samuelovi: "Vyslyš hlas tohoto lidu, neboť nepohrdli pouze tebou, když žádali krále, ale také mne zavrhli, abych již nad nimi nekraloval. K tomuto směřovali jejich skutky již od toho dne, když jsem je vyvedl z Egypta". A když pak tomuto lidu Samuel kázal a vyčítal jim, že zle učinili, když místo Boha chtějí mít krále nad sebou, tehdy lid, polekán jeho řečí, řekl: "Nade všechny hříchy jsme se dnes provinili, když jsme žádali o panování krále."

Takže teď vidíme, že podle Bible nad těmi národy, kde nevládne boží moc, Bůh ustanovil moc odstrašující s mečem, aby s tímto odstrašujícím mečem pásl neposlušné a nemoudré lidi, ale Jákoba vyvolil za výjimečný lid, aby v pokoji byl spravován ve všem dobrém, dokud Izrael sám tímto nepohrdl, když si zvolil poddanství králi.

Dále si musíme ukázat, že když David (nebo jiný židovsky král) byl nastolen, tehdy byl Zákonem pověřen, aby skrze moc svého meče prosazoval, co žádá Zákon. Jeho povinností bylo také vojensky bránit Židovský Zákon proti jeho nepřátelům.   

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 161x

Filmotéka: Lev v zimě - kdy konečne umřeš, králi..

28. říjen 2009 | 07.42 | rubrika: Filmotéka

To se mi jednou povedl výborný kúp.  V Brně na Masarykáči je, anebo minimálně býval, velký obchod s filmovými a hudebními DVD a CD. Mnoho nádherných skvostů jsem tam našel. Jedním z nich je film Anthonyho Harveyho, Lev zimě, z roku 1968.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 235x

Poznámky k registraci církví

27. říjen 2009 | 07.54 | rubrika: Doplnění

Jsem si plně vědom, že následující článeček bude působit chaoticky. Jedná se totiž o výběr, o poznámky, které jsem vedl v jedné diskuzi o registraci církve na webu granosalis.cz - Přesto Vás však prosím, abyste dali tomuto článečku šanci. Zamýšlím jej jako doplnění k úvaze: Vztah církve a státu. Nepřímo si jej vyžádal prozaik, který na tuto úvahu reagoval. Děkuji za pochopení...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Náboženská nesnášenlivost a předsudky

26. říjen 2009 | 18.36 | rubrika: Polemiky

Představte si, prosím, následující situaci: Jste lékař na urgentním příjmu, v sanitce, na "ER", a máte ošetřit asi šestnáctiletou nebo sedmnáctiletou dívku těsně po autonehodě. Pacientka nutně potřebuje krev. Ale, přítomní rodiče tomu horlivě brání. Jsou totiž Svědkové Jehovovi a ti pod trestem exkomunikace a zatracení odmítají transplataci krve. Avšak to dívka chce žít. Touží žít. Co uděláte?

To se může stát jenom v rodinách náboženských fanatiků, možná si říkáte. Ne tak docela. To se také občas stává i v  rodinách nevěřících rodičů...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (4x) | přečteno: 838x

Galérie osobností husitského hnutí...

25. říjen 2009 | 23.55 | rubrika: Galerie osobností.

Je snadné tyto osobnosti odsoudit a označit je za vrahy, zvláště pak první dvě. Avšak je třeba se podívat i na sociálně zoufalou dobu, ve které žili, na útlak, kterému byl lid po celá staletí vystaven. Věřili tomu, že nemají jinou cestu než cestu násilí. Hluboce zakořeněný pocit nespravedlnosti, bezbráví, křivd a neodvolatelnosti se, znásobený vraždou  Jana Husa v Kostnici se jako blesk vybil v tomto obrovském záblesku. Osobně se však od jejich činů i mnohých názorů distancuji a nesouhlasím s nimi.

Posléze se i v této temnotě rozzářio Boží světlo. Ale o osobnosti Petra Chelčického někdy příště, dá - lí Pán.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 134x

Švédská církev začne oddávat homosexuální páry

25. říjen 2009 | 08.01 | rubrika: Zaujalo mne.

Švédští gayové a lesby mohou mít od listopadu svatbu v kostele. Místní luteránská církev se zavázala oddávat homosexuály již v dubnu, kdy švédský parlament schválil zákony, které umožňují osobám stejného pohlaví vstoupit do svazku manželského. Napsala to dnes agentura Reuters.

Podle Kristiny Grenholmové, vrchní teoložky švédské luteránské církve, jde o první případ, kdy se k něčemu podobnému rozhodla významnější církevní instituce. Církev své rozhodnutí ohlásila již v dubnu, kdy parlament schválil sňatky homosexuálů. Předtím měli stejně jako v Česku pouze možnost registrovaného partnerství.

Zdroj a celá zpráva: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18533

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Vezmi Kristův kříž a následuj Jej...

24. říjen 2009 | 07.13 | rubrika: Slovíčko

Asi osm dní po těchto slovech vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se pomodlil. A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně rozzářil. A hle, dva muži s ním rozmlouvali — byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu, exodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové byli obtíženi spánkem. Když se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže stojící s ním. I stalo se, když se od něho oddělovali, že Petr řekl Ježíšovi: "Mistře, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zastínil je. Ulekli se, když vcházeli do oblaku. A z oblaku se ozval hlas: "Toto je můj Syn, Vyvolený, toho poslouchejte." A když zazněl ten hlas, nalezli Ježíše samotného. Umlkli a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co uviděli. Z Lukášova evangelia, 9. kapitoly, od 28. verše.

Přečetli jsme si jeden z nejzáhadnějších textů Nového Zákona a Bible. Co se tam na té hoře vlastně stalo? A má to nějaký vliv na náš život? Učí nás toto místo jenom něco teoretického o teologii posmrtného života a Božího králoství, anebo se zde ukrývá i praktické povzbuzení do našeho života? Pojďme se na daný příběh podívat společně...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 170x

Pýcha nebyla určena lidem...

23. říjen 2009 | 10.39 | rubrika: Ješua Siráchovec

Pýcha nebyla určena lidem
ani zuřivý hněv těm, kdo se zrodili z ženy.

Kterému potomstvu patří čest?
Potomstvu lidskému.
Kterému potomstvu patří čest?
Těm, kdo se bojí Hospodina.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 66x

Petr Chelčický: O trojím lidu 1.

22. říjen 2009 | 07.09 | rubrika: O trojím lidu-PCh

Vážený návštěvníku tohoto blogu,

seriál Džejkovin se uchýlil ke konci a místo něj bych ti rád nabídl sérii traktátu českého apoštola Petra Chelčického "přežvýkanou" do současné češtiny. Máš - li zájem, neváhej a se srdcem otevřeným vejdi.

Požádal jsi mně, abych ti napsal něco málo o učení rozdělující lid na tři stránky, kteréžto se vyhlašuje jako vůle Kristova. Pochybuji, že mám k tomuto dost poznání, ale pro tebe tak učiním. Ale předem tě varuji: Neumím být stručný. Píšeš mi, že skrze stručnost bys mohl porozumět i mnohem složitějším věcem, než mému psaní.   Ale toto je pro mne těžké. Tyto věci, tak jak jim rozumím, nemohu popsat krátce, to je jakobych měl pěti kameny postavit velké město. Vždyť pěti kameny nepoložíš ani základ jediného domu!

Jsem si jist, že to, co Kristus požaduje od duchovních i lidu, víš sám i bez mého psaní. Proto se budu snažit moc nerozepisovat.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 298x

Filmotéka: Becket

21. říjen 2009 | 10.38 | rubrika: Filmotéka

S koncem Džejkovin jsem se rozhodnul nabídnout Vám, vážený čtenáři, dvě nové rubriky. Jedna se bude zabývat dílem a odkazem jednoho z největších českých náboženských myslitelů a filozofů, Petra Chelčického, rád bych zde uveřejňoval úryvky z jeho traktátu "přežvýkaných" do současné češtiny.

Druhou rubriku jsem si pracovně nazval: "Filmotéka." Zaměření této rubriky by se mělo podobat Galérií osobností, tedy nabídnout odpočinkové články o filmech, které mne z toho či onoho důvodu zaujali, ať už pozitivně, nebo negativně. Mnohé z těchto filmů mají i svůj náboženský podtext. Má žena s úměvem říká, že se mi líbí filmy, jejichž hlavní hrdina na konci zemře. Asi na tom něco bude.

První film, se kterými bych se s Vámi rád sdílel, se jmenuje docela jednoduše: Becket. Koupili jsme ho na levném DVD na benzinové pumpě cestou na Jižní Moravu. A nelituji toho, naopak, byla to výborná koupě, vřele doporučuji.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 186x

Vztah církve a státu...

20. říjen 2009 | 11.18 | rubrika: Učení na hoře

Vážený čtenáři těchto řádků a článků, za tu dobu, co společně nasloucháme Kristovu Učení na Hoře, jsme si již několikrát všimli, že Ježíš často svými Slovy provokoval. A to nejenom v tomto kázání. Provokaci Kristus používal velmi často. Avšak né samoúčelně. Velmi dobře věděl, že se musí spoléhat na paměť svých učedníků, že než se Jeho Slova dostanou na papír, respektivě na papyrus, chvilku to potrvá. Ano, mezi učedníky byli i tací, kteří psát uměli a mohli si dělat poznámky, například evangelista Matouš, původním povoláním celník. Ale i přesto byla lidská paměť hlavním přenosovým médiem. V té době však na to byli židé připravování a učeni. Už od nejútlejšího mládí si cvičili paměť. A provokaci si člověk zapamatuje snáze. Vzpomeňme si na jeden známý příběh, kdy Ježíš, překvapivě, pokáral "pilnou" Martu a pochválil  "lenivou" Marii, toto vyprávění si můžete přečíst v Lukášově evangeliu, 10. kapitole. Všimněme si, evangelista si nezapamatoval, co tehdy Kristus učil, ale tuhletu příhodu si vybavil jasně. Provokativní a překvapivá Boží Slova jsou ostrá jak dvousečný meč, pronikající až do morku kostí, na rozhraní duše a ducha. Odděluje čisté od nečistého, spravedlivé od hříšného. Pronikají do srdce, do mysli člověka a tam zůstávají, rostou a přináší ovoce.

Avšak to, co Ježíš prohlásil v následujícím, tučně zobrazeném výroku, to tehdy prostě muselo překročit všechny meze, zvlášť u židů, u "vyvolených" židů, synů Abrahámových, chlubící se, že "nikdy nikomu neotročili" (Jan 8,33)." Podívejme se tedy na Kristův výrok společně:

Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Mt 5, 42.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 168x

Umyj se v rybníku Siloe!

19. říjen 2009 | 09.05 | rubrika: Slovíčko

Vážený čtenáři, opět bych Vás rád na chvíli zastavil a pozval Vás ke chvilce ztišení nad citovaným Božím Slovem. Udělejte si tedy chvilku, pohodlně se usaďte a naslouchejte. Neboť vězte, že bible má důležitou zprávu i pro tebe...

Stalo se Vám někdy, vážený čtenáři, že jste zabloudil na cestě, kterou jste neznal? Že jste neviděl cíl, kam jdete, ani smysl toho, proč jdete? Nepocítili jste někdy, že jste se narodili pod špatnou hvězdou? S neštastnou karmou? Že jste na tomto světě jenom proto, aby jste spláceli hříchy svých předešlých životů?

Cestou (Ježíš) uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit skutky Boží. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den; přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu: "Jdi a umyj se v rybníku Siloe (to se překládá Poslaný)." Odešel tedy, umyl se, a když přišel, viděl.

Z Janova Evangelia, 9. kapitoly, od 1. verše...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.33 (3x) | přečteno: 548x

Galerie osobností: Jan Hus

17. říjen 2009 | 07.38 | rubrika: Galerie osobností.

O Janu Husovi, těžko něco napsat, co by již tisíckrát nebylo uvedeno. Jen málokterá osobnost tak hnula směřováním českého národa než právě Hus. Plným právem se k němu hlásí mnohé církve i stát skrze státní svátek 6.7.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 112x

Proč se prach a popel pyšně vypíná?

16. říjen 2009 | 07.34 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nevyčítej bližnímu kdejaké bezpráví
a nepodnikej nic pod tlakem ješitnosti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 69x

Džejkoviny X: Naposled...

15. říjen 2009 | 19.20 | rubrika: Džejkoviny

Za desate: Stryc ma statek. Provinuje se proti Leviticu 19,19, protoze osiva totez pole dvojim druhem semene. Navic nosi jeho zena saty utkane z dvojiho druhu vlaken bavlna + polyester). On nadto casto zloreci a rouha se. Je opravdu zapotrebi te namahy se svolanim cele vesnice, abychom je ukamenovali (viz Leviticus 24,10-16)? Nestaci, kdyz je formou drobneho rodinneho obradu upalime, jako se to dela s temi, kdo se vyspi s tchyni (Leviticus 20,14)?

Na poslední návštěvě se nám Džejk trošku rozpovídal. Vlastně to není otázka jediná, ale mnoho, vzájemně spolu nesouvisejících, poznámek. Pojďme tedy tento uzel společně rozplést. Na počátku si, jak je naše nepravidelná tradice, přečtěme biblická místa, na které Džejk reagoval:

Dbejte na má nařízení. Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken. Leviticus 19, 19

Jednou si vyšel syn jedné izraelské ženy a jakéhosi Egypťana mezi Izraelce; v táboře se dostal syn té Izraelky do hádky s nějakým Izraelcem. Syn té izraelské ženy lál Jménu a zlořečil. Přivedli ho tedy k Mojžíšovi; jméno jeho matky bylo Šelomít, dcera Dibrího, z pokolení Danova. I dali ho do vazby, až by se jim dostalo jasného pokynu z Hospodinových úst. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Vyveď toho zlolajce ven z tábora; tam všichni, kdo ho slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje. Izraelcům pak řekneš: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese následky svého hříchu. Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu.
Leviticus 24, 10-16.

Kdyby někdo pojal ženu a zároveň i její matku, spáchal mrzký čin. Budou upálení, muž i ty ženy, aby nedocházelo mezi vámi k mrzkým činům.
Leviticus 20, 14.

Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.
Leviticus 20, 13.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 152x

Soudní spor o košili: Nechej i svůj plášť

14. říjen 2009 | 17.29 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko a zub za zub'. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Matouš 5, 40n.

Učení na hoře, již popětatřicáté společně usedáme u Ježíšových nohou, abychom naslouchali Pánovu Slovo. Otevřeme tedy své uši, svá srdce, své mysli, aby bylo volné pro Boží setbu i pro Boží žeň.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Moudrý muž z malého města...

13. říjen 2009 | 09.27 | rubrika: Slovíčko

Také jsem spatřil pod sluncem tuto moudrost a jevila se mi veliká: Bylo malé město a v něm hrstka mužů. Tu přitáhl na ně velký král, obklíčil je a zbudoval proti němu mohutné náspy. Našel se pak v něm nuzný moudrý muž, který by byl to město svou moudrostí zachránil, ale nikdo si na toho nuzného muže ani nevzpomněl. Řekl jsem si: Lepší je moudrost než síla, třebaže modrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova nebyla slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který panuje nad hlupáky. Moudrost je lepší než válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jediný hříšník. Z knihy Kazatel, 9. kapitola, od 13 verše...

Milý a vážený čtenáři, máš-li čas a chuť zastavit se nad Božím slovem, Biblí, jsi zván k následujícím řádkům. Podíváme se společně na příběh, který vypráví starý král na konci svého života, král, jehož jméno zůstává v anonymitě, nám se však představil jako Kazatel. Nejprve si vysvětleme jeden pojem, který nás zde může zmást. Pojem moudrost. Moudrost totiž v biblickém kontextu neznamená ani tak inteligenci, učenost, zkušenost, jako bázeň před Hospodinem. Moudrý muž, či žena, sedává u nohou Boží a naslouchá v uctivé tichosti, co mu Pán chce říci. S takovým mužem se tedy setkáváme v našem příběhu. Dále se Kazatel zmiňuje o tom, že město, ve kterém tento moudrý muž žil, bylo malé. Mnozí z vás, milý čtenáři, jste z maloměsta či z vesnice, o pár poštovních popisných čísel, a víte, že v takovém prostředí každý zná každého. Každý každému vidí do kuchyně, do talíře, do ložnice a Bůh ví kam ještě. Spoluobčané tedy rostli s tímto mužem, znali ho velmi dobře, již od dětství ,věděli o něm, že je moudrý, t.j. že má velmi blízký a důvěrný vztah k Bohu. Položme si otázku: Proč tedy si nikdo na tohoto mudrce ani nevzpomněl. Proč lidé pohrdli jeho vztahem k Bohu a proč nebyla jeho slova slyšena?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 156x

Afrika, AIDS a kondomy...

12. říjen 2009 | 07.45 | rubrika: Zaujalo mne.

Používání prezervativu dává chudým falešný pocit bezpečí, který je příčinou dalšího šíření viru HIV. Používání konodmů, které jsou vyváženy do Afriky, je velmi riskantní, neboť nejsou kvalitní, bývají vystaveny vyšším teplotám a nezřídka dochází k jejich porušení během použití. Proto zároveň si myslím, že by bylo krásné, kdyby se ohromné náklady, vynaložené na prezervativy pro Afriku, využily na zpřístupnění antiretrovirálních léků v zemích Afriky.

Ghanský kardinál Turkson
zdroj:
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11869

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Galérie osobností: Jan Milíč z Kroměříže...

10. říjen 2009 | 06.12 | rubrika: Galerie osobností.

Karel IV., o kterém jsme se bavili v minulém článku, má velký podíl i o pozvednutí duchovního a kulturního života v naši zemi. Jeho vláda položila základ duchovnímu probuzení, které se gradovalo do Jednoty bratrské a degradovalo do husitského hnutí. A to nejenom založením Karlovy univerzity a povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Z doby svého dětství a mládí poznal kazatelské hnutí, které založili sv František z Asisi se sv Dominikem. Leželo mu na srdci stav soudobé katoliské církve a tak do Čech pozval několik kazatelů, reformátorů církve, které dnes nazáváme "předchůdci Husovi." Jedním z nich byl i rakušan Konrád Waldhauser. Jeho kázání měla v Praze poměrně dobrý ohlas. Ale to klíčové semínko, které zasadil Bůh skrze Konráda, se však uchytilo v srdci pražského notáře, kanovníka, kancléře a diplomata ve císařských službách: Jana Milíče z Kroměříže.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 338x

Nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila

9. říjen 2009 | 06.18 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila
======================================
Z celého srdce měj ve vážnosti svého otce
a nikdy nezapomínej na bolesti té, která tě porodila.
Pamatuj, že jimi jsi byl zplozen.
Jak jim odplatíš to, co oni dali tobě?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 82x

Rozdíly mezi církvemi a vedení Duchem Svatým...

8. říjen 2009 | 06.44 | rubrika: Polemiky

Uživatelka Betma se na webu Granosalis zeptala, jestli vůbec mohou být protestanstké církve vedeny Duchem Svatým, když je mezi nimi tolik rozdílů a protichůdných učení. Tuto otázku klidně můžeme vztáhnout na celé křesťantví. Jsou vůbec církve se všemi těmi protikladu stále ještě oporou a sloupem pravdy, jak čteme v listu Timoteovi?  Po svém obrácení jsem nevstoupil hned do křesťanského sboru, ale ještě nějaký ten čas jsem pobýval "sólo." Z mnoha důvodů, otázka, na kterou se dnes podíváme, byla jedna z nich.

Jistě jsou protikady mezi církvemi, které vznikly kvůli pýše a tělesnosti, jak jsem popsal v předchozím článku (Co způsobilo rozdělení církve?), kvůli onomu povětsnému Adamovu jablku, na který máme jako křesťané mnoho chuti: Odhalit všechna tajemství, i ty Bohem zahalená. Příkladem jsou nejrůznější učení o Večeři Páně. Pak ovšem existují protiklady, které, jak se domnívám, přímo vznikly působením Ducha Svatého. Kdy obě "protilehlé strany" mají pravdu. Křtít novorozené děti nebo nekřtít? Světit sobotu, nebo neděli?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.75 (4x) | přečteno: 593x

O nastavení druhé tváře...

7. říjen 2009 | 06.25 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou... Matouš 5,39.

Kristova slova o nastavení druhé tváře nebývají často správně pochopena. Hovoří se o ustupování zlu, appeasmentu, o zbabělosti. O pasivitě, neaktivitě, ke zlu. Ale opak je podle mého názoru pravdou. Ježíš nás zde nevyzívá, abychom se podřizovali zlu, nebo dokonce silnějšímu, naopak, volá nás do boje, do aktivního, odvážného boje, do boje s jinými prostředky, s jinými zbraněmi. Co to tedy znamená, nastavit druhou tvář?

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 2.1 (10x) | přečteno: 1.497x

Co způsobilo rozdělení církve?

6. říjen 2009 | 06.53 | rubrika: Polemiky

Úvaha vznikla úpravou a sjednocením dvou článků:

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6735
http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=7517

Co je příčinou rozdělení křesťanstva? Biblická odpověď je jednoznačná. Jedná se o tělesnost. Všude tam, kde se Bible zmiňuje o rozdělení křesťanů, tam se jako příčina uvádí tělesnost. Jaké jsou znaky tělesnosti? V Bibli je několik míst, kde se tato otázka zodpovídá a většinou se tam objevuje také rozdělení.

V dějinách církve došlo k několika zlomům.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 998x

Džejkoviny IX: Vepřovina...

5. říjen 2009 | 13.58 | rubrika: Džejkoviny

Devátá Džejkova návštěva se nesla trošku ve smůtném duchu. Hostil jsem ho tedy skoro naposledy. Tak doufám, že brzy se ukáže nějaký další host, na jehož otázky budu moci třeba odpovídat. Máš - li zájem třeba ty, můj čtenáři, můžeš se připojit. Ptejte se mne o křesťanství na co chcete a já na co chci odpovím... Teda, na co budu vědět a umět odpovědět...

Za devate: Podle Leviticu 11,6-8 vim, ze dotknu-li se kuze mrtveho vepre, budu necisty. Smim doufam hrat kopanou micem z veprovice, kdyz si navleknu rukavice?

Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;
vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.
Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí...
Z knihy Leviticus 11, 4-8...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 151x

Galérie osobností: Král Karel IV...

3. říjen 2009 | 11.05 | rubrika: Galerie osobností.

Karel IV. Postava neméně kontroverzní Vaclavu Druhému. Hluboce věřící český král,  avšak nevěrný manžel a fanoušek astrologie (jako v podstatě každý mocný a vzdělaný člověk té doby), která tehdy platila za seriózní vědu. Karel Čtvrtý byl v anketě zvolen Největším Čechem...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 455x

Nedělní modlitební chvile...

2. říjen 2009 | 17.42 | rubrika: Slovíčko

Zavolej Bože, a já se ozvu, nebo budu mluvit já, a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích. Job 13, 22n

Nedělní modlitební chvíle:  

...

Prosím, neberte tento článek jako nějaké obviňování "nechodičů", že se modlitebních setkání neúčastní. Sám jsem nedělní modlitební chvíle nenavštěvoval, dokud jsem ji nezačal u nás ve sboru vést. Párkrát jsem sice zavítal, ještě jak to vedl jeden náš vážený bratr, potom ještě jsme jeden rok měli modlitební setkávání mládeže, kde jsme se přimlouvali za English camp. Ale jinak jsem i já byl nechodičem.  Avšak i když jsem  nechodil, přesto jsem si moc vážil  toho, že nedělní chvíle fungují. Je to důležité i pro celý sbor, věřím tomu. Členové nedělní modlitební skupinky  se vlastně nemodlí jenom sami za sebe, ale jménem celého našeho shromáždění. Bojujeme z pověření sboru, jménem sboru a s celým sborem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 154x

Neseznamuj se s krásou, která ti nepatří...

1. říjen 2009 | 23.59 | rubrika: Ješua Siráchovec

Nežárli na vlastní ženu,
a sám sobě na škodu ji neuč špatným způsobům.
Nepoddávej se ženě celou svou duší,
aby ona nakonec neovládla tebe.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 68x