Má Kristus smysl pro humor?

29. listopad 2009 | 20.47 |

Milý čtenáři, dostal jsem otázku, zda - li měl Kristus smysl pro humor. Krátká odpověď: "Ano má", si však vyžaduje trochu vysvětlit.

Kristův smysl pro humor je totiž stejně zvláštní a neopakovatelný, jako Kristus sám. Ježíš nikdy nedělal a nedělá laciné vtipy na cizí účet. Nikdy nikoho neponížil tak, aby jej vystavil posměchu.  Přesto jeho mnohé odpovědi nepostrádají vtip, lehkost, inteligenci. "Kdo z Vás je bez hříchu, první hoď po ženě kamenem." Například. Když byl pokoušen otázkou, má - li Boží lid platit daně pohanskému císaři, vyžádal si minci a ukázal ji tazatelům: "Čí obraz tam vidíte?"A na obyčejnou odpověď: "Obraz císařův", dodává: "Dejte tedy císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží." Vlastně s takovou grácií a vtipem donutil tazatele, aby si odpověděli sami. 

Kristův smysl pro humor spočívá hlavně ve smyslu pro radost, pro radost z obyčejného dne, pro nadšení, kterým strhával davy. Tato radost, toto nadšení, se objevuje v mnoha podobenství, ve kterých Kristus zcela otevřeně přeháněl. Králoství Boží například přirovnává ke kvasu, který hospodině kryje ve třech měřicích mouky, což je  převedeno asi 13 litrů. Která dnešní hospodyně má doma běžně tolik mouky?

Nejznámější podobenství, ve kterém Kristus přehání, je to o hořčičném zrnku, které zaznamenává Marek ve čtvrté kapitole: Boží králoství je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu." Nejsem biolog, ale kdesi jsem tuším, mám ten pocit, zaslechl nebo si přečetl, že čistě z biologického hlediska je toto Kristovo tvrzení nesmyslem. Hořčice údajně nikdy do takové velikosti prostě nemůže vyrůst. Je to nad chápání, nad představivost vědců. Ale právě tento přesah, přesah lidského chápání, představivosti, tvoří  nedílnou součást tohoto podobenství. Je znakem přehánění, radosti, nadšení, ve kterém se vše očekává větší či menší, než, jak si mnozí nenadšení myslí, že ve skutečnosti je. Neboť Kristus zde ani netvrdí, že takto hořčice vyroste sama o sobě, vždyť řeč je o Božím králoství. Božím králoství, které přesahuje. Přesahuje naší obrazotvornost, naší zkušenost, naše vědění. Ale na vše se dívá očima dětského nadšení, dětské radosti, z Otcovi lásky, péče, ze vztahu s Bohem.

Bůh Vám požehnej. Amen...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Moderované komentáře