Bojkotovat vše Egyptské - Boycott all from Egypt

8. listopad 2011 | 21.22 |

Situace křesťanů v Egyptě se po jarních událostech neustále zhoršuje. Praktická neexistence legální vlády, růst vlivu islamistů na Egyptskou společnost a nezájem armády a policie chránit křesťany přináší své hořké plody.

The situation of Christians in Egypt after the events of the spring continues to deteriorate. The real-life absence of a legal government, rise of Islamistics influence in the Egyptian society and the indifference of the army and police to protect Christians brings its bitter fruits.

Minulý měsíc byl přímo při vyučování zavražděn křesťanský student, neboť odmítl sundat z krku krucifix. Byl ubit svým učitelem a spolužákama. Zprávu přináši server "Křesťan dnes": http://cs.christiantoday.com/article/krestansky-student-zavrazden-odmitl-sundat-krucifix/19329.htm

Last month was murdered right in teaching the Christian student, because he had refused to remove the crucifix from his neck. He was beaten by his teacher and classmates. The report has been presented by the Czech server "Christian Today": http://cs.christiantoday.com/article/krestansky-student-zavrazden-odmitl-sundat-krucifix/19329.htm

Myslím si, že naši egyptští bratři potřebují cítit naši podporu. Že nejsou sami. Pouhá slova nestačí, je třeba něco více. Egyptská ekonomika je hodně závislá na turismu. Osobně bych tedy navrhoval bojkot všeho Egyptského, zvláště pak v turistického ruchu, dokud nová vláda nezaručí křesťanské menšině bezpečnost a její práva. Jet v této době na dovolenou do Egypta znamená podpořit útoky proti křesťanům v této zemi.

I think our Egyptian brothers need to feel our support. That they are not alone. Words are not sufficient, we must do something more. The Egyptian economy is very dependent on tourism. Personally I would therefore suggest a boycott of all of Egypt, especially in tourism until the new government guarantees the safety of the Christian minority and its rights. At this time, paying the holiday to Egypt is to support attacks against Christians in this country.

We cannot be a silent!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář