Na hrubý pytel hrubá záplata..

30. září 2009 | 20.58 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi...Matouš 5, 38n.

Dneska se již potřiatřicáté společně zastavíme nad Kristovými slovy pronesenými na hoře. Tímto citátem náš Pán Ježíš jakoby zahajoval minukurz o křesťanské asertivitě. Pohodlně se tedy usaďte a otevřete své uši, aby slyšeli, oči, aby viděli, a srdce, aby poznávalo...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 910x

Džejkoviny VIII: Vlasy...

29. září 2009 | 23.59 | rubrika: Džejkoviny

Dnešní otázku si Džejk hodně vychutnal. Pomalu vydechnul kouř z doutníku, napil se kávy z hrníčku, podíval se na mé vlasy, mimochodem dlouhé do púlky zad a pak řekl:

Za osme: Vetsina mych muzskych pratel si dava strihat vlasy i pristrihovat vousy, prestoze to Leviticus 19,27 jednoznacne zakazuje. Jakou smrti mají sejit?

Nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu... Leviticus 19, 27

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 205x

O vzdělávání se...

26. září 2009 | 07.32 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání,
až do šedin tak budeš nacházet moudrost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Ekumenická rada církví k volební kampani...

25. září 2009 | 23.59 | rubrika: Zaujalo mne.

Ekumenická rada vydala vyjádření, ve kterém se zamýšlí na současným stavem vztahu mezi státem a církvemi. Toto vyjádření lze nalézt například na tomto linku: http://cb.cz/main/cs/content/document/view/2185

Osobně se s tímto vyjádřením nemohu plně ztotožnit. Každý má totiž právo nesouhlasit s čímkoliv. I s tím, co já nebo ty považujeme za správné. Každý má tedy plné právo nesouhlasit i se zamítnutým zákonem o vyrovnání státu a církve.

A že se to na billboradech označuje za Sobectví a bezohlednost? Že se tím vrhá špatné světlo na křesťanskou církev? Neměla by být tato skutečnost spíše námětem ke sebezpytování? Neměli bychom se v pokání ptát: "Pane, neudělali jsme třeba někde chybu?"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Co přinese papež?

25. září 2009 | 23.58 | rubrika: Zaujalo mne.

Co přinese papežova návštěva? Mocné poselství o evangeliu? O tom, že Ježíš je Živý, vstal z mrtvých a jenom Skrze Něj jde přijít k Bohu Otci?

V Brně se má papež poklonit sošce Panny Marie Tuřanské a v Praze zase korunovat sochu Pražského Jezulátka. Jak se na to dívá Bůh? Přinese nám tyto úklony a poklony Boží Požehnání?

Osobně se domnívám, že v současné katolické církvi probíhá velký duchovní boj mezi nečistými silami démonů modlářství a opravdovým křesťanstvím. Jedinné, co můžeme, je podpořit Boha v tomto boji svými modlitbami. Zařadit se do Jeho Vojska jako věrní vojíni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Obléci si Krista...

24. září 2009 | 18.37 | rubrika: Slovíčko

Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Římanům 13, 13.

K čemu nás to vlastně apoštol Pavel vyzívá? Co to znamená: "Obléci si Krista?" Jak to učinit?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 127x

Oko za oko...

23. září 2009 | 19.47 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou...Matouš 5, 38n.

Zdravím Vás, případný čtenáři těchto řádků a již podvaatřicáté Vás zvu k zastavení se nad Kristovým Slovem zapsaným v části Matoušova evangelia, kterou bohoslovci nazývají jako "Učení (kázání) na hoře." Měli jsme trošku delší pauzu, tuším čtrnáct dní. Doufám tedy, že se hladově zakousneme do těchto Kristových slov a dovolíme Bohu uložit Je do našich vnitřností, do našeho srdce, naši hlavy, našich svalů, ruk, nohou, naslouchejme tedy Slovu Boží, které má moc spasit naše duše, ale nebuďme pouze posluchači, to bychom klamali sebe sama...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 168x

Džejkoviny VII: Je nějaká berlička?

22. září 2009 | 20.20 | rubrika: Džejkoviny

Džejk to má se mnou velmi těžké a já jsem špatný hostitel. Po té, co jsem na něho neměl čas po nedělích, začal jsem ho zvát na pondělky. Leč, již dva pondělky za sebou mi to opět nevyšlo. Minulý týden jsme společnou rozmluvu odřekli, tento týden jsme ji přesunuli na dnešek. Zde je nová Džejkova otázka:

Za sedme: Leviticus 21,20 pravi, ze se nesmim priblizit k Hospodinovu oltari, jsou-li me oci stizeny nejakou nemoci. Priznavam, ze nosim bryle na cteni. Musi muj zrak byt dokonaly, anebo se na tohle da pouzit nejaka obezlicka?

Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha. Nepřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým údem příliš dlouhým, nebo kdo by měl zlomenou nohu nebo zlomenou ruku, nebo hrbatý nebo zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty. Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti Hospodinovy. Má vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha. Lv 21, 16nn.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

Návštěva katolického kostela a jednota v různosti

21. září 2009 | 23.59 | rubrika: Z mého života

V pondělí jsem, dal Bůh, navštívil bohoslužbu v kostele římskokatolické církve, "Božského spasitele" v Ostravě. Moje předchozí návštěva se uskutečnila asi před čtyřmi lety, kdy mne pozval jeden kamarád. Tehdy přijel z Itálie nějaký novodobý propagátor mariánské úcty. Na základě tohoto zážitku jsem na dnes již neexistující eZin "Bloudil" vydal článek pod názvem "Nebezpečí mariánského kultu." Jestli tento článek někdy najdu, rád ho tu opět zveřejním.

Současná návštěva se však nesla v zcela odlišném duchu (Duchu?). Až na předmešní modlitby Zdrávas Marií byla tato bohuslužba zcela Kristocentrická. Oslovilo mne mnoho věcí, od některých prvků liturgie, které by obohatili i mnohý evangelikální sbor, přes kázání až po Přeměnu Těla Páně. Kázání bylo kratší, deset, patnáct minut, ale neboť v neděli nám náš host kázal přes hodinu a půl, byla to docela příjemná změna. Farář hovořil o apoštolu Matoušovi, jeho řeč se mne opravdu dotýkala. Například se zmínil o tom, že i pro svědectví o Kristu jsou určené a pravé chvíle, podmíněná delší dobou, kdy na toho daného člověka s láskou myslíme, přemýšlíme nad ním a modlime se za Něho.  Při "dnešní" bohoslužbě vlastně nezaznělo nic, s čím bych měl nějaký vážný teologický problém. Trochu mne zatrnulo, když kněz prohlásil Tělo Páně za Beránka Božího. Nevím no, osobně na to nemám jednoznačný názor.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 165x

Galérie osobností: Kontroverzní král Václav II...

19. září 2009 | 21.36 | rubrika: Galerie osobností.

Král Václav Druhý nebyl jednoznačnou osobností. A to ani z pohledu křesťanské etiky. Své ženě věrnost  rozhodně neprokazoval, vedle svých manželských dětí si "pořídil" i řadu levobočků, z nichž Jan Volek se stal olomouckým biskupem. Přesto si myslím, že si svůj článek v této rubrice rozhodně zaslouží. Vážím si jej, hlasoval jsem pro něj v anketě "Největší Čech", proč, na to se budu snažit odpovědět v tomto článku...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 258x

Z archívu: Světem jde nemoc

18. září 2009 | 09.37 | rubrika: Zaujalo mne.

Psáno v říjnu, roku 2001, po útocích na WTC dvojčata a před úderem na Afgánistán...

Nemoci světa

            Světem jde nemoc,  strašná a nebezpečná nemoc,  nemoc hroznější než AIDS či antrax.

            Světem jde nenávist.  Nenávist malým vůči velkým,  chudým vůči bohatým,  bezmocným vůči mocným.  Ruku ruce ji následuje umělý pocit nadřazenosti,  pýcha a chlad.  Řinčí prázdnými slovy a volá po krvi.  Přiživuje se závist a špína,  chlubí se pevnými koleny. Lační,  žere vše, na co narazí,  sílí a hrozí.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

Z archívu: Chybná reakce světa na 11.9.

18. září 2009 | 09.30 | rubrika: Zaujalo mne.

Napasáno (asi) v říjnu roku 2001 v průběhu útoku na Afgánistán...

Chybná reakce Západního světa na 11. září   

           Patřím k těm,  kteří s nedůvěrou pozorují počínání George W. Bushe.  Ačkoliv věkem nepatřím ke zkušenějším členům naší společnosti, přesto bych rád vyjádřil svůj názor.

            Žádná plošná vojenská akce nezničí terorismus,  fanatiků je všude plno.  Prvotní příčinou strašného útoku proti Světovému obchodnímu centru a Pentagonu je hluboká nenávist a závist tzv. Třetího světa vůči Americe a západní civilizaci,  tyto jevy válka neodstraní.  Zkušenosti z Kosovu,  Čečenska či Blízkého Východu jasně dokladují,  že na takové manévry doplácí hlavně civilisté,  které používají teroristé jako živé štíty,  rukojmí,  anebo maskování.  V Afganistánu hrozí stejná apokalypsa, jako v Kosovu.  Navíc platí,  že násilí plodí jen další násilí a čím déle se točí spirála nenávistí,  tím je silnější,  tím těžší je ji zastavit.  Existuje ale i druhá možnost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

Škola Izraelského národa...

17. září 2009 | 06.53 | rubrika: Slovíčko

Velmi často přirovnávám vztah Boha k Izraeli k našemu vzdělávácímu systému. Bůh podle tohoto přirovnání se stal Izraelskému národu "porodní bábou" (skrze Abrahama), učitelem na mateřské a základní škole (Mojžíš), profesorem na střední (proroci) a docentem na vysoké (v Ježíši Kristu). Často tím chci ukázat, že ač je Bůh stále tentýž, přesto má jiné požadavky k nám, křesťanům Nové smlouvy, než k židům Smlouvy Staré. Něco jiného chce po nás a něco jiného chtěl po Izraelcích třeba doby Mojžíšovi. I když Bůh se nezměnil, jeho očekávání ano.

Také rodiče chtějí něco jiného po žíčcích, kteří chodí do první třídy a po vysokoškolském studentovi. Žáčka první třídy nebudeme zatěžovat integrály, přčemž vysokoškolák neuspěje, bude - li při zkouškách pouze opakovat, že jedna plus jedna jsou dvě. Toto přirovnání bych rád zde rozvinul.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 135x

O věrném a nevěrném přátelství...

16. září 2009 | 23.59 | rubrika: Ješua Siráchovec

Líbezná mluva si získává mnoho přátel
a přívětivé jednání dojde odměny v mnohé laskavosti.
Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru,
ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 84x

Roman Šmucler z TOP09 podporuje potraty...

15. září 2009 | 23.51 | rubrika: Zaujalo mne.

Odpusťme mi prosím zjednodušený titulek, delší se mi tam již nevejde...

Roman Šmucler z TOP09 podporuje svobodu žen na potrat:
==============================================

Lídr TOP 09 v Karlovarském kraji Roman Šmucler toto pondělí prohlásil na svých webových stránkách www.smucler.com, že se liší od KDU-ČSL tím, že TOP 09 podporuje právo ženy na potrat, čímž popřel konzervativní zakotvení nové strany, která se definovala jako křesťansko-demokratická. Přitom doteď člen přípravného výboru Miroslav Kalousek, a hlavní iniciátor vzniku TOP 09, opakovaně tvrdil v médiích opak.
TOP 09 se ráda prezentuje na různých církevních akcích a slavnostech. Podporou potratů se však strana dostala do rozporu s učením většiny křesťanských církví.

Zpráva magazínu Christnet, link: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=18340

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pár slov o novém studijním překladu Bible:

14. září 2009 | 23.58 | rubrika: Zaujalo mne.

Darina Bártová
časopis Getsemany 2009/09


Do rukou se mi nový překlad Písma dostal až na počátku srpna. První dodávka byla totiž beznadějně rozebrána v rámci Křesťanské konference a další zájemci, kteří měli předobjednávku u České biblické společnosti, museli čekat, až dopluje loď z Číny, která vezla další výtisky. Nyní tedy konečně držím nový překlad v ruce a snažím se seznámit se s ním.

Link: http://www.notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1835&mode=nested&order

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Netypická neděle...

13. září 2009 | 22.15 | rubrika: Z mého života

Dnešní nedělní shromáždění se neslo v netypickém duchu. Sbor byl totiž okraden. Někdy v průběhu týdne, mezi úterkem a pátkem, si některý z potřebných odnesl náš mixážní pult a sborový notebook. Nechť obé se dostane do správných rukou, zloděj budiž Bohem požehnán. Věřící přijali zprávu v celkem dobrém rozpoložení. Padnul vtip o tom, že dneska "se sbírka vybere dvakrát," všichni jsme se srdečně zasmáli. Starší mající rámec vzpomněl jednoho bratra, který býval v minulém režimu opakovaně okrádán: Jednou mu šlohli zrcátko od auta, po druhé stěrač. A když se mu to stalo podesáté, údajně vykřiknul: "Pane Bože, já se pomstím, já se musím pomstít, teď půjdu do ulic zvěstovat evangelium a nejméně dva lidi se k tobě obrátí..."

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 103x

O cizoložné ženě - Ještě jednou...

12. září 2009 | 13.36 | rubrika: O trestu smrti

K tomuto zamyšlení mne vede příspěvek Oldy, který komentoval jeden můj článek z Džejkovin. Tady najdete link: http://bohu-a.svetu.cz/20673-komentare.html#22295. Rád bych se podíval ještě jednou na příběh o cizoložné ženě. Píše se o něm v Janově evangeliu, 8. kapitole:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 215x

Galérie osobností: Biskup Šebíř

11. září 2009 | 20.48 | rubrika: Galerie osobností.

V našem dalším povídání o historických osobnostech se vrátíme o priblizne sto let dále, než v minulém článku. Představíme si jednu z nejvíce opomíjených postav českých zemí, která však za sebou nechala velmi hlubokou a výraznou stopu. Řeč je o biskupu Šebíři.

Biskup Šebíř, ukrytý v českém dávnověku, stojí ve stínu jiného velkého dávného českého bikupa: Vojtěcha Slavníkovce. Domnívám

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 283x

Evropou kráčí strašidlo: Strach z islámu...

10. září 2009 | 21.49 | rubrika: Polemiky

Evropou kráčí strašidlo. Obrovské. Veliké jako kdysi Goliáš. To víte, strach má velké oči. Stará Evropa prý vymírá, zatímco počty dětí na jednu matku západní civilizace údajně nestačí na udržení kultury, muslimské ženy rodí jednoho mudžahída za druhým. Mohutná invaze uprchlíků a přistěhovalců ze třetího islámského světa se stěhuje do Evropy a Evropa má z nich dvojaký pocit: Na jedné straně přistěhovalce potřebuje, neboť bez nich neudrží své ekonomické a sociální standarty, na druhé straně se z nich třepe strachy. Co kdyby jednou chtěli zavést šáriu? Muammar Kaddáfí, líbyjský prezident a bývalý terorista, údajně prohlásil: K ovládnutí Evropy nepotřebujeme sebevražedné atentátníky, islamské matky rodící jedno dítě za druhé to zvládnou za ně...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 158x

O zapřísáhavání se...

9. září 2009 | 19.12 | rubrika: Učení na hoře

Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: ‚Nebudeš křivě přísahat, nezrušíš přísahu, ale splníš Pánu své přísahy.‘ Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží; ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále. Nepřísahej ani při své hlavě, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým. Ať je tedy vaše slovo ‚ano, ano‘ — ‚ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5, 33nn.

Vážení přátelé, případní čtenáři,
vítám Vás u dalšího dílu našeho setkávání se s Kristovým Učením na hoře, netradičně ve středu. Nu což, život je změna .

Tentokrát bychom se měli podívat na přísahu. Ježíš zde opět říká kategorické a překvapivé slovo: Nepřisáhej vůbec. No jo, ale co tedy s manželským slibem? Přísahou u soudu? Dokonce i poslaneckým mandát či prezidentská funkce jsou spojeny se slavnostním slibem. A co se smlouvami jako takovými, nejsou to svým způsobem přísahy?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 66x

Neotálej někoho vyslechnout...

8. září 2009 | 23.59 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, neotálej někoho vyslechnout,
ale s odpovědí nepospíchej.
Rozumíš-li něčemu, odpověz bližnímu,
ne-li, polož si ruku na ústa.

Slávu i hanbu přináší mluvení
a jazyk může přivést člověka i k pádu.
Ať nejsi nazýván klevetníkem,
který strojí úklady svým jazykem;

neboť jako lpí na zloději hanba,
tak špatná pověst na člověku obojakém.

Neprohřešuj se ve velkých ani v malých věcech
a z přítele se nestávej nepřítelem.

Údělem špatného jména bude hanba a potupa.
Ty budou známkou obojakého hříšníka.

Z knihy Ješuy Siráchovce, 5. a 6. kapitoly.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

Buď pevný ve svém smýšlení....

8. září 2009 | 23.58 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, nespoléhej na majetek nespravedlivě nabytý,
nebude ti užitečný v den pohromy.
Neprovívej obilí, když je vítr proměnlivý ,
a nechoď po každé pěšině;
tak totiž jedná obojaký hříšník.

Buď pevný ve svém smýšlení
a tvé slovo ať je jednoznačné...


Z knihy Ješuy Siráchovce, 5. kapitoly.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 49x

Džejkoviny VI: Zamyšlení nad vodní havětí...

7. září 2009 | 21.12 | rubrika: Džejkoviny

 Za seste: Jeden muj pritel si mysli, ze i kdyz pojidani vseho, co nemá ploutve a  supiny, jako musli a humru (Leviticus 11,10) je prezentovano jako hodne  opovrzeni, je to ohavnost mensi nez homosexualita. Mne se to ale tak nejevi.  Muzete mi to nejak vic objasnit?
 
 I tento týden v neděli Džejk klepal na dveře našeho bytu marně. Nějak opět nevyšel čas.  Tak jsem ho netypicky pozval dneska v pondělí. Uvařili jsme mu čaj a nechali ho  posadit na naši imaginární sedačku. Pak jsme spolu otevřeli bibli a začali jsme  rozmlouvat...

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 104x

Jít za Ježíšem jenom pro prosperitu je málo...

5. září 2009 | 07.32 | rubrika: Slovíčko

A byla tam žena, která měla dvanáct let krvotok. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů a vynaložila všechny své prostředky, nic jí to však neprospělo, ale spíše jí bylo hůře. Když uslyšela o Ježíši, přišla v zástupu zezadu a dotkla se jeho šatu. Neboť říkala: "Jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu zachráněna." A hned vyschl pramen její krve a pocítila na těle, že je uzdravena ze svého trápení. Ježíš hned v sobě rozpoznal tu moc, která z něho vyšla, otočil se v zástupu a řekl: "Kdo se dotkl mých šatů?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a říkáš: Kdo se mne dotkl?" Ježíš se rozhlížel, aby spatřil tu, která to učinila. Žena se ulekla, a protože věděla, co se jí stalo, s třesením přišla a padla před ním a řekla mu celou pravdu. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení."  Marek 5, 25n

Neboj se, jen věř a bude zachráněna. Těmito slovy promlouvá Ježíš k Jairovi, otci dcery, která právě umřela. Neboj se, jen věř. Vždycky mne tato věta fascinovala. Komu věřit? V co věřit? To Ježíš nedodává. Ježíš nikdy neřekl, že léčí On. Vždy tvrdil: Tvá víra tě zachránila. Jaká víra? Víra v co, v koho, komu?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1.67 (9x) | přečteno: 423x

Galerie osobností: kníže Soběslav II.

4. září 2009 | 23.59 | rubrika: Galerie osobností.

Netypicky v pátek v noci se podívejme na v pořadí třetí díl seriálu Galerie osobností českého národa. Tentokrát si popovídáme o člověku, pro kterého jsem v anketě o Největšího Čecha nehlasoval. Přesto si myslím, že je dobré jej zde zmínit. Jedná se o knížete Soběslava II.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 101x

Neotálej obrátit se k Hospodinu...

2. září 2009 | 23.59 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, nehověj svým choutkám a siláctví
a nejednej podle žádostivosti svého srdce.
Neříkej: "Jsem svým vlastním pánem,"
jinak tě Hospodin určitě ztrestá.
Neříkej: "Zhřešil jsem, a co se mi stalo?";
to jen proto, že Hospodin je nekonečně shovívavý.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 58x