Neschovávej ruku, máš - li dávat...

29. srpen 2009 | 12.30 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, pozoruj, kdy je k čemu vhodná chvíle,
chraň se zlého a nestyď se za své přesvědčení.
Je stud, který vede k hříchu,
a je stud, který vede ke slávě a přízni.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 75x

Svatba...

27. srpen 2009 | 18.45 | rubrika: Z mého života

V sobotu, 29.8., si dá- li Pán vezmu tu jedinou krásnou ženu, o které věřím, že ji Bůh stvořil pro mne a mně pro ni. Abych o ní pečoval, stál při ní v dobách dobrých i zlých, abych ji předával lásku a něhu, kterou ji skrze mne posílá Pán. Abychom tu byli jeden pro druhého.

Prosím své věřící přátele, čtenáře, aby našemu manželství věnovali krátkou modlitbičku. Aby naše manželství bylo Duchem pomázáno ke službě Bohu i bližním. Děkuji moc...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (3x)

"Operace: Změna pohlaví" a homosexualita...

26. srpen 2009 | 23.26 | rubrika: Polemiky

Když se narodí dítě s vadou srdce, bývá operováno. Stejně tak i siamská dvojčata: Je li možnost, chirurgicky se od sebe oddělí. Snad žádného křesťana nenapadne toto nějak zpochybňovat.Jistě zde nejde o to, že bychom chtěli nějak fušovat Pánu Bohu do řemesla. Prostě postižený člověk si žádá naši pomoc. Vždyť i Kristus uzdravoval lidi, například slepce, kteří svou nemocí anebo postiženým trpěli od narození. A ani On při tom nezpochybňoval Otce jako Stvořitele. Naopak, říkával: Narodil se tak proto, aby se na něm ukázala Milost Boží...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2.17 (18x) | přečteno: 3.117x

O manželství ...

24. srpen 2009 | 11.47 | rubrika: Učení na hoře

Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘
Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží
.
Matouš 5, 31n.

Tomuto tématu se již věnuje následující článek: O manželství...

Zdravím Vás,

VM.

"Manželství znamená držet kbelík, když Váš partner zvrací..." Neznámý autor...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Džejkoviny V: Zabít souseda pracujicího v sobotu?

23. srpen 2009 | 14.44 | rubrika: Džejkoviny

Nějak se nám ten Džejk stává na mém blogu nepravidelným hostem. Poslední dobou nemívám v neděli, kdy k nám chodívá na návštěvu, moc času si s ním povyprávět. Snad se do budoucna polepším. Tímto Vás vítám u našeho pravidelně nepravidelného seriálu Džejkovin. Jaká je dnešní otázka?

Za páté: Mám souseda, který o sobotách vždycky pracuje. Exodus 35,2 jasne stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho vlastnoručně usmrtil? 

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 237x

Galerie osobností: Kníže Václav...

22. srpen 2009 | 19.28 | anketa v článku | rubrika: Galerie osobností.

Po soluňských bratrech přichází na řadu kníže Václav, po kterém nosím své jméno. Kníže Václav: Obdivovaný i ztracovaný, zneužitý i zneužívaný, tichý svědek i mlčenlivý kritik.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 152x

O antikristovi ještě jednou a trošku jinak...

21. srpen 2009 | 06.11 | rubrika: Polemiky

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby praněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla... zj 13,1nn

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
Zj 13, 11nn

Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; a ti, kdo přebývají na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde. Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout v jednu hodinu spolu s šelmou. Ti budou mít jeden úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. ...
Zj 17,8 nn

V minulých článcích jsme si povídali o Antikristovi na základě (nejenom) těchto míst z knihy Zjevení. Dnes bych Vám rád nabídl ještě jeden možný pohled na Antikrista. Takový můj původní náhled. Ptal jsem se: Existuje dnes šelma, nad kterou by celá země užasla? Která byla, pak nebyla a zase třeba je? Která činí veliké zázraky, má ve své podstatě plno jmen rouhající se Bohu? Má něco nebo někdo dnes před zraky lidí moc nechat sestoupit oheň z nebe? Oživnout sochu? Někdo nebo něco, co vystupuje z bezedné propasti a vede celý svět do záhuby? Co poskytuje cejch k prodávání a kupování? Odpověd zněla: Ano...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 115x

Synu, neodpírej živobytí chudákovi...

20. srpen 2009 | 21.26 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, neodpírej živobytí chudákovi
a pohledy potřebných
nenechávej bez povšimnutí.
Hladového nezarmucuj
a nedráždi k hněvu
člověka v jeho bídě.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 70x

Duševní sebeobrana: Nedělej kompromisy!

18. srpen 2009 | 18.58 | rubrika: Učení na hoře

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Matouš 5, 29...

V minulém dílu našeho seriálu jsme si povídali o Duševním cizoložství. Dnes bychom si měli ukázat, jak svou duši před hříchem chránit. Velmi provokativně to vysvětluje ve výše uvedeném citátu náš Učitel a Pán, Ježíš Kristus...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 153x

O manželství...

17. srpen 2009 | 12.05 | rubrika: Slovíčko

"Dostal jsem za úkol" napsat pár vět o manželství. Ale těžko se zamýšlet nad něčím, co jsem ještě sám neprožil. Zde tudíž rozhodně nejsem praktikem. A asi ani né teoretikem. Spíše možná snílkem, kterému manželství pomalu přichází do života a který se na svatbu těší jako malý kluk. Snílkem, jehož představy jsou určitě pokřivené různými filmy, seriály, belétrií. Ale přesto se snažím být realistou a přicházet k manželství bez žádných očekávání. Nestačí víra v sebe, nestačí víra ve snoubenku, ale pouze víra v Pána, že vše, co přijde, přijde z Jeho Ruky.

To, co tedy zde mohu napsat, tvoří pouze mé představy a to, co mi o  manželství říká  Písmo či lidé, kterých si vážím.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 151x

Církev jako vybrakovaný kostel...

15. srpen 2009 | 20.21 | rubrika: Z mého života

Letos se nám nějak roztrhnul pytel se svatbami. Už jsme (já a moje snoubenka) byli na čtyřech a pátá, ta naše, nás ještě čeká. Z toho dneska jme měli možnost navštívit svatby dvě. Dnešek si jako den vstupu do manželství vybral jeden můj kolega z práce a jedna naše sestřička ze sboru.

Kolegu oddávali dneska ráno, procházel světským obřadem. Ženil se v jednom velmi starém, už odsvěceném, kostele.  Ten kostel byl naprosto vybrakovaný. Nic v něm nezůstalo, jen ty holé, majestátní zdi. Žádná socha, kazatelna, oltář, dokonce žádná malba na zdi, žádná omítka, nic. Pravděpodobně se na něm podepsala doba minulého režimu. Jenom několik nově navezených lavic ozdoboval interiér.  A já si uvědomil: Ten kostel vypadá jako církev v dnešních dnů...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 163x

Ježíš je Pán!

14. srpen 2009 | 19.00 | rubrika: Slovíčko

Vyznáš–li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš–li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen... Ř 10, 9.

Jasná slova apoštola Pavla... Že?

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 375x

Synu, v tichosti konej své práce...

13. srpen 2009 | 20.56 | rubrika: Ješua Siráchovec

Synu, v tichosti konej své práce
a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.
Čím větší jsi, tím více se pokořuj
a najdeš milost před Hospodinem.

Neboť mnozí jsou vznešení a slavní,
ale Hospodin zjevuje svá tajemství pokorným.
Neboť Hospodinova moc je veliká;
pokornými je oslavován.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 80x

O antikristovi

12. srpen 2009 | 21.53 | rubrika: Polemiky

...

V kontextu Janova zjevení by pak těchto šest králů mohlo být šest říší, ketré se objevuje v oněch 1260 dnech, ve kterých prorokují dva svědci (Boží Slovo) a ve kterém bojuje drak (satan) proti ženě (Duchu Svatém), proti jejímu synu (církev, Ježíš Kristus, Tělo Ježíše Krista), který však byl hned po narození vznesen k Božímu trůnu, a proti dalším jejím potomkům, což jsou jednoltiví věřící. Říše, které jednotlivé věřící přemohly a ovládly. Tyto děje popisované v této knize se pak neodhrávají ani tak na fyzickém světě, jako ve světě duchovním. Pojďme se tedy podívat na těchto šest říší / caesarů podívat blíže...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 162x

O antikristovi - úvod

11. srpen 2009 | 22.27 | rubrika: Polemiky

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby praněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla... zj 13,1nn

Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do záhuby; a ti, kdo přebývají na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde. Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout v jednu hodinu spolu s šelmou. Ti budou mít jeden úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. ... Zj 17,8 nn

Pojďme si opět a svobodně zaspekulovat nad knihou Zjevení...

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Duševní cizoložství...

10. srpen 2009 | 21.48 | rubrika: Učení na hoře

Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.' Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Mat 5, 27n

Zvu Vás, vážený čtenáři, již poosmadvacáté k túře na horu, na které vyučuje Pán Ježíš Kristus. Dnešní díl nebude jen pro muže, ač by se tak z úvodního verše mohlo zdát. Nevím, nejsem žena, ale možná obdobný problém má i něžnější polovina lidstva. Znáte to, plno reklam, kde naháči a naháčky se na vás špulí, snad na každém rohu jedna a na některých z nich i dvě tři. Mnohé denní noviny si bez polonahých či nahých krásek nedovedou představit svůj prodej.

Vím o jednom kolegovi z Grana, pro kterého je toto kámen úrazu. Že neexistují  jenom hříchy vykonané v hmotném světě, ale i v myšlenkách, ve vnitřním světě člověka. Jak to, múžeme se právem ptát. Vždyť to, co se děje uvnitř, nás, nikomu přece neubližuje. Tak proč by něco takového mělo být hříchem? Když se zasním nad pánským časopisem, ale v "opravdovém" světě jsem své ženě věrný. Co je komu do mých vnitřních představ? Odpověď spočívá v jednoduchosti: Duševní svět je totiž stejně realný, jako ten fyzický, hmotný.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 254x

Galerie osobností: Cyril a Metoděj...

8. srpen 2009 | 20.03 | rubrika: Galerie osobností.

Před nedávnem Česká televize uspořádala soutěžní anketu  "Největší Čech," kterou tenkrát vyhrál Karel IV. Každý náš spoluobčan měl možnost zaslat deset osobností spojené s českými zeměmi, které nás nejvíce ovlivnili, subjektivně zhodnoceno. Rozhodl jsem se sdílet s Vámi svůj výběr  osobností, kterých si osobně moc vážím. Začal bych osobnostmi z české historie, půjdeme od nejstarších

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 124x

Vyznávat svoji hříšnost...

7. srpen 2009 | 21.08 | rubrika: Slovíčko

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1. list Janův, 1, 9....

Mnohokrát slýcháváme, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hřích celého světa. Ale. V dnešním textu si však musíme připomenout, že toto není automatické. Mnoho lidí si představuje křesťanství v hodně pokřivené verzi. Že člověk může krást, vraždit, smilnit, pak přijde do kostela, do zpovědnice, kde se se vším vyzná, dostane za úkol pomodlit se iks otčenášů a ypsilon zdravas Marií a pak si vyjde z kostela a může nanovo krást, vraždit, smilnit. Ale jsitě cítíme, že to "tak nefunguje." Že oběť Ježíše Krista není automatická pračka, do které se hodí špinavé prádlo, zavře se dveře, pootočí se kotoučem a všechno bude v cajchu.

Co to tedy znamená: Vyznávat hříchy? A jestliže Bůh odpouští jenom ty vyznané, co se potom stane s těmi nevyznanými? Je v lidských silách vůbec vyznat všechny naše hříchy? Víme o všech? Mzdou za hřích je smrt, říká Písmo a Bůh odpouští jen vyznané hříchy. Znamená to snad, že každý nevyznaný hřích nás zavádí k smrti? Ano, domnívám se, že to přesně tak platí. Ale to jsme potom v pěkném průšvihu, co říkáte? Jak z tohoto kolotoče ven?

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1 (2x) | přečteno: 282x

Kdo opouští otce, jako by se rouhal Bohu

5. srpen 2009 | 13.56 | rubrika: Ješua Siráchovec

Slyšte mne, děti, svého otce,
a jednejte tak, abyste došly spásy.
Hospodin určil,
aby si děti vážily otce,
a zajistil matčino právo nad syny.

Kdo ctí otce,
dočká se odpuštění svých hříchů,
a kdo si váží matky,
jako by sbíral poklady.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 69x

Kdy je nebezpečné se ptát Boha

4. srpen 2009 | 07.20 | rubrika: Slovíčko

Následující biblický příběh je velmi poučný. Ukazuje nám, jak je nebezpečné hledat Boží vůli jenom proto, aby nám potvrdila náš plán, náš názor. Poslouchat jenom věci příjemné, uchu lahodící a odmítat Boží Slovo, které nás usvědčuje, napomíná. Ptát se Boha jenom proto, aby nám potvrdil, že jdeme správným směrem, tím naším směrem a nechtít slyšet od Boha nic, co by nás z našeho směru, z našeho života, co by nás zrazovalo od našeho úmyslu. Když odmítáme slyšet vše nepříjemné, co Bůh říká, tehdy Bůh může poslat ducha klamu, který nám poví jen to, co chceme slyšet a utvrdí nás v cestě do záhuby. Protože i když se v takovémto duševně - duchovním  rozpoložení ptáme Boha, tak nás vlastně nezajímá to, co nám Bůh chce říci, nehledáme Boží názor, ale jenom potvrzení toho našeho názoru. Nechme se tedy poučit...

Z knihy 2. Paralipomenom, 18. kapitola...

Jóšafat měl nesmírné bohatství a slávu. Spříznil se s Achabem. Po několika letech sestoupil k Achabovi do Samaří. Achab pro něho i pro lid, který byl s ním, dal porazit mnoho ovcí a koz i hovězího dobytka a pak se ho snažil zlákat k výpravě proti Rámotu v Gileádu. Achab, král izraelský, se otázal Jóšafata, krále judského: "Půjdeš se mnou proti Rámotu v Gileádu?" On mu odvětil: "Ve válce jsme jedno , já jako ty, můj lid jako tvůj lid." 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 107x

Ó farizei, jak já ti rozumím...

4. srpen 2009 | 07.15 | rubrika: Z mého života

Včera jsem jel z odpolední šichty místním autobusem asi tak v deset hodin. A slyšel jsem hlasitý rozhovor dvou mužů, opilých jak zákon káže. Ale ten jejich rozhovor, to bylo tak prázdné. Každé slovo v podstatě sprosté, bud začínalo na p, nebo na č., případně na k. A  bavili se jenom o tom, s kterou dívkou či ženou by chtěli spát.

A já? Já jsem si vzpoměn na farizee. Na jeho modlitbu k Pánů: Pane děkuji ti, že nejsem jako ten celník...

Jak já jsem mu v té chvíli rozuměl...

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.33 (3x)

Dohodni se včas!

3. srpen 2009 | 07.49 | rubrika: Učení na hoře

Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem, a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě: Jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř... Mt 5,25
 

V minulém článku (link zde: http://bohu-a.svetu.cz/19945-co-je-v-zivote-dulezite.html) jsme si vyprávěli o tom, co je v životě důležité. Uvědomili jsme si, že když se na náš hněvá náš bratr, ať už spravedlivě, oprávněně, anebo jsme v tom nevinně, není to pouze problém našeho bratra, ale i problém náš. Neboť tento hněv nám zabraňuje, abychom darovali Bohu oběť na oltář: Oběť Jeho Syna, Ježíše Krista. Teda položit na oltář ji můžeme, ale Bůh ji  nepřijme.  A je to právě oběť Našeho Pána, Ježíše Krista, skrze kterou jsme spaseni. Jestliže ji tedy Otec nepřijme, pak Jeho Hněv stále zůstává na nás. Ježíš Kristus v tomto případě neodvedl Boží Hněv na Svůj Golgotský kříž jako hromosvod blesk. Dnešní část tento důsledek hněvu našeho bratra dále rozvíjí...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 87x

Sebejistota ve víře...

1. srpen 2009 | 20.08 | rubrika: Doplnění

Vlaďka mi zaslala komentář na můj předchozí článeček ohledně Smrti Bible (link zde: http://bohu-a.svetu.cz/19974-smrt-bible.html):

nemelo by to na mou VIRU v CIRKEV BERANKA BOZIHO zadny VLIV......mou VIROU v PANA JEZISE KRISTA nikdo a nic nemuze pohnout....protoze to neni moje vira ale VIRA ktera je DAREM ukrytym v Duchu Svatem ktery je BOZIM ZAPECETENIM ke DNI VYKOUPENI.....

Já osobně tuto "sebejistotu" nemám...

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 102x